14-5-2022

24-2-1401

تقويم جديد: بدون روزه

تقويم قديم: بدون روزه

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

شمايل مادر خدا با نام "غارهاى یاروسلاوسکایا"

شهيد ايذيدور خيوس (٢٥١ م)

روز گراميداشت

تقویم جدید :   14   مى

تقويم قدیم  :  27   مى

 

قرائت كتاب مقدس

 ليتورگى الهى ؛

قرائت رساله رسولى : اعمال رسولان ٩: ١٩- ٣١

قرائت انجيل مقدس : انجيل يوحنا ١٥: ١٧- ١٦: ٢

دعاى روزانه

مسیح از مردگان برخاسته است ، او مرگ را با مرگ پایمال كرده است، و به آنانى که در قبر هستند زندگی مى بخشد.

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور١٤٣؛ 

ای خداوند دعای مرا بشنو و به تضرع من گوش بده! در امانت و عدالت خویش مرا اجابت فرما! و بر بنده خود به محاکمه برمیا. زیرا زنده ای نیست که به حضور تو عادل شمرده شود. زیرا که دشمن بر جان من جفا کرده، حیات مرا به زمین کوبیده است و مرا در ظلمت ساکن گردانیده، مثل آنانی که مدتی مرده باشند. پس روح من در من مدهوش شده، و دلم در اندرونم متحیر گردیده است. ایام قدیم را به یاد می آورم. در همه اعمال تو تفکر نموده، در کارهای دست تو تامل میکنم. دستهای خود را بسوی تو دراز میکنم. جان من مثل زمین خشک، تشنه تو است.ای خداوند، بزودی مرا اجابت فرما زیرا روح من کاهیده شده است. روی خود را از من مپوشان، مبادا مثل فرو روندگان به هاویه بشوم. بامدادان رحمت خود را به من بشنوان زیرا که بر تو توکل دارم. طریقی را که بر آن بروم، مرا بیاموز زیرا نزد تو جان خود را بر می افرازم. ای خداوند مرا از دشمنانم برهان زیرا که نزد تو پناه برده ام. مرا تعلیم ده تا اراده تو را بجا آورم زیرا خدای من تو هستی. روح مهربان تو مرا در زمین هموار هدایت بنماید. به خاطر نام خود ای خداوند مرا زنده ساز. به خاطر عدالت خویش جان مرا از تنگی برهان. و به خاطر رحمت خود، دشمنانم را منقطع ساز. و همه مخالفان جان مرا هلاک کن زیرا که من بنده تو هستم.

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

شنبه، دعا به مادر خدا، تمام مقدسین، مؤمنين وفات‌یافته

 

تروپاريون ؛

ای رسولان، شهیدان و انبیا، اسقف‌های مقدس، قديسين و پارسایان، که نبرد نیکو را جنگیده و ایمان را حفظ نموده‌اید، شما در برابر نجات‌دهنده، دلیری دارید. نزد او برایمان شفاعت کنید زیرا او نیکوست و دعا کنید که جانهایمان را نجات دهد.

 

كونتاكيون ؛

ای مسیح، به مقدسین و جانهای خادمینت آسایش ببخش، در جایی که دیگر خبری از بیماری و غم و آه و ناله نيست، بلکه تا به ابد حیات است.

 


انديشه هاى قديس تئوفان منزوى

  

( اعمال 5 :1-11 ؛ یوحنا 5 :30-6: 2 )

 

 چرا حنانیا و سفيره چنین گناهی کردند؟  زیرا آنها فراموش کردند که خدا اعمال و افکار آنها را می‌بیند. اگر آنها در این فکر بودند که خدا همه چیز را هم در بیرون و هم در درون، واضح تر از همه مردم و حتی خودشان می بیند، حتی به ذهنشان هم نمی رسید که روح خود را در برابر رسولان آشكار كنند. اين دلیل به وجود آمدن همه گناهان و نیات گناه آلود ماست. ما موفق می شویم همه چیز را از چشم انسان پنهان کنیم و فکر می کنیم هیچى نيست. مردم قطعا چیزی را نمی بینند و به ما ارزشى  آنطور که قابل سرویس دهی باشد ارائه می دهند. اما این بی اهمیتی اساسی ما را تغییر نمی دهد. 

 با دانستن این موضوع به خود بگویید: چرا شیطان دلم را پر می کند که در مقابل خدا دروغ بگویم؟ چشمان او که از خورشید درخشان ترند، درونی ترین گوشه های قلب را می بیند. نه شب و نه دریا و نه سیاه چال از او پنهان نمی‌مانند. این را به خاطر بسپارید و بنابراین رفتار درونی و بیرونی خود را منظم کنید، هرچند نامرئی باشد. اگر خدای بیناى مطلق برای ما غریبه بود، باز هم نمی‌توانستیم نسبت به علم مطلق او بی‌تفاوت باشیم. در غیر این صورت او هم قاضی است و هم قضاوت او به حکم دانای مطلق، اغلب از پیش آشکار می شود. شاید در آنجا لازم باشد که فوراً در مورد ما قضاوت کند، در حالی که  ما هنوز فکر می کنیم که گناهان خود را در یک دروغ سیاه پنهان کرده‌ایم: "خدا نمی بیند!".

 

  

مبانى ارتدوكس

 

نهمین فرمان عهد جدید: "خوشابحال شما، آنگاه که مردم به‌خاطر من، شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن بدی به‌دروغ علیه‌تان گويند."

ادامه فرمان هشتم که از ظلم به حقیقت خدا و زندگی مسیحی صحبت می کند، آخرین فرمان خوشابحالان است که از آزار و اذیت بخاطر ایمان صحبت می کند. هر دوی این فرمان‌ها را می‌توان با سخن منجى تشریح کرد: "هر که نزد مردم مرا اقرار کند، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است، او را اقرار خواهم کرد؛ امّا هر که مرا نزد مردم انکار کند، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است، او را انکار خواهم کرد." (متی 10 :32-33).

 بالاترین تجلی عشق به خدا، تمایل به تحمل جفا، محرومیت، رنج، دادن جان خود برای مسیح و برای ایمان به اوست. هر مسیحی باید برای شاهکار اعتراف و شهادت آماده باشد. داستانی را روایت می کنند که چگونه اتوبوس حامل زائران در یکی از کشورهای عربی توسط افراد مسلح متوقف شد. آنها همه را مجبور به پیاده شدن کردند و اعلام کردند که اگر صلیب سینه ای خود را بردارند و روی زمین بگذارند، می توانند به اتوبوس برگردند. اما به بقیه تیراندازی خواهند شد... در این شرایط چگونه رفتار می کنیم؟

 آزار و اذیت برای ایمان همچنین با پایان جهان ما همراه خواهد بود، زمانی که دجال به قدرت برسد، و مسیحیان را آزار خواهد داد.

توصيه عملى

چگونه ایمان مسیحی را بدست آوریم؟

توصيه كاهن سیلوان از آتوس: "غرور اجازه نمی‌دهد روح در مسیر ایمان قدم بگذارد. به کافر این توصیه را می کنم؛ بگذاريد بگوید: خداوندا، اگر هستی، پس مرا روشن ساز و با تمام جان و دل به تو خدمت خواهم کرد. و برای چنین فکر فروتنانه و آمادگی برای بندگی خدا، خداوند قطعاً او را روشن خواهد ساخت ... ".

 

درس روز

فردی زندگی می کرد که چنین عادتی داشت: هر روز صبح قبل از طلوع خورشید از خواب برمی‌خاست، به ساحل دریا می‌رفت و سحرگاه با خدا مناجات می‌کرد.

 سپس صاحب یک پسر شد. او نیز مانند پدرش صبح زود قبل از طلوع خورشید از خواب برمی‌خاست و برای استقبال از سحر به ساحل دریا می رفت. اما دعا  نمی كرد.

 اما پسر نیز بزرگ شد. او نیز مانند پدرش عادت داشت هر روز صبح زود قبل از سحر از خواب بیدار شود و به ساحل دریا برود. فقط نمی دانست چرا اینکار را میکند...