10 حقیقت در مورد يحيى تعميد دهنده

يحيى نبى، پیشرو و تعميد دهنده خداوند

 

 

1. يحيى نبى پس از مادر خدا محترم ترین قدیس مسیحی است. خود منجى در مورد نبى یحیی تعمید دهنده این گونه فرمود: از میان اولاد زنان، هیچ (پیامبری) بزرگتر از یحیی تعمید دهنده برنخاست (متی 11:11).

 

2. ولادت يحيى تعميد دهنده یک جشن منحصر به فرد برای ارتدوكس است. تنها سه جشن وجود دارد که مسیحیان نه روز مرگ، بلکه روز تولد شخصی را که تجليل می كنند گرامى می دارند: میلاد مسیح، ولادت مادر مقدس خدا و ولادت یحیی تعميد دهنده. این واقعیت دلیل دیگری است که نشان می دهد نبى یحیی تعمید دهنده به طور خاص در کلیسا مورد احترام است.

 

3. يحيى را پیشرو و تعميد دهنده می نامند. پیشرو - زیرا او قبل از مسیح آمد و آمدن او را به مردم موعظه کرد. تعميد دهنده - زیرا او منجى را در اردن تعمید داد.

 

4. در هر چهار انجيل اشاراتی به نبى یحیی تعمید دهنده می يابيم. و یوسفوس در نوشته های تاریخی خود درباره او می نویسد.

 

5. کلیسا یاد يحيى تعميد دهنده را شش بار در سال جشن می گیرد: 6 اکتبر باردار شدن او، 7 ژوئیه - ولادت، 11 سپتامبر - سر بریدن، 20 ژانویه بزرگداشت یحیی تعميد دهنده در ارتباط با ماموريت او در جشن تعمید خداوند، 9 مارس - اولین و دومین زمان یافتن سر او، 7 ژوئن - سومین مرتبه يافتن سر او، 25 اکتبر - جشن انتقال دست راست او از مالت به گاچینا.

 

6. یحیی تعميد دهنده از بستگان مادری خداوند عیسی مسیح است.

 

7. در انجیل مرقس درباره نبى یحیی تعمید دهنده می خوانیم که تا سی سالگی در بیابان زاهدانه زندگی می کرد و لباس هایی از موی شتر می پوشید و کمربند چرمی به کمر می زد و ملخ و عسل وحشی می خورد. آکریدها ملخ های خوراکی هستند که در فلسطین و عربستان یافت می شوند. ملخ، طبق شریعت موسی، حشره ای پاک محسوب می شد و به دسته خزندگان بالدار تعلق داشت که روی چهار پا راه می رفتند (لاویان 11 :21). اگر چه معنای دیگری از کلمه ملخ وجود دارد: غذای گیاهی، غلاف هایی که می شد آسیاب کرد و از آنها کیک پخت.

 

8. يحيى آخرین پیامبر در میان بسیاری از افراد عادل بود که آمدن مسیحا را که قوم اسرائیل را نجات خواهد داد، پیشگویی کرد.

 

9. موعظه مهم و تكرارى یحیی تعميد دهنده، توبه بود. پس از سالها زندگی زاهدانه در صحرا، يحيى نبى به رود اردن آمد، جایی که یهودیان به طور سنتی غسل مذهبی می گرفتند. در اینجا او شروع به صحبت با مردم در مورد توبه و غسل تعمید برای آمرزش گناهان کرد و مردم را در آب تعمید داد. این مراسم مقدس غسل تعمید آنطور که ما اکنون می شناسیم نبود، اما نوعی از آن بود.

 

10. يحيى تعميد دهنده به طرز وحشیانه ای اعدام شد - سر او را بریدند. اینجوری شد پادشاه هرود آنتیپاس، پسر پادشاه هیرودیس بزرگ (که پس از تولد مسیح دستور کشتن همه نوزادان بیت لحم را صادر کرد) پیامبر را زندانی کرد زیرا او را در ازدواج جنایتکارانه با هیرودیا محکوم کرد. در جشن تولد، سالومه دختر هیرودیا برای هیرودیس رقصید و به عنوان پاداش رقص، مادرش او را متقاعد کرد که از پادشاه مرگ يحيى نبى را بخواهد. سر یحیی تعميد دهنده را بریدند و سالومه آن را روی بشقاب براى هیرودیا آورد. به یاد این، یک بزرگداشت کلیسا تأسیس شد - سر بریدن يحيى تعميد دهنده.

 

~ آکادمی الهیات مسکو