Νεοπαγανιστικές απάτες

Επιθέσεις κατά τής Αγίας Γραφής


ΘEMATA

Οι επιθέσεις τών Νεοπαγανιστών κατά τής Αγίας Γραφής, είναι πολλών ειδών:

  • 1. Διαστρέβλωση τού ιερού κειμένου.

  • 2. Διαστρέβλωση τής ερμηνείας.

  • 3. Ψευδής λασπολογία κατά τών προσώπων τής Παλαιάς Διαθήκης.

  • 4. Διαστρέβλωση τού Θεού τής Παλαιάς Διαθήκης.

  • 5. Προσπάθεια εύρεσης αντιφάσεων.

  • 6. Προσπάθεια να υποβιβάσουν το ιστορικό κείμενο τής Αγίας Γραφής στα επίπεδα τών δικών τους μύθων.

  • 7. Αμφισβήτηση τής ιστορικότητας τού Ιησού Χριστού.

  • 8. Αμφισβήτηση τών πληροφοριών τής Αγίας Γραφής.

  • 9. Ψευδής συκοφαντία κατά τών αποστόλων.

  • 10. Αμφισβήτηση τής αξιπιστίας τών διασωθέντων κειμένων τής Αγίας Γραφής.

Για όλα όσα λένε φυσικά, υπάρχουν καθαρές και σαφείς απαντήσεις, που εκθέτουν τις συκοφαντικές και διαστρεβλωτικές τους μεθοδεύσεις. Η ενότητα αυτή, θα απαντάει στις αστήρικτες αυτές επιθέσεις, για να γίνει και με τον τρόπο αυτό εμφανής ο δόλος και η αναξιοπιστία τών Νεοπαγανιστών.

Θέματα

 

Ερμηνευτικά

 

Γιαχβέ

 

Απαντήσεις γενικά περί Αγίας Γραφής

 

Αξιοπιστία Αγίας Γραφής

 

Παρερμηνείες Π.Δ.

 

Παρερμηνείες Κ.Δ.

 

Κεντρικό αρχείο τής ΟΟΔΕ για την Αγία Γραφή

Δημιουργία αρχείου: 3-6-2004

Τελευταία μορφοποίηση: 30-4-2022.

Επάνω