Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

ÁÆİÆLERİN HAYAT HİKAYELERİ

 

13. EYLÜL KUTSAL PİSKOPOS-ŞEHİT YÜZBAŞI KORNELYUS’UN ANILMASI

 

 

13.EYLÜL TANRIMIZ MESİH’İN KUTSAL DİRİLİŞİNİN KİLİSESİNİN  ADANMASI, DEĞERLİ VE YAŞAM VEREN ÇARMIHIN ÖNCÜ BAYRAMI VE KUTSAL PİSKOPOS-ŞEHİT YÜZBAŞI KORNELYUS’UN ANILMASI

 

Bu Kilise, tüm inananlar tarafından özellikle onurlandırılan Kutsal Mezar Kilisesi, Büyük Konstantin’in Kurtarıcının çarmıha gerilip gömüldüğü Golgota’daki arazi üzerinde inşa ettirdiği kilisedir. Uzun zaman önce Yahudiler ve putperestler tarafından yok edilmiştir ve Adrian Alyus yönetiminde bu kutsal yerin daha çok kirletilmesi ve tamamen yok edilmesi için bu alana Afrodit’e adanmış bir putperest tapınağı inşa edilmiştir. Değerli Çarmıh da burada gizlenmiştir; ancak dindar İmparatorun buyruğuyla kazılar gerçekleştirildiğinde kurtarıcı acıların simgeleri keşfedilmiştir. Bu alan üzerinde sonraları kutlu Helen’in, Filistin valisi Drakilyanos ve o zamanki Yeruşalim Patriği Makaryos’un yönlendirmesiyle Tanrımız Mesih’in yaşam veren Dirilişine adanmış çok büyük ve göz alıcı güzellikte bir kilise inşa edilmiştir. Patrik Makaryos, değerli Çarmıhı yerden yukarı kaldırmış (14 Eylül) ve bu kilisenin adanışını yaklaşık 330 senesinde kutlamış olan kişidir.

Kornelyus doğuştan Romalıydı, putperestti ve yüzbaşı rütbesindeydi. Filistin Sezariyesinde dindar ve Tanrı korkusuna sahip, insanlara bol sadaka veren ve her zaman Tanrı’ya dua eden bir insan olarak yaşadı. Yaklaşık 41 senesinde bir görümde melek gördü ve haber gönderip elçi Petrus’u Yoppa’dan çağırdı ve Petrus tarafından Mesih’e imanı öğrendi ve tüm ev halkıyla birlikte vaftiz edildi. Putperestlerin ilk meyvesiydi. Bu olaydan sonra piskopos –  kimilerine göre Sezariye’ye, kimilerine göre Troad’dan uzak olmayan Skepsis’e – atandığı ve bir şehit olarak öldüğü söylenir.

Şarap ve Yağ serbesttir.

Apolytikion (Kilisenin Adanması). Ton 4.

Ey Rab, yükseklerde gök kubbenin güzelliğine sahip olduğun gibi, aşağıda yüceliğinin kutsal konutunun da güzelliğini gösterdin. Onu sonsuza kadar güçlendir ve onda Sana durmaksızın sunulan yakarışlarımızı kabul et, herkesin yaşamı ve dirilişi Tanrıdoğuranın duaları aracılığıyla.

Çarmıh ile ilgili. Ton 2.

Ey Rab, Sana aracılık için iyiliğinin yaşam veren Çarmıhını getiriyoruz ki onu değersizlere verdin. Tanrıdoğuran aracılığıyla onlara esenlik bağışlayıp Yöneticileri ve Şehrini koru, ey insanlığı tek Seven.

Kontakion (Kilisenin Adanması). Ton 4.

Kilise, tüm inanlıları ışığa yönlendiren, ışıkla dolu bir gök ilan edildi. Onun içinde durarak şöyle diyoruz: Bu evi sağlam kıl, ey Rab.

Kontakion (Aziz)

Tanrısal Kornelyus, Kilise seni, erdem dolu eylemlerinle onu aydınlatan ulusların kutsal ilk meyvesi olarak kabul etti, kutsal gizemlerin öncüsü.

 

 

13-9-2014 tarihinde yazéldé.

13-9-2014 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN