قديس تئودورا راهبه از تسالونيكى (٨٩٢ م )

   

 

بزرگداشت: ٥ آوريل ( ١٨ آوريل)

قدیس تئودورا از تسالونیکی، فرزند والدین مسیحی آنتونی و کریسانتا که در جزیره آگینا زندگی می کردند بود. قدیس تئودورا در سن ایدآل ازدواج کرد. به زودی دخترش به دنیا آمد. در جریان حمله ساراسین ها (823)، زوج جوان به شهر تسالونیکی نقل مکان کردند. در اینجا قدیس تئودورا دخترش را به خدمت خدا در صومعه تقدیم کرد و پس از مرگ شوهرش خودش رهبانیت را در همان صومعه پذیرفت.

 او با اطاعت، روزه و دعا، خدا را چنان خشنود کرد که عطای معجزه را دریافت کرد و نه تنها در زمان حیات، بلکه پس از مرگش نیز معجزه کرد (+ 892).  هنگامی که ابس صومعه درگذشت، می خواستند تابوت او را در کنار تابوت قدیس تئودورا بگذارند. سپس آن بزرگوار، گویی زنده بود، همراه با تابوت حرکت کرد و راه را به رئیس صومعه خود داد و نمونه ای از فروتنی را حتی پس از مرگ نشان داد. و مر خوشبو از آثارش جاری شد.

 هنگامی که ترک ها تسالونیکى را در سال 1430 تصرف کردند، آثار مقدس قدیس تئودورا را تکه تکه کردند.