Orthodox Outlet for Dogmatic Enquiries British &
Anglian Section

The Orthodox Divine Liturgy in Welsh

Source:  https://www.youtube.com/watch?v=5xNxRMplm5c

 

 

Video link

 


00:00​​ Inaugural Blessing and Great Litany
          (Bendith Agoriadol a Litani Fawr)
 

03:56​​ First Antiphon and Small Litany
          (Y Drawslef Gyntaf ac Litani Fer)


07:47​​ Second Antiphon and Only-Begotten Son and Small Litany
           (Yr Ail Drawslef ac Unig-genedledig fab ac Litani Fer)


12:45​​ Third Antiphon: The Beatitudes
           (Y Drydedd Drawslef: Y Gwynfydau)


16:12​​ Small Entrance - O Come let us worship
           ( Y Fyedfa Fach - Deuwch addolwn)


16:55​​ Troparion and Kontakion
           (Tropár & Condác)


18:38​​ Trisagion Hymn
           (Yr Emyn Tri-sanctaidd)


22:37​​ Prokeimenon and Hebrews 9:1-7
           (Procimen & Hebreiad 9:1-7)


26:06​​ Hallelujah
           (Alelwia)


27:12​​ Gospel of Saint Luke 10: 38-42, 11: 27-28
           (Yr Efengyl St Luc 10: 38-42, 11: 27-28)


29:46​​ Litany of Fervent Supplication
           (Litani Taer-efyniad)


33:30​​ Litany for the Departed, in Memory of the composer M. Petrovich
           (Litani dros y rhai a hunodd, er cof am y cyfansoddwr M. Petrovich)


37:14​​ Litany of the Catechumens, Departing the Catechumens, First Litany of the Faithful, Second Litany of the Faithful
           (Litani dros y Cateciwmeniaid, Anfon o'r neilltu y Cateciwmeniaid, Litani Gyntaf y Ffyddloniaid, Ail Litani'r Ffyddloniaid)


41:19​​ Cherubic Hymn
           (Yr Emyn Ceriwbaidd)


46:18​​ Litany of Petition and "The Peace"
           (Litani Deisyfiad a'r "Tangnefedd")


52:03​​ The Creed
           (Y Credo)


55:22​​ The Anaphora
           (Y Anáphora)


01:02:02​​ Hymn to the Theotokos
           (Emyn i Fam Duw)


01:04:40​​ Commemoration of Hierarchs
           (Coffâd ye Esgobion)


01:09:36​​ The Lord's Prayer
           (Gweddi'r Arglwydd)


01:12:35​​ Holy Communion
           (Y Cymun Sanctaidd)


01:14:47​​ We have Seen the True Light
           (Gwelsom y Gwir Oleuni)

 

01:16:32​​ Litany of Thanksgiving and prayer behind the Ambo
           (Litani Diolchgarwch a'r Weddi y tu ôl i'r Amfon)
01:19:26​​ Conclusion of the Liturgy (Cwblhad yr Offeren Ddwyfol)


Video link

Article published in English on: 22-3-2021.

Last update: 22-3-2021.

UP