Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

ÁÆİÆLERİN HAYAT HİKAYELERİ

 

TARSUS ŞEHİDİ AZİZ JULYAN

 

 

Anma günü 21 Haziran

Kutsal Şehit Aziz Julyan 3. yüzyılda Kilikya’nın Anadolu bölgesinde doğdu. Babası pagan bir senatör, annesi ise yürekli bir Hıristiyandı. Babasının ölümünden sonra annesiyle birlikte Tarsus’a yerleşen aziz orada vaftiz olup dindar bir Hıristiyan olarak büyüdü. On sekiz yaşında geldiğinde Diocletianus yönetiminde (284-305) Hıristiyanlara karşı korkunç bir zulüm başladı. Tutuklanan Hıristiyanların arasında Aziz Julyan da vardı. Mahkemede yargıç Markiyan’ın huzuruna çıkarılan Aziz Julyan’ı inancından vazgeçirmek için epey zorladılar. Ama ne işkence ne de gözdağı onu caydırmadı, hiçbir vaat onu yolundan saptırmadı. Mesih’i reddetmeyi ve putlara kurban sunmayı asla kabul etmeyerek inancını tüm kararlılığıyla korudu. Bir yıl boyunca birçok yerde sorgu ve işkencelere maruz kaldı ve sonunda hapse atıldı. Oğlunun izini süren annesi onu ikna edebileceğini söyleyerek hapis ziyareti için yargıçtan izin aldı. Hapiste oğluyla üç gün geçirdi ve o süre boyunca oğlunu sonuna dek dayanması için tüm gücüyle teşvik etti. Derken Aziz Julyan yeniden yargıcın huzuruna çıkarıldı. Yargıç onun nihayet ikna edildiğini düşünüyordu, fakat annesi Rab’bi överek paganların sapkın inancını yerdi. Öfkeye kapılan yargıç, azizin annesinin ayaklarının kesilmesini emretti. Sonra da Aziz Julyan’ı bağlayıp kum ve zehirli yılanlarla dolu bir çuvala koyarak denize attılar. Azizin dalgalar tarafından kıyıya taşınan bedeni dindar bir Hıristiyan tarafından saygı içinde gömüldü (305). Şehit Julyan’ın kutsal emanetleri daha sonra Antakya’ya nakledildi.

Kaynak:
http://oca.org/saints/lives/2014/06/21/101772-martyr-julian-of-tarsus-in-cilicia

 

 

21-6-2014 tarihinde yazéldé.

21-6-2014 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN