Νεοπαγανιστικές απάτες

Επιθέσεις κατά τής Αγίας Γραφής


ΘEMATA

Οι επιθέσεις τών Νεοπαγανιστών κατά τής Αγίας Γραφής, είναι πολλών ειδών:

  • 1. Διαστρέβλωση τού ιερού κειμένου.

  • 2. Διαστρέβλωση τής ερμηνείας.

  • 3. Ψευδής λασπολογία κατά τών προσώπων τής Παλαιάς Διαθήκης.

  • 4. Διαστρέβλωση τού Θεού τής Παλαιάς Διαθήκης.

  • 5. Προσπάθεια εύρεσης αντιφάσεων.

  • 6. Προσπάθεια να υποβιβάσουν το ιστορικό κείμενο τής Αγίας Γραφής στα επίπεδα τών δικών τους μύθων.

  • 7. Αμφισβήτηση τής ιστορικότητας τού Ιησού Χριστού.

  • 8. Αμφισβήτηση τών πληροφοριών τής Αγίας Γραφής.

  • 9. Ψευδής συκοφαντία κατά τών αποστόλων.

  • 10. Αμφισβήτηση τής αξιπιστίας τών διασωθέντων κειμένων τής Αγίας Γραφής.

Για όλα όσα λένε φυσικά, υπάρχουν καθαρές και σαφείς απαντήσεις, που εκθέτουν τις συκοφαντικές και διαστρεβλωτικές τους μεθοδεύσεις. Η ενότητα αυτή, θα απαντάει στις αστήρικτες αυτές επιθέσεις, για να γίνει και με τον τρόπο αυτό εμφανής ο δόλος και η αναξιοπιστία τών Νεοπαγανιστών.

Θέματα

 

Ερμηνευτικά

 

Γιαχβέ

 

Απαντήσεις γενικά περί Αγίας Γραφής

 

Αξιοπιστία Αγίας Γραφής

 

Παρερμηνείες Π.Δ.

 

Παρερμηνείες Κ.Δ.

 

Κεντρικό αρχείο τής ΟΟΔΕ για την Αγία Γραφή

Το αρχείο αυτό, δημιουργήθηκε στις 3-6-2004

Ενημερώθηκε στις 10-2-2018.

Επάνω