Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο

 

Στοιχεία Ορθόδοξης Λατρείας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο.

Ιερά Σκεύη και Καλύμματα


Γ. Αστερίσκος, Αγία Λαβίδα και Αγία Λόγχη

       Ο Αστερίσκος είναι μεταλλικό σταυροειδές σκεύος, το οποίο τοποθετείται πάνω στο Δισκάριο, για να μην ακουμπά το κάλυμμα τον άγιο Άρτο. Συμβολίζει τον αστέρα που οδήγησε τους μάγους εξ ανατολών να προσκυνήσουν τον μικρό Χριστό. Όταν στο τέλος της Προσκομιδής ο λειτουργός τον τοποθετεί επάνω στο Δισκάριο, λέει τα ευαγγελικά (Ματθ.2/β΄ 9) λόγια: "Και ελθών ο αστήρ έστη επάνω, ου ην το παιδίον κείμενον". (Δηλαδή: Και αφού ήλθε το αστέρι, στάθηκε επάνω, όπου βρισκόταν το παιδί).

          Η Αγία Λόγχη είναι το μαχαίρι σε σχήμα λόγχης που χρησιμοποιείται στην τελετή της Προσκομιδής για την εξαγωγή του Αμνού και των υπόλοιπων μερίδων του Δισκαρίου. Συμβολίζει τη λόγχη, με την οποία οι στρατιώτες κέντησαν (τρύπησαν) την πλευρά του σταυρωμένου  Χριστού. Όταν ο λειτουργός κεντά (τρυπά) τον Αμνό στα γράμματα ΝΙ, λέει τα λόγια του Ευαγγελίου (Ιωάν.19/ιθ: 34) : "Εις των στρατιωτών λόγχη την πλευράν αυτού ένυξε...". (Δηλαδή: Ένας από τους στρατιώτες με λόγχη την πλευρά Του τρύπησε...)

          Η Αγία Λαβίδα είναι το κουταλάκι που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση της Θείας Κοινωνίας σ' όλους τους πιστούς. Αρχικά  χρησιμοποιήθηκε για τη μετάδοση στους ασθενείς και στα βρέφη. Αργότερα, για πρακτικούς λόγους,  η χρήση της γενικεύθηκε. Ο προφήτης Ησαϊας, όταν σε όραμα είδε (Ησαϊας 6,17) τον Πανάγιο Θεό στον μεγαλειώδη θρόνο Του και τους αγγέλους Του να Τον δοξολογούν, κατανύχθηκε πολύ και φοβήθηκε λόγω των αμαρτιών του. Τότε ένα Σεραφείμ με λαβίδα (τσιμπίδα) μετέφερε απ' το ουράνιο θυσιαστήριο αναμμένο κάρβουνο, το ακούμπησε στο στόμα του προφήτη και του είπε ότι συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες του. Ουράνιο κάρβουνο είναι και η Θεία Κοινωνία που με το κουταλάκι, σαν άλλη  λαβίδα,  μεταφέρεται στα στόματα των πιστών, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους.

Ο λειτουργός,   όταν κοινωνήσει το Τίμιο Αίμα, ασπάζεται το άγιο Ποτήριο και λέει τα λόγια που είπε ο άγγελος στον  Ησαϊα (Ησαϊας 6,7): "Τούτο ήψατο των χειλέων μου και αφελεί Κύριος τας ανομίας μου και τας αμαρτίας μου περικαθαριεί". (Δηλαδή: Τούτο άγγιξε τα χείλη μου και θα αφαιρέσει ο Κύριος τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου θα καθαρίσει). Επίσης, όταν κοινωνεί τους πιστούς, συνήθως λέει: "Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Σώμα και Αίμα Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν  αιώνιον".

 

Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο

Δημιουργία αρχείου: 30-4-2005. Παραμονή Αγίου Πάσχα.

Τελευταία ενημέρωση: 30-4-2005.

Πάνω