23-4-2022

3-2-1401

تقويم جديد: روزه سخت

تقويم قديم: روزه سخت

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت
 

ملكه شهيد الكساندرا، همسر ديوكلتيان (٣٠٣ م)


 
 شهيد بزرگ، پيروزى آفرين و معجزه گر قديس جورج(٣٠٣م)

روز گراميداشت

تقویم جدید :  23  آوريل

تقويم قدیم  : 6  مى

 

شنبه مقدس و بزرگ

 

قرائت كتاب مقدس

 قرائت انجيل صبح ؛

انجيل متى ٢٧: ٦٢- ٦٦

ليتورگى الهى ؛

قرائت رساله رسولى : روميان ٦: ٣- ١١

قرائت انجيل مقدس : انجيل متى ٢٨: ١- ٢٠

 

  

دعاى روزانه

 

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور١٤٣؛ 

ای خداوند دعای مرا بشنو و به تضرع من گوش بده! در امانت و عدالت خویش مرا اجابت فرما! و بر بنده خود به محاکمه برمیا. زیرا زنده ای نیست که به حضور تو عادل شمرده شود. زیرا که دشمن بر جان من جفا کرده، حیات مرا به زمین کوبیده است و مرا در ظلمت ساکن گردانیده، مثل آنانی که مدتی مرده باشند. پس روح من در من مدهوش شده، و دلم در اندرونم متحیر گردیده است. ایام قدیم را به یاد می آورم. در همه اعمال تو تفکر نموده، در کارهای دست تو تامل میکنم. دستهای خود را بسوی تو دراز میکنم. جان من مثل زمین خشک، تشنه تو است.ای خداوند، بزودی مرا اجابت فرما زیرا روح من کاهیده شده است. روی خود را از من مپوشان، مبادا مثل فرو روندگان به هاویه بشوم. بامدادان رحمت خود را به من بشنوان زیرا که بر تو توکل دارم. طریقی را که بر آن بروم، مرا بیاموز زیرا نزد تو جان خود را بر می افرازم. ای خداوند مرا از دشمنانم برهان زیرا که نزد تو پناه برده ام. مرا تعلیم ده تا اراده تو را بجا آورم زیرا خدای من تو هستی. روح مهربان تو مرا در زمین هموار هدایت بنماید. به خاطر نام خود ای خداوند مرا زنده ساز. به خاطر عدالت خویش جان مرا از تنگی برهان. و به خاطر رحمت خود، دشمنانم را منقطع ساز. و همه مخالفان جان مرا هلاک کن زیرا که من بنده تو هستم.

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

شنبه، دعا به مادر خدا، تمام مقدسین، مؤمنين وفات‌یافته

 

تروپاريون ؛

ای رسولان، شهیدان و انبیا، اسقف‌های مقدس، قديسين و پارسایان، که نبرد نیکو را جنگیده و ایمان را حفظ نموده‌اید، شما در برابر نجات‌دهنده، دلیری دارید. نزد او برایمان شفاعت کنید زیرا او نیکوست و دعا کنید که جانهایمان را نجات دهد.

 

كونتاكيون ؛

ای مسیح، به مقدسین و جانهای خادمینت آسایش ببخش، در جایی که دیگر خبری از بیماری و غم و آه و ناله نيست، بلکه تا به ابد حیات است.

 


انديشه هاى قديس تئوفان راهب

 

 

روزهای قديس فورتيس! اكنون با به پايان رسيدن چله روزه بزرگ و آستانه هفته مقدس، همه می نشینند و حسابرسی ايام روزه دارى خود را می کنند – در شروع چه بود و اکنون چیست؟ خریدی وجود داشت: چه سودى از آن حاصل شد؟ آیا حتی منغعت کمی بدست آمد؟ وضعيت ما در لیست ها: آیا ما متابعت کردیم و در متابعت ، آیا به آنچه انتظار می رفت رسیدیم؟ شناسايى كردن مبارزه: خب ، آیا ما خود را مسلح کردیم ، آیا مبارزه كرديم ، و در مبارزه ، سقوط کردیم یا پیروز شدیم؟

 

روزه داران هشيار و مسرور ، که با قلبی فروتن و توبه كار تلاش کرده اند ، البته با نگاه به گذشته ، نمی توانند خوشحال نشوند. برای ما ، غافل ها و گوشتخوارها ، که فقط در مورد شیرینی و لذت ها تكاپو داشتيم، همیشه یک چهره شرم آور وجود دارد. و حتی این هم نیست. دیگران ضربه می خورند و این به آنها آسیب نمی رساند ، زیرا پیشانی آنها برنجین است و گردن آنها آهنين است.

 

مبانى ارتدوكس

 

احكام عهد عتیق.

ده فرمان عهد عتیق (خروج 20: 2-17 ، تثنیه 5: 6-21) توسط خدا به قوم یهود ، قبایل بدوی حدود هزار و پانصد سال قبل از میلاد داده شده است ، اما آنها ارتباط خود را با این روز از دست نداده اند. اما در زمان ما این فقط یک حداقل معین است که تحت آن به سادگی جایی برای سقوط وجود ندارد.

ده فرمان که روی دو تخته سنگ (لوح) نوشته شده بود ، که موسی از کوه پایین آورد ، دقیقاً به پنج و پنج تقسیم نشده بود. چهار و شش - به این ترتیب احكام به اشتراک گذاشته شده بود: قسمت اول منعکس كننده وظایف انسان نسبت به خدا بود ، قسمت دوم - نسبت به مردم. 4 مورد اول دستورات دینی است ، 6 مورد دیگر اخلاقی است. به صورت نمادین ، ​​چنین تقسیم بندی احکام به دو گروه گاهی در قسمت بالای شمایل دو لوح عهد به ترتیب در اعداد رومی I-IV و V   (١-٤ و٥- ١٠) به تصویر کشیده شده است.

متأسفانه ، بیشتر معاصران ما فقط برخی از احکام اخلاقی را به خاطر می آورند ، اگرچه دستورات دینی زير بناى هر دو اخلاقی و به طور کلی همه احکام است. انجام احكام بدون خدا غیرممکن است.

  

توصيه عملى

 

اگر بدانيم که كاهنى زندگی ناشایستی دارد ، چطور رفتار كنيم؟

كهانت توسط یک شخص ناشایست آلوده نمی شود: ناتوانی های شخصی انسان نمی تواند فيض انتصاب را از بین ببرد (ما در مورد كاهن هایی صحبت می کنیم که خدمت خود را به طور قانونی انجام می دهند). كاهن فقط ابزاری در دستان خداست و تمام آيين هاى مقدس بطور نامشهود توسط خود مسیح انجام می شود.

كاهن هرچه باشد ، فقط از طریق او می توانید از گناهان رهايى يابيد. و همه نسبت به اعمال خود، در برابر خود خدا مسئول هستند - هم مربی و هم مطیع. اگر كاهنى گناهکار می بینید ، سخن خداوند را به یاد آورید: " آنچه به شما گویند، نگاه دارید و بجا آورید، لیکن مثل اعمال ایشان مکنید زیرا می گويند ونمی کنند."(متی 23: 3).

 

درس روز

 

بیاد داشته باشیم که قدرت نه برای فردا، بلکه برای صلیب امروز داده می شود. یک شخص ، به شدت ناامید ، در مورد نگرانی های خود به دیگری گفت و پرسید: "چرا اين برای من بسيار وحشتناك سخت است؟" او پاسخ داد: "زیرا تو آینده را همراه با بار فعلی خود به دست گرفته ای و این بار و آینده را با قدرت خود حمل می كنی نه خدا. "