Νεοπαγανιστικές απάτες Απάντηση στις ψευδείς συκοφαντίες τού Νεοπαγανισμού

Επιστροφή στην ενότητα περί Ελληνικότητας

 "Έλληνες" ιθαγενείς τής Ινδίας και τού Ειρηνικού

Οι Χριστιανοί τής Ελλάδος δεν είναι "Έλληνες" για τους Νεοειδωλολάτρες. Είναι "ΙουδαιοΧριστιανοί". Ομοίως, ούτε οι Ρωμαίοι ήταν Έλληνες γι' αυτούς, και ας κατάγονταν από την Ελλάδα, και ας πίστευαν το ίδιο με αυτούς. Όμως είναι Έλληνες γι' αυτούς, κάποιοι άλλοι. Καμαρώστε τους!

 Οι νεοειδωλολάτρες καταδικάζουν την ελληνικότητα των Βυζαντινών (βλέπε: Ρωμηών) με βάση την θρησκεία, όπως π.χ. των Ρωμηών του Πόντου και την αυτόματη ελληνοποίηση μυριάδων Ιθαγενών ανά την υφήλιο με βάση κάποια γλωσσικά ιδιώματα. Οι παρακάτω σκέψεις γίνονται με απόλυτο σεβασμό προς τον πολιτισμό του κάθε ιθαγενή. Ο μόνος και απόλυτος στόχος τους είναι απόδειξη της λαθραίας λογικής της νεοΕθνικής θρησκευτικής φανατισμένης παράταξης.

Είναι χαρακτηριστική η ευκολία με την οποία οι νέο-Εθνικοί, παρουσιάζουν διάφορες φυλές του πλανήτη μας ως ελληνικές, αρκεί :

1. Να παρουσιάζουν μια κάποια σχετική γλωσσική ομοιότητα με λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

2. Να τιμούν κάθε μορφής ξόανα μέσα από τις λατρευτικές συνήθειες των οποίων οι νέο-Εθνικοί προσπαθούν να βρουν την συνέχιση της αρχέγονης θρησκείας που επιθυμούν να επαναφέρουν.

Αλλά  εξίσου δυσνόητη είναι η αποδιαπόμπευση των Ρωμαίων ως

1. Μη ελλήνων

2. Ανθελλήνων

3. Βαρβάρων

4. Απολίτιστων

Άραγε, είναι σωστό, ηθικό, λογικό, σώφρον και μη φανατικό όλες αυτές οι φυλές να θεωρούνται Ελληνικές, να θεωρούνται πιο «Έλληνες» από τους Χριστιανούς  Έλληνες πολίτες για χάρη μιας θρησκευτικό-λατρευτικής αρχαιομανίας;

1. Έστω και αν δεν μίλησαν ποτέ πραγματικά ελληνικά

2. Έστω και αν δεν έχουν ουδεμία σχέση με την ελληνική φιλοσοφία

3. Έστω και αν δεν έχουν ουδεμία σχέση με την ελληνική παιδεία

4. Έστω και αν δεν κατάφεραν να νιώσουν ποτέ Έλληνες

5. Έστω και αν δε προσπάθησαν ποτέ να νιώσουν Έλληνες

6. Έστω και αν δεν θυσίασαν ποτέ τους μια ρανίδα αίματος για το Ελληνικό και ρωμαίικο κράτος

 

ΟΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ «ΕΛΛΗΝΕΣ»

 

Ξόανα… ο πολιτισμός των «ελλήνων» τους. 

(Πηγή Φώτο: Περιοδικό Ιχώρ, τεύχος 23-24, άρθρο «Οι Μαορί, Μια ελληνόφρονη εστία στον Ειρηνικό», Σ. Δώρικος -Κ. Χατζηγιαννάκης, σελίδα 105)

 

 

Ξόανα, Ξόανα και πάλι Ξόανα. Αυτά αποτελούν το ελληνικό ιδεώδες της τεχνικής του κάλλους κατά νεοΕθνικούς;  ενώ οι Βυζαντινές εικόνες και τα ψηφιδωτά των Αγίων είναι όλες για τα «μπάζα»;

(Πηγή Φώτο: Περιοδικό Ιχώρ, τεύχος 25, άρθρο "Οι Διάλεκτοι του Συμπλέγματος των νήσων Σαμόα και η αρχαιοελληνική τους προέλευση", Σ. Δώρικος -Κ. Χατζηγιαννάκης, σελίδα 97)

 

Γεια σου πατριώτη!

Ο εικονιζόμενος «Έλλην» τυγχάνει πιο Έλλην από μυριάδες Βυζαντινούς επειδή οι τελευταίοι ονομάζονται Ρωμηοί; Γιατί ο εικονιζόμενος πως ονομάζεται;

(Πηγή Φώτο: Περιοδικό Ιχώρ, τεύχος 23-24, άρθρο «Οι Μάορι, Μια ελληνόφρονη εστία στον Ειρηνικό», Σ. Δώρικος -Κ. Χατζηγιαννάκης, σελίδα 101)

 

  

Ποιο το κριτήριο Ελληνοποίησης των Αρακουάνων και της Ιουδαιοποίησης των Ρωμιών - Βυζαντινών από τους Νεοειδωλολάτρες;

(Πηγή Φώτο: Περιοδικό Ιχώρ, τεύχος 4, άρθρο «Αρακουάνοι, η αμιγώς αρχαιοδωρική υφή της γλώσσας τους», Σ. Δώρικος -Ν. Χατζηγιαννάκης, σελίδα 69)

 

Αυτό είναι η συνέχεια του Ελληνικού πολιτισμού ενώ το Βυζάντιο η καταστροφή του;

(Πηγή Φώτο: Περιοδικό Ιχώρ, τεύχος 23-24, άρθρο «Οι Μάορι, Μια ελληνόφρονη εστία στον Ειρηνικό», Σ. Δώρικος -Κ. Χατζηγιαννάκης, σελίδα 107)

 Μια τρανταχτή απόδειξη του πόσο το ελληνικό κάλλος στην τέχνη, δηλαδή η ικανότητα των χεριών και η φαντασία των Ελλήνων, έπαιξαν μέγιστο ρόλο στην αρχαία «ελληνική» θρησκεία. Πώς θα φάνταζε στα μάτια του μέσου νεοΕθνικού άραγε ο θεός Διόνυσος ή ο θεός Απόλλωνας αν αυτός αντικατοπτρίζονταν από το μεσαίο ή το αριστερό ξόανο της φωτογραφίας στα αριστερά του; Αυτό προκύπτει από τα λεγόμενα των ηγητόρων τους, εφόσον κατ’ αυτούς η φυσιολατρία στην υφήλιο είναι παντού η ίδια ή μήπως όχι; μήπως η τέχνη κάνει την διαφορά σε εκείνη την Ελληνική;

Συγκριτικός πίνακας τής "λογικής" τών Νεοειδωλολατρών
Μαορί και Κάλας αρχαίοι Ρωμαίοι Σύγχρονοι Έλληνες Χριστιανοί
Δεν γεννήθηκαν ούτε έζησαν στην Ελλάδα αλλά είναι Έλληνες Πολλοί από αυτούς γεννήθηκαν και έζησαν στην Ελλάδα αλλά δεν ήταν Έλληνες. Γεννήθηκαν και ζουν στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι Έλληνες.
Δεν μιλάνε Ελληνικά, αλλά είναι Έλληνες Πολλοί από αυτούς μιλούσαν Ελληνικά, αλλά δεν ήταν Έλληνες. Μιλάνε Ελληνικά αλλά δεν είναι Έλληνες.
Έχουν μια αμφιλεγόμενη μακρινή συγγένεια με τους Έλληνες, αλλά είναι Έλληνες Κατάγονταν από την Ελλάδα, αλλά δεν ήταν Έλληνες. Κατάγονται από Έλληνες, αλλά δεν είναι Έλληνες.
Δεν έχουν σχέση με τον Ελληνικό πολιτισμό, αλλά είναι Έλληνες. Είχαν τον Ελληνικό πολιτισμό, αλλά δεν ήταν Έλληνες. Έχουν τον Ελληνικό πολιτισμό, αλλά δεν είναι Έλληνες.
Δεν θυσίασαν ποτέ τίποτα για το Ελληνικό κράτος, αλλά είναι Έλληνες. Θυσιάστηκαν για το Ελληνικό Ρωμαίικο κράτος, αλλά δεν ήταν Έλληνες. Θυσιάζονται για την Ελλάδα, αλλά δεν είναι Έλληνες.
Δεν μετέχουν τής Ελληνικής παιδείας, αλλά είναι Έλληνες. Μετείχαν τής Ελληνικής παιδείας, αλλά δεν ήταν Έλληνες. Μετέχουν τής Ελληνικής παιδείας, αλλά δεν είναι Έλληνες.
Ο πολιτισμός τους είναι αιώνες πίσω. Αλλά είναι Έλληνες. Ο πολιτισμός τους ήταν ο καλύτερος τής εποχής τους. Αλλά δεν ήταν Έλληνες. Ο πολιτισμός τους είναι σύγχρονος τής εποχής τους. Αλλά δεν είναι Έλληνες.
Δεν ονομάζονται Έλληνες, αλλά είναι Έλληνες. Δεν ονομάζονταν Έλληνες, άρα δεν ήταν Έλληνες. Ονομάζονται Έλληνες, αλλά δεν είναι Έλληνες.
Δεν έχουν επίσημη γλώσσα την Ελληνική, αλλά είναι Έλληνες. Από τον 5ο αιώνα είχαν επίσημη γλώσσα την Ελληνική. Αλλά δεν ήταν Έλληνες. Έχουν επίσημη γλώσσα την Ελληνική. Αλλά δεν είναι Έλληνες.
Λατρεύουν ξόανα, άρα είναι Έλληνες. Λάτρευαν στην αρχή ξόανα, και μάλιστα τους ίδιους θεούς με τους άλλους Έλληνες, αλλά δεν ήταν Έλληνες. Δεν λατρεύουν ξόανα, άρα δεν είναι Έλληνες.

Πολλά θα μπορούσαμε να γράψουμε ακόμα, αλλά νομίζουμε ότι αυτά τα δέκα σημεία αρκούν για να δείξουν την σχιζοφρενική "λογική" τών Νεοειδωλολατρών. Τα συμπεράσματα δικά σας...

Δημιουργία αρχείου:27-7-2004.

Τελευταία ενημέρωση: 3-8-2004.

ΕΠΑΝΩ