شهيد فوماس از اسكندريه (٤٧٦ م )

     

 

بزرگداشت: ١٣ آوريل ( ٢٦ آوريل)

شهید فوماس در شهر اسکندریه در خانواده ای مسیحی به دنیا آمد. او از کودکی با تقوا تربیت شد و عاشق خواندن کتاب مقدس بود.

 دختر جوان در سن ١٥ سالگی با یک ماهیگیر مسیحی ازدواج کرد. زوج جوان در خانواده پدر و مادر داماد زندگی می کردند، جایی که قديس فوماس به خاطر نرمی، ملایمت، مهربانی و پاکدامنی اش محبوب بود.

 پدر شوهر قدیس فوماس به تحریک شیطان، مجذوب زیبایی او شد. وقتی پسرش شبانه برای ماهیگیری رفت، شروع کرد به ترغیب عروسش به گناه. قدیس فوماس بیهوده پیرمرد مضطرب را نصیحت کرد و به او داوری نهايى و مجازات گناه را یادآور شد. او که از استحکام قدیس فوماس خشمگین شده بود، در جنون شمشیری را گرفت و شروع به تهدید او به مرگ کرد. اما قدیس قاطعانه پاسخ داد: "حتی اگر مرا به دو نیم کنید، من از فرمان خداوند منحرف نمی شوم."  پدرشوهر که از شهوت کور شده بود شمشیر خود را تکان داد و قدیس فوماس را كشت. آن قديس در سال ٤٧٦ به پاس پاکدامنی و وفاداری به امر الهی، شهادت را پذیرفت.

 قاتل دچار عذاب الهی شد. او فورا نابینا شد و دری برای فرار پیدا نکرد. صبح دوستان شوهر قدیس آمدند. درها را باز کردند و جسد قدیس فوماس و پیرمرد کور خون آلود را دیدند. خود قاتل به قساوت خود اعتراف کرد و خواستار حکم اعدام شد.

 در آن زمان راهب دانیال از صومعه صحرا به اسکندریه آمد. او به راهبان صومعه ی  نزدیک دستور داد جسد شهید را بیاورند و در آرامگاه صومعه دفن کنند. برخی از راهبان تعجب کردند که چگونه می توان یک زن را با راهبان دفن کرد. دانیال مقدس گفت: این دوشیزه برای من و شما مادر است، او برای پاکی مرد.

 پس از تشییع رسمی، راهب دانیال به اسکیت خود بازگشت. به زودی یکی از راهبان جوان از احساسات نفسانى كه او را عذاب مى داد شروع به شکایت کرد. راهب دانیال به او دستور داد که برود و بر سر مزار شهید فوماس دعا كند. راهب دستور پیر را انجام داد. هنگام دعا خواندن بر قبر، به خواب عمیقی فرو رفت. سپس قدیس فوماس بر او ظاهر شد و گفت: پدر، برکت را بپذیر و با آرامش برو.

 راهب پس از بیدار شدن، شادی و آرامش را در روح خود احساس کرد. پس از آن دیگر مبارزات نفسانی او را آزار نمی داد. ابا دانیال به او توضیح داد: برکت هدیه شهید عفاف است: زاهدان پاکدامن در پیشگاه خداوند چنین بركتى دارند.

 در زمان‌های بعدی، بسیاری افراد رهایی از هواى نفس و شادی روحانى را در مقبره قدیس فوماس یافتند. یادگارهای مقدس شهید فوماس به كونستانتينوپل به یکی از صومعه های زنان منتقل شد. در سال ١٤٢٠ آنها توسط زائر روسی شماس اعظم  زوسيما دیده شدند.