Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

ÁÆİÆLERİN HAYAT HİKAYELERİ

 

SİMVOLALI TİMOTHEUS VE BÜYÜK ANTAKYA’NIN PİSKOPUSU AZİZ EFSTATHİUS

 

   

Apolytikion. Ton 4.

Bizlere her zaman hoşgörüyle yaklaşan Atalarımızın Tanrısı, bizleri merhametinden mahrum bırakma; ancak atalarımızın dularıyla hayatımızı esenlik içinde yönet.

Kontakion. Ton 4.

Doğudan parlayan çok ışıklı bir yıldız gibi, inanlıların kalbine mucizelerinin erdemlerini döktün; mucizeler yapan, tamamen kutlu Timothy.

 

 

21-2-2014 tarihinde yazéldé.

21-2-2014 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN