Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

ÁÆİÆLERİN HAYAT HİKAYELERİ

 

ELCI PAVLUS

 

 

 

Pavlus M.S. 5-6 senelerinde Tarsus’ta dindar bir Musevi ailede doğmuştur. Tarsus o zamanlarda önemli bir ticaret merkezi idi, aynı zamanda çeşitli felsefe okulları da bu şehirde öğretilerine yaymaya çalışmışlardır. Pavlus’un babası Ferisilerin dini kurallarına sıkı bir şekilde bağlı idi.

Pavlus da bu ortamda büyümüştür ve Hıristiyanlara zulmediyordu, onları hapishaneye getiriyordu. Ta ki bir gün Şam’daki Hıristiyanları hapsetmek için o şehre doğru giderken Hazreti İsa ona göründü. O andan itibaren Pavlus’un Hıristiyanlara karşı tutumu tamamen değişmiştir; daha önce onların düşmanı olan Pavlus onların dostu oldu; İsa’nın öğretisini, demek ki İncil’i kabul etti ve onu tanıtmak ve yaymak için çalışmaya başladı. Bu maksatla üç uzun yolculuk yaparak Roma İmparatorluğun dört bir yanına giderek İncil’i yaymıştır.

İlk yolculuğu 45-49 senelerinde yapmıştır. Antakya’dan hareket ederek, Kıbrıs adasına uğramıştır ve oradan denizi aşarak Perge ’de karaya çıkmıştır. Toros dağlarını aşarak Pisidya Antakya’sına (Yalvaç) varmıştır. Bu şehirde birkaç hafta kalarak oradaki havrada İncil’i tanıtmaya çalışmıştır. Ama oradaki Museviler ona karşı hakaret ederek onu bu şehirden kovmuşlardır. Bunun üzerine Pavlus İkonyum’a (Konya) sığınmıştır ve oradaki halka İsa’nın öğretisini tanıtmıştır. Sonra güneye doğru hareket ederek Derbe ve Lystres şehirlerinde de İncil’i tanıtmaya çalışmıştır. Her yerde “Kilise” denilen bir Hıristiyan cemaati kurmuştur. Nihayet aynı yoldan geçerek oradaki Kiliseleri ziyaret etti ve sonunda Antalya’da gemiye binerek Antakya’ya dönmüştür.

İkinci yolculuk 50-52 senelerinde yapılmıştır. Bu sefer ise denizden değil, kara yollarını kullanarak seyahat etmiştir. Yine Antakya’dan hareket ederek Tarsus ve Kilikya’dan geçerek daha önce kurduğu Kiliseleri ziyaret ederek Konya’ya kadar gitti. Sonra Yalvaç’tan geçerek batıya doğru Troas limanına kadar ilerledi (bugün Odunlar İskelesi). Buradan gemiye binerek Makedonya’ya geçmiştir. Philipes, Selanik, Berea, Atina ve nihayet Korint şehirlerinde İsa’nın öğretisini tanıtmıştır. Ve nihayet deniz yolu ile Antakya’ya dönmüştür.

Üçüncü yolculuk 53-58 yıllarında yapılmıştır. Yine aynı yolu takip ederek daha önce kurduğu Kiliseleri ziyaret etti. (Derbe, Konya, Yalvaç, v.s.). Efes’e kadar ilerledi. Bu şehirde iki yıldan fazla kalmıştır, önemli bir cemaat kurmuştur. Korint, Philipes v.s. cemaatleri ziyaret ederek kara ve deniz yollarıyla Kudüs’e gitmiştir. Bu şehirde tutuklanmış ve nihayet tutuklu olarak Roma’ya gelmiş; en sonunda bu şehirde, kesin olarak bilinmeyen bir tarihte, boynuna vurularak idam edilmiştir.

Pavlus İkonium şehrinde bulunduğu sırada her şehirde olduğu gibi birkaç kişi Isa’nın öğretisini kabul ederek onun müritleri olmuştur. Konya’da en tanınmış mürit, kuşkusuz azize Thekla idi. Thekla Hıristyan olduktan sonra inzivaya çekilmiştir. Fakat sonra İsa’ya sadık kalmak için, bir çok işkencelerde geçtikten sonra idam edilmiştir.

Pavlus kurduğu Kiliseleri ziyaret etmekle yetinmemiştir, aynı zamanda onlara önemli mektuplar da yazarak İsa’nın öğretilerini hatırlatmış ve yorumlamıştır; bu mektuplar İncil’in birer parçası olmuşlardır.

 

14-2-2012 tarihinde yazéldé.

14-2-2012 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN