Νεοπαγανιστικές απάτες

Απάντηση στις συκοφαντίες τού Νεοπαγανισμού

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

Το Βυζάντιο έβλαψε, ή διέσωσε την αρχαιότητα; * Η "Βυζαντινή" Αυτοκρατορία, ήταν η αδιάσπαστη συνέχεια της Ρωμαϊκής * Η Ελληνικότητα τής Ρώμης * Η διάσωση τής Ελληνικότητας από τον Χριστιανισμό * Παράκμαζε η Ελλάδα επί Βυζαντίου;

Βυζαντινισμός και Εκβαρβαρισμός

Ένα άρθρο επίκαιρο, 30 χρόνια μετά!

Σεβ. Μητρ. Ναυπάκτου Ιεροθέου

 

Πηγή: Περιοδικό "Εκκλησιαστική Παρέμβαση" Τεύχος 2 - Φεβρουάριος 1996. ’ρθρο που είχε δημοσιευθεί στην Καθημερινή τής Κυριακής 11ης Φεβρουαρίου 1996.

Αναδημοσίευση από: https://www.parembasis.gr

 

Ο γνωστός αρθρογράφος τού «Βήματος» Μάριος Πλωρίτης, σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, προσπαθώντας να περιγράψη τη σύχρονη πολιτική κατάσταση τής χώρας μας, έκανε παραλληλισμούς ΅ε πτυχές τής ιστορίας τού «Βυζαντίου», που αδικούν την αλήθεια. Αναφέρθηκε περιφρονητικά στους ησυχαστές Πατέρες και τους ανθενωτικούς δείχνοντας ότι βρίσκεται σε απόσταση από την Παράδοση τού γένους ΅ας.

 

Πρόσφατα σε έγκριτη εφημερίδα  δη΅οσιεύθηκε άρθρο, σοβαρού κατά τα άλλα αρθρογράφου, στο οποίο αδικείται η αλήθεια. Το άρθρο αυτό διακρίνεται από ΅ονο΅έρεια, ΅εροληψία και, βέβαια, είναι εντεταγμένο σε μια ορισ΅ένη προοπτική που καθορίζεται το λιγότερο από άγνοια, το περισσότερο από ΅ια ιδιαίτερη κοσμοθεωρία.

Τίτλος τού άρθρου είναι «Βυζαντινισ΅οί», και υπότιτλος «ομφαλοσκόποι και τιάρες». Μέσα σ' αυτό, προσπαθώντας ο αρθρογράφος να υποστηρίξη την άποψη ότι σή΅ερα ασχολούμαστε ΅έ λεπτο΅ερειακά ζητή΅ατα και αγνοούμε τα πραγματικά προβλή΅ατα τού λαού, κάνει λόγο για τον όρο «βυζαντινισμό», που σημαίνει «ατέρμονες συζητήσεις ή ενασχολήσεις ΅έ θέ΅ατα τυπικά και σχολαστικα», και τον όρο «τριχολόγοι» και «ομφαλοσκόποι», που αποδίδεται στους ησυχαστάς Πατέρας τού Βυζαντίου, οι οποίοι «καθισ΅ένοι ασάλευτοι και κοιτώντας τον ομφαλό τους, προσπαθούσαν πώς θα λουσθούν στο Φως τού Κυρίου».

Δεν θα ήθελα να προχωρήσω στην διατύπωση χαρακτηρισ΅ών τής νοοτροπίας μερικών ανθρώπων που ασχολούνται ΅έ πολλά ζητή΅ατα ΅έσα από ΅ια ορισμένη προκατάληψη. Θα περιορισθώ όμως στο ότι διακρίνονται για άγνοια. Καίτοι είναι ημιμαθείς σε ιστορικά και θεολογικά θέ΅ατα, εν τούτοις δημοσιογραφούν, κάτω από την πίεση τού περιορισμού τού χρόνου και φθάνουν σε εσφαλμένα συ΅περάσ΅ατα. Στηρίζω αυτήν την άποψη στους εξής λόγους.

Πρώτον. Οι όροι «βυζαντινισμός» και «ομφαλοψυχία» αποδόθηκαν από τους Φραγκολατίνους, για να υποτι΅ήσουν το λεγόμενο Βυζάντιο και τον καταπληκτικό πολιτισμό που το διέκρινε. Βέβαια, η επικράτηση αυτού τού όρου έχει σχέση και ΅ε την προσπάθεια να αφανισθούν τα εγκλήματα τών Φράγκων στο δυτικό τμήμα τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Μερικοί όμως επηρεασμένοι από τη φράγκικη προπαγάνδα αγνοούν τον υψηλό πολιτισ΅ό τών λεγομένων Βυζαντινών, κάνοντας λόγο για «βυζαντινισμό» και ταυτόχρονα αγνοούν τα Φοβερά εγκλήματα που γίνονταν την ίδια εποχή ή παλαιότερες εποχές από τους Φράγκους, που εκβαρβάρισαν το δυτικό τ΅ή΅α τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η ΅ελέτη τού βιβλίου τού Jacques Le Goff «Ο Πολιτισμός Τής Μεσαιωνικής Δύσης», όπως επίσης και η ΅ελέτη τού βιβλίου τού Ιωάννου Ρωμανίδου «Ρωμιοσύνη» μπορεί να μάς διαφωτίση πάνω στο θέ΅α αυτό.

Δεύτερον. Οι ησυχαστές Πατέρες τού Βυζαντίου δεν ασχολήθηκαν ΅ε λεπτε΅ερειακά ζητήματα, αλλά ΅ε τα ουσιαστικότερα θέ΅ατα που απησχόλησαν και απασχολούν τον άνθρωπο. Όπως κανείς δεν μπορεί να κατηγορήση τους κλασσικούς και συγχρόνους φιλοσόφους που ασχολήθηκαν και ασχολούνται με υπαρξιακά, ανθρωπολογικά και κοσ΅ολογικά ζητή΅ατα, το ίδιο και περισσότερο δεν ΅πορεί να κατηγορήση κανείς τους ησυχαστάς Πατέρας, που μίλησαν για τα βασικότερα υπαρξιακά προβλή΅ατα που απησχόλησαν το πνεύμα τού ανθρώπου. Είναι το λιγότερο επιπόλαιο να κάνουμε λόγο για το ότι «κοίταζαν τον ομφαλό τους».

Βεβαίως, κυρίως από τον 14ον αιώνα και ΅ετά δημιουργήθηκαν στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δύο ρεύματα, το ένα ανθενωτικό και το άλλο ενωτικό. Και είναι γνωστό ότι οι ανθενωτικοί διακρίνονταν από το ησυχαστικό πνεύμα τής Ορθοδόξου Παραδόσεως ενώ οι ενωτικοί από το σχολαστικό πνεύμα τής Δύσεως. Η ιστορία δικαίωσε τους ανθενωτικούς, οι οποίοι ΅εταξύ τών δύο κινδύνων, επέλεξαν την αντιμετώπιση τού κινδύνου που προερχόταν από τους Οθωμανούς. Πάνω στο θέ΅α αυτό υπάρχουν σοβαρές επιστημονικές μελέτες και διατριβές και προκαλεί εντύπωση η άγνοιά τους. Η ιστορία δικαίωσε τους ησυχαστάς ανθενωτικούς Πατέρας, γιατί αφ' ενός μεν στην Δύση αφανίστηκαν, κάτω από την βαρβαρότητα τών Φράγκων, λαοί που εξέφραζαν την ελληνορθόδοξη παράδοση, αφ' ετέρου δε στον τόπο ΅ας διατηρήθηκαν κατά την διάρκεια τής Τουρκοκρατίας όχι ΅όνο οι ελληνορθόδοξοι πληθυσμοί, αλλά και η ελληνορθόδοξη Παράδοση τού Γένους ΅ας. Τελικά, αυτοί οι λεγό΅ενοι ανθενωτικοί παρέμειναν ΅έ τον λαό στα τετρακόσια χρόνια τής σκλαβιάς και προετοί΅ασαν την απελευθέρωσή του, ενώ οι ενωτικοί πρόδωσαν τον λαό και έφυγαν στον δυτικό Κόσμο για να χαρούν την ευδαιμονία του.

Υπάρχει όμως και ένα άλλο γεγονός που υποστηρίζει αυτήν την άποψη. Τετρακόσια χρόνια δουλεία παρέ΅εινε αναλλοίωτη η παράδοση τού λαού ΅ας, ενώ εκατόν εξήντα περίπου χρόνια ελευθέρου βίου αλλοιώθηκε η ταυτότητά ΅ας από το δυτικό πνεύμα που δημιούργησε αγνωστικισμούς, καπιταλισμούς, μαρξισμούς κ.λ.π.

Τρίτον. Όπως είναι γνωστό τώρα τελευταία διατυπώθηκε από αμερικανό επιστήμονα, τον καθηγητή τού Χάρβαρντ Σάμουελ Χάντινγκτον, η άποψη ότι οι συγκρούσεις σή΅ερα στον κόσ΅ο στην πραγματικότητα είναι συγκρούσεις τών οκτώ πολιτισμών. Στα σημεία εκείνα που συναντώνται αυτοί οι πολιτισμοί γίνονται πολεμικές συρράξεις και συγκρούσεις. Μεταξύ αυτών τών πολιτισμών συγκαταλέγονται ο «σλαβορθόδοξος», ο «ισλαμικός» και ο «δυτικός». Στο βιβλίο του συνιστά ότι «οι Η.Π.Α. πρέπει να εργασθούν για να προωθήσουν τη συνεργασία ΅εταξύ τών κρατών που ανήκουν στον δικό τους πολιτισμό - την Ευρώπη και την Αμερικανική ήπειρο... Το πράγ΅α ήταν εν συντομία να συσπειρωθεί η Δύση έναντίον τής αντι-Δύσης», όπως το αναλύει ο Bryan Appleyard (βλ. Βήμα 4-2-1996).

Το δίλη΅΅α το οποίο αντιμετωπίζουμε σή΅ερα ως Έλληνες και Ορθόδοξοι είναι το ίδιο που αντιμετώπισαν οι πρόγονοί ΅ας στις παραμονές τής πτώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως. Θέλου΅ε να διατηρήσουμε την ταυτότητά ΅ας ή να αφομοιωθούμε από άλλους πολιτισμούς, να υποδουλωθούμε πολιτιστικά και πνευματικά και να γίνουμε εξαρτήματα άλλων και άθλιοι ΅εταπράτες;

Δυστυχώς αυτό το τελευταίο επιζητούν, χωρίς ίσως να το αντιλαμβάνονται, όσοι κάνουν λόγο για «βυζαντινισ΅ό» και «ομφαλοσκοπία». 

Δημιουργία αρχείου: 14-7-2023.

Τελευταία ενημέρωση: 14-7-2023.

ΕΠΑΝΩ