Νεοπαγανιστικές απάτες

Απάντηση στις συκοφαντίες τού Νεοπαγανισμού

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

"Κρήτες αεί ψεύσται" Μέρος 2ο: Εξιχνίαση τής προέλευσης τής φράσης στην αρχαιότητα // Οι Κρητικοί και η Παλαιά Διαθήκη

"Κρήτες αεί ψεύσται" Μέρος 1ο

Οι Κρητικοί, ο Παύλος και ο Επιμενίδης

Όταν οι Νεοπαγανιστές κατηγορούν τον Παύλο, ότι δήθεν έβρισε τους Κρητικούς, αυτό που αποφεύγουν να πουν, (ή το αγνοούν), είναι ότι ο Παύλος επανέλαβε τα λόγια ΔΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ιερέα!!!

Το χωρίο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τον Τίτο, στο πρώτο κεφάλαιο, έχει ως εξής:

12. Είπε τις εξ αυτών ίδιος αυτών προφήτης: "Κρήτες αεί ψεύσται, κακά θηρία, γαστέρες αργαί". 13. Η μαρτυρία αύτη εστίν αληθής. Δι' ην αιτίαν έλεγχε αυτούς αποτόμως, ίνα υγιαίνωσιν εν τη πίστει, 14. μη προσέχοντες Ιουδαϊκοίς μύθοις και εντολαίς ανθρώπων αποστρεφομένων την αλήθειαν.


Τα παραπάνω σημαίνουν τα εξής σε ελεύθερη απόδοση:

12. Είπε κάποιος απ' αυτούς, δικός τους προφήτης: "Οι Κρητικοί πάντα ψεύτες, κακά θηρία, στομάχια που θέλουν να τρώνε πολύ χωρίς να εργάζονται. 13. Η μαρτυρία αυτού του προφήτη είναι αληθινή. Για το λόγο αυτό, να τους ελέγχεις απότομα, ώστε να κρατούν την υγεία τους στην πίστη, 14. και να μην προσέχουν Ιουδαϊκούς μύθους και εντολές ανθρώπων που γυρίζουν την πλάτη στην αλήθεια.

Ας δούμε τώρα τα πλαίσια στα οποία το γράφει αυτό ο Παύλος:

Τα λέει αυτά στον Τίτο, επίσκοπο Κρήτης. Εκεί ενωρίς άκμασε η Χριστιανική Εκκλησία, γιατί υπήρχε Ιουδαϊκή κοινότητα. Και όπως είναι γνωστό, οι Χριστιανοί χρησιμοποιούσαν τις Εβραϊκές συναγωγές ως γέφυρα για να διαδώσουν το Ευαγγέλιο. Το ότι μιλάει για ανθρώπους που είχαν σχέση με την Ιουδαϊκή κοινότητα, το βλέπουμε στο εδάφιο 14 εδώ, (αλλά φαίνεται ακόμα καθαρότερα στο εδάφιο 10). Δεν μιλάει εκεί για Ελληνικούς μύθους, αλλά για Ιουδαϊκούς μύθους, και "εντολές ανθρώπων", προφανώς αναφερόμενος στη μανία των Εβραίων με Ταλμουδικές ανθρωποποίητες παραδόσεις κανόνων για το κάθε τι.

Αν διαβάσουμε τα προηγούμενα που γράφει στον Τίτο, θα δούμε ότι ο Τίτος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα, εξ' αιτίας της κακής διαγωγής των μελών της τοπικής Χριστιανικής Εκκλησίας, που προφανώς σε μεγάλο μέρος προήρχοντο από τον Ιουδαϊσμό κατά το εδάφιο 14. Άρα, το παράπονο τού Παύλου, στρέφεται κυρίως σε μέλη της Χριστιανικής Εκκλησίας, γι' αυτό λέει και στον Τίτο να τους ελέγχει απότομα, γιατί ήταν "παχύδερμα", και δεν καταλάβαιναν με το καλό.

Ο Παύλος δικαιολογεί αυτή την παρότρυνσή του προς τον Τίτο, για "απότομο έλεγχό" τους, με ένα ρητό, που είχε πει ένας απ' αυτούς, δηλαδή ένας Κρητικός. Το ρητό αυτό είναι: "Κρήτες αεί ψεύσται, κακά θηρία, γαστέρες αργαί". Ο Παύλος, γνώστης της Ελληνικής παιδείας, παραθέτει εδώ από τον Επιμενίδη. Ο Επιμενίδης ήταν ιερέας και προφήτης στην Κνωσσό, γύρω στον 6ο αιώνα π.Χ., και είχε πει αυτό το ρητό στο σύγγραμμά του περί Χρησμών. Σήμερα αυτό το σύγγραμμα έχει χαθεί, όμως αργότερα ο Καλλίμαχος χρησιμοποίησε τμήμα του στον ύμνο του προς τον Δία.

Χρησιμοποιεί λοιπόν ο Παύλος εδώ ένα ρητό, με το οποίο συμφωνεί και ο ίδιος, ώστε να μην πουν οι Κρητικοί ότι τους κατηγορεί αυτός. Τους δείχνει τις κακές συνήθειες του τόπου τους, από την αρχαιότητα, κάτι που προφανώς είχε επιδράσει και στην Εβραϊκή συναγωγή, και στην Χριστιανική Εκκλησία. Και κάτι που επεβίωσε εν μέρει ως τις ημέρες μας. Αναφέρομαι στο: "θηρία κακά". Γιατί παρά την παρουσία της Εκκλησίας της αγάπης, του Χριστιανισμού στην Κρήτη, για 2000 χρόνια, ακόμα υπάρχουν εκεί ΒΕΝΤΕΤΕΣ.

Φυσικά ο Παύλος αναφέρεται στην πλειονότητα, και όχι σε όλους τους Κρήτες. Διαφορετικά δεν θα έλεγε στον Τίτο να επιλέξει πρεσβυτέρους με τα καλά χαρακτηριστικά που αναφέρει (εδάφια 7-9). Ο Παύλους μιλούσε για τα κακά χαρακτηριστικά του τόπου, τα οποία είχαν τόσο οι άπιστοι, όσο και οι πιστοί, και ταλαιπωρούσαν τον Τίτο, που δεν μπορούσε να τους βάλει σε τάξη.

Αν λοιπόν κάποιος θέλει να κατηγορήσει τον Παύλο για την παροιμία αυτή, ας κατηγορήσει πρώτο τον Επιμενίδη, και φυσικά και όσους αρχαίους ενέπνευσαν τον Επιμενίδη να πει αυτή την παροιμία.

Δημιουργία αρχείου:22-12-2004.

Τελευταία ενημέρωση: 2-7-2010.

ΕΠΑΝΩ