Η
ομάδα
"ΠΑΝΑΓΙΑ  Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ" είναι μία
ομάδα συνεργαζόμενων ιστότοπων,
με σκοπό την απολογητική
και την πληροφόρηση
σε θέματα Ορθόδοξης
πίστης.


 

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ

 

 

 

 

«Πορευθέντες μαθητεύσατε

πάντα τὰ ἔθνη»

 

«Go forth and teach

 all the nations»