Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

MERYEM ANA

 

TİKHVİN TANRI-DOĞURAN MERYEM ANA İKONASI

 

       

Tanrı-doğuran’ın Tikhvin ikonasına Ortodoks Kiliseleri tarafından ayrılan gün Haziran ayının 26’sıdır.

İkonanın Aziz Müjdeci Luka tarafından yapıldığı söylenmektedir. Gelenekten günümüze aktarılan bilgilere göre, İstanbul Meryem Ana Kilisesine 5. yüzyılda Yeruşalim’den getirilmiştir. Uzun  yıllar burada bulunan ikona daha sonra, 1383 yılında İstanbul’dan  Rusya’da St.Petersburg’un 200 km. uzağında olan Tikhvin kasabasına taşınmış ve ağaçtan yapılan Meryem ana kilisesinde saklanmıştır. Tikhvin Novgorad bölgesine bağlıdır.

İkonanın Tikhvin’e gelişi de bir mucize olarak anlatılır.

İkona Konstantinapolis’in (İstanbul) Bizans İmparatorluğunun elinden çıkarak Osmanlı İmparatorluğu egemenliği altına girmesinden önce kendi isteği ile İstanbul’dan ayrılır. Kimse nerede olduğunu ve nasıl gittiğini bilmez. Daha sonra Tikhvin’e komşu olan kasabalarda görülür ve en son Tikhvin ırmağının yanında  bulunur. Ve hemen ırmağın kenarına Büyük Basil İvanovich tarafından ahşap bir kilise yaptırılır ve ikona oraya yerleştirilir.  Ahşap Kilise üç kez yanmasına rağmen ikona hiç bir zarar görmez. Yöre halkı ikona ile ilgili bir çok mucizeye tanıklık eder. 1560 yılında Çar korkunç İvan tarafından, ahşap kilisenin hemen yanına taştan ve ihtişamlı bir erkekler manastırı yaptırılır. Taştan yapılan bu manastır bölgede ruhsal olarak bir çok insanı beslemiştir. Geleneğe göre manastır ikona sayesinde inşaa edilmiştir ve manastırı her türlü saldırıdan korumuştur. 1613-1614 yıllarında isveç ordusu Novgorod’a girer ve manastırı yok etmek için çeşitli girişimlerde bulunurlar. Fakat manastırdakiler ikonanın önüne giderek Meryem Ana’nın yardımını isterler ve bu olaylardan manastır zarar görmeden kurtulur. Bu olaydan sonra ikonanın iki kopyası yaptırılır, biri Moskova’da Kremlin Katedraline, diğeride Novogorod Kutsal Bilgelik Katedraline yerleştirilir ve ardından bir çok kilisede yer almaya başlar. Geleneğe göre ikonanın gittiği tüm bölgelerde yeni kiliseler açılmıştır.  Sovyetler Birliği döneminde kiliseler yasaklanmaya başlanınca ve kiliselerin içindeki değerli eşyalara zarar verilmeye başlanınca, ikonaya zarar gelmemesini isteyen bir rahip ikonayıda alarak Amerika-Şikago’ya  gider. Bir süre orada himaye edilen ikona daha sonra inşa edilen Kutsal Üçlü Birlik Ortodoks Katedraline yerleştirilir. İkona her zaman Tikhvin İkonası olarak anılır ve 2004 yılında tekrar Tikhvin’e geri getirilmesine karar verilir ve aynı manastıra, Meryem Ana’nın Göğe kabulü Manastırına yerleştirilir. Dünyanın çeşitli yerlerinde ikonanın kopyaları yapılır. Bu kopyalardan biride Kore’de Aziz Nikolas Kilisesinde bulunmaktadır ve bu ikonanın orada da bir çok mucizesi görülmüştür. Özelikle 1900’lü yılların başlarında, Japon istilası sırasında zorluklara maruz kalan  Ortodoks imanlıları mucizelerle koruduğu anlatılır.

İkonada Meryem ana’nın sol elinde çocuk, RAB’bimiz İsa vardır, sağ eliyle RAB’bimiz İsa’yı göstermektedir. Ama Meryem ana’nın bakışları inananlara doğru, kucakladığı kişi RAB’bimiz İsa olup; «bu kişiye inanarak ümitli olun» mesajını verir gibidir. RAB’bimiz İsa ise sağ eliyle kutsamakta, sol elinde bir parşömen tutmaktadır; bu O’nun yeni yasasını, yani dünyaya gelen Tanrı sözünü simgeler. Meryem ana; kraliçe elbisesi giymektedir.  Mezmur 45-9’dan hatırlanacağı gibi "Ophir’deki altınla giyinen kraliçe senin sağında durmaktadır.". Bu ikona yüzyıllar boyunca bir çok mucize meydana getirmiş, sağlam bir inançla Meryem ana’dan talepte bulunan inançlı, manevi yönü derin kişiler de bu mucizelere tanık olmuştur. Ortodoksları mucizelerle koruduğu anlatılmaktadır.

Troparion

Bugün sonsuz bir güneş gibi, senin ikonan gökte belirdi ey Tanrı-doğuran ve merhamet ışıklarıyla dünyayı aydınlattı. Yeryüzü seni Tanrı’nın annesi olarak onurlandırarak cennetten bir hediye almış oldu. Senden doğan RAB’bimiz Mesih’i yüceltiyoruz. Ey Kraliçe, ebedi bakire sende bizler için O’na dua et ki, bütün Hıristiyan şehirleri ve bölgeleri korunsun ve O’nun ilahi varlığı önünde diz çökenleri kurtarsın. Senin kutsal ikonan önünde yalvarıyoruz ey evlenmemiş Bakire.

Kontakion

Ey insanlar, Bakire Kraliçe’nin, Annemizin huzuruna gelerek RAB’bimiz Mesih İsa’ya şükranlarımzı sunalım.

Onun mucizeler yaratan ikonası önünde çökelim ve yalvaralım; Ey Kutsal Meryem ana, şanlı görüntün artık burada bulunmakta, dünyadaki Hıristiyanları koru ve bizlere cennet yaşamını göster. Sana imanla haykırıyoruz, Sevin Ey Bakire, dünyanın kurtuluşu.

10-4-2014 tarihinde yazéldé.

10-4-2014 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN