Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

İLERİN HAYAT HİKAYELERİ

 

AZİZE BARBARA
 

 


Barbara'nin 3.yy.'da M
sr, Heliopolis'te veya Izmit'te doğduğu söylenir. Bayram günü 4 Aralk'tr. Zengin ve asil bir pagan olan babasi Dioskoros, Barbara'y evlenerek kendisinden ayrlmasn diye bir kuleye kapatr. Yeni bir din olarak Hiristiyanlğn doğuşunu duyan Barbara, doktor klğndaki bir rahibin kuleye girmesini sağlayarak vaftiz olur.

Bir gün babas yokken kuleye üçüncü bir pencere açtrr ve babas döndüğünde ona yeni inancn anlatarak ruhun üç pencereden şk aldğn söyler. Bu duruma kzan babas Barbara'y yöneticilere teslim eder ve kznn başn kendi elleriyle keser. Ancak, eve dönerken başna yldrm düşmesi sonucu ölür. Bu nedenle, Barbara topçu askerlerin koruyucu azizesi saylr.

 

4-12-2009 tarihinde yazld.

4-12-2013 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN