Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Σύντομες μελέτες: Ιστορικά και Ψηφιακά Βιβλία

Kεφάλαιο 15ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 17ο

Αγία Γραφή και Ιστορικοί εναντίον Σκοπιάς

για την χρονολογία καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ.

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

 

16ο Μέρος

Γ. Τα 70 έτη είναι έτη δουλείας ή ερημώσεως; Εξέταση τών χωρίων που επικαλείται η εταιρία Σκοπιά.

Αγιογραφική αναίρεσις τού υπό εξέτασιν θέματος

 

Πόσοι ακόλουθοι τής Σκοπιάς γνωρίζουν ότι το δόγμα τού 607 π.Χ. και τού 1914, βασίζεται σε "μη ανακαλυφθέντα έως τώρα στοιχεία";

Πριν αναλύσουμε τα δύο χωρία τού προφήτου Ζαχαρίου, αισθανόμαστε την ανάγκη να απευθυνθούμε εις τούς ακολούθους τής Εταιρίας Σκοπιά λέγοντας τα εξής:

Αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, σε συζητήσεις που έχουν διεξαχθεί μεταξύ ημών και υμών, δεν διστάζετε να κατηγορήσετε τούς πάντες ότι έχουν υποπέσει εις λάθη, αρκεί η Σκοπιά να παραμείνει ανέπαφη, απλανής και εις το απυρόβλητο! Αρκεί, δηλαδή, να μην θιγούν τα δόγματα, δηλαδή οι ΠΛΑΝΕΣ που διαδίδει ο ‘δούλος’ ως ‘ευαγγέλιο τής βασιλείας’ (πρβλ. ΜΑΤΘ. ΚΔ:14).

Δεν διστάζετε να κατηγορήσετε σύσσωμους τούς Αποστόλους επειδή είχαν – προ τής Πεντηκοστής - λάθος προσδοκίες ως προς την αποκατάσταση τής βασιλείας τού Ισραήλ (πρβλ. ΠΡΑΞ. Α:6), τον Πέτρο για το λάθος του ως προς την περιτομή – λάθος ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΟΧΙ ΔΟΓΜΑΤΟΣ (δηλαδή υπεκρίνετο ‘τη υποκρίσειστίχ.13, πρβλ. ΓΑΛ.Α:14), ακόμη και τον ίδιο τον Ιωάννη ως ειδωλολάτρη (!!!) αφού προσκυνάει, δηλαδή λατρεύει, αγγέλους, δηλαδή κτίσματα, άρα είδωλα (ΑΠΟΚ. ΙΘ:10, ΚΒ:8 συμφώνως προς την απόδοση τής περιφήμου Μεταφράσεως Νέου Κόσμου).

Δεν διστάζετε, ακόμη και όλους συλλήβδην τούς ιστορικούς, να χαρακτηρίσετε ως εσφαλμένους ως προς την χρονολογία τής πτώσεως τής Ιερουσαλήμ υπό τού Ναβουχοδονόσορος, δηλαδή το 587-586 π.Χ., προτείνοντας ανερυθρίαστα το 607 π.Χ., το οποίο δεν μαρτυρείται από καμία ιστορική πηγή, όπως άλλωστε αναγκάζεται να παραδεχθεί ακόμη και η ίδια η Εταιρία Σκοπιά εις το παράρτημα τού βιβλίου Ελθέτω η Βασιλεία σου, έκδ.1982, σελ.186-190.

Αφού η Οργάνωση έχει προηγουμένως παραθέσει πλείστες εκ τών αρχαιολογικών ανακαλύψεων (τον Κανόνα τού Πτολεμαίου, την Στήλη τής Χαρράν τού Ναβονίδου, το Αστρονομικό Ημερολόγιο VAT 4956, χιλιάδες σφηνοειδών και εμπορικών πινακίδων) όπου άπασες οι πηγές υποδεικνύουν το 587-586 π.Χ. ως το 18ον έτος τής βασιλείας του Ναβουχοδονόσορος, το έτος δηλαδή που κατελήφθη και κατεστράφη η Ιερουσαλή κι ανετράπη ο Σεδεκίας ο τελευταίος της βασιλεύς, εις την σελ.187, εις το τέλος τής τρίτης παραγράφου, ομολογεί το εξής ΠΡΩΤΑΚΟΥΣΤΟ, ΑΜΙΜΗΤΟ κι ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟ ταυτοχρόνως, προκειμένου να στηρίξει το αστήρικτο από παντού και από πάσης απόψεως, ιστορικής και Αγιογραφικής, 607 π.Χ:

«Ακόμη κι αν η ανακαλυφθείσα απόδειξη είναι ακριβής (σημ.εννοεί την απόδειξη που προανέφερε ότι το 18ον έτος τής βασιλείας του Ναβουχοδονόσορος ταυτίζεται με το 587-586 π.Χ, συμφώνως προς άπασες τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις που έχουν έρθει εις το φως τού ηλίου) μπορεί να ερμηνεύεται εσφαλμένα από τους σημερινούς επιστήμονες ή να είναι ημιτελής, έτσι ώστε ΜΗ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΕΝΤΑ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ θα μπορούσαν να αλλοιώσουν βασικά τη χρονολογία τής περιόδου εκείνης». (Ελθέτω η Βασιλεία σου, έκδ.1982, σελ.187, η υπογράμμιση δική μας)

Κι εδώ απευθύνουμε ένα κρίσιμο ερώτημα εις τούς αγαπητούς Μαρτύρες τού Ιεχωβά: Πόσοι από εσάς γνωρίζετε ότι το πλέον θεμελιώδες δόγμα τής Εταιρίας Σκοπιά, επάνω εις το οποίο έχει οικοδομήσει την επιλογή της υπό τού Χριστού ως «πιστού και φρονίμου δούλου» (ΜΑΤΘ. ΚΔ:45), το δόγμα δηλαδή για το οποίο έχετε εναποθέσει τις ελπίδες για την σωτηρία σας και για αιώνιο ζωή, το δόγμα για χάριν τού οποίου χρόνια ολόκληρα πηγαίνετε και χτυπάτε τις πόρτες τών ανθρώπων για να τούς κηρύξετε το ‘ευαγγέλιο τής βασιλείας’ (ΜΑΤΘ. ΚΔ:14), ότι δηλαδή το 1914 έληξαν οι καιροί τών εθνών κι ότι ο Χριστός ανέλαβε την βασιλεία του, πόσοι από εσάς γνωρίζετε ότι ΟΛΟ αυτό το οικοδόμημα τής Σκοπιάς βασίζεται ΕΙΣ ΜΗ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΕΝΤΑ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ; (!!!)

Κι αν δεν πιστεύετε εμάς, τότε ζητήστε από τούς υπευθύνους να σάς δώσουν μία εγκυκλοπαίδεια ή μία έστω οποιαδήποτε ιστορική πηγή που να ταυτίζει το 18ον έτος τής βασιλείας τού Ναβουχοδονόσορος ή την ανατροπή τού τελευταίου βασιλέως τού Ισραήλ, τού Σεδεκίου, με το 607 π.Χ. Εκ τών προτέρων σάς ενημερώνουμε ότι δεν θα βρείτε ΟΥΤΕ ΜΙΑ! Κινητοποιηθείτε! Ερευνήστε!

Λέτε ότι πιστεύετε την Γραφή ως θεόπνευστη από την Γένεση έως και την Αποκάλυψη. Αφού, λοιπόν, η Σκοπιά ισχυρίζεται ότι οι ιστορικοί έχουν κάνει λάθος ως προς το έτος πτώσεως τής Ιερουσαλήμ, θέλετε να ψάξουμε την Γραφή να δούμε εάν ΑΥΤΗ ΠΛΕΟΝ, το κείμενο που πιστεύετε ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ, αναφέρει το έτος πτώσεως τής Ιερουσαλήμ;

Το αναφέρει αγαπητοί Μάρτυρες, και μάλιστα όχι σε ΕΝΑ αλλά σε ΔΥΟ χωρία! Διαβάστε και πιστέψτε την Γραφή λοιπόν κι όχι τούς ιστορικούς.

 


Kεφάλαιο 15ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 17ο


Δημιουργία αρχείου: 13-7-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 13-7-2021.

ΕΠΑΝΩ