Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

İLERİN HAYAT HİKAYELERİ

 

30 KASIM AZİZ HAVARİ ANDREAS YORTUSU

 

 

 

Galile bölgesindeki Betsayda'dan olan Andreas, Yunus'un oğlu ve havarilere önderlik eden Petrus'un kardeşiydi. Önceleri Vaftizci Yuhanna'nın öğrencisiyken, onun Yeshua hakkındaki tanıklığı ve Yeshua'yı gösterip: "İşte dünyanın günahını temizleyen Tanrı kuzusu!" demesi üzerine hemen Mesih'i izlemeye başladı ve Mesih'in ilk öğrencisi oldu. Bu nedenle Aziz Andreas'a "havarilerin ilk çağrılanı" denmektedir.Kurtarıcının göğe yükselmesinden sonra, Aziz Andreas pek çok ülkede Müjde'yi yaymış ve Mesih uğruna acılara katlanmıştır. Patras'da X (Grekçe'de Mesih sözcüğünün ilk harfi) şeklindeki bir çarmıha gerilmiştir. X şeklindeki çarmıh sonraları Aziz Andreas'ı sembolize etmeye başlamıştır.

Apolytikion:

Çağrılanların ilki olarak, ey Andreas, havarilerin önderi Petrus'un kardeşi olan sen, dünyaya barış ve ruhlarımıza merhamet bağışlaması için, her şeyin efendisine bizim için dua et.

Okumalar:

1. Korintliler 4:9-16
Yuhanna İncili 1:35-52

 

 

 

29-11-2013 tarihinde yazld.

29-11-2013 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN