Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Σύντομες μελέτες: Ιστορικά και Ψηφιακά Βιβλία

Οι έσχατες ημέρες * Το σημείο τού τέλους * Τα δεινά τής ιστορίας * Οι Καιροί των Εθνών Αναθεωρημένοι * Περίληψη γεγονότων πτώσης Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ. * Χρονολόγηση γεγονότων και βασιλέων κατά το 587 π.Χ. * Χρονολογικοί πίνακες γύρω από το 587 π.Χ. * Λάθη στην εσχατολογική χρονολόγηση 1914 μ.Χ. της Εταιρίας Σκοπιά * Εκδόσεις τής εταιρίας Σκοπιά που αποδεικνύουν το λάθος τού 607 π.Χ. και τού 1914!!! * Επί ποιων υποτίθεται ότι βασίλευσε ο Χριστός το 1914 κατά την εταιρία Σκοπιά;

 

Αγία Γραφή και Ιστορικοί εναντίον Σκοπιάς

για την χρονολογία καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ.

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

 

 

Με ποιους τρόπους η Σκοπιά αλλοιώνει και παρερμηνεύει συγκεκριμένα εδάφια τής Γραφής περί τής Βαβυλωνίου Αιχμαλωσίας προκειμένου να πείσει τους ακολούθους της περί τής ορθότητος τής μόνον υπ' αυτής χρονολογίας τής καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 607 π.Χ.

 

Η "χαριστική βολή" τού Ιερού Κειμένου στο βασικότερο δόγμα "τού Πιστού και Φρονίμου Δούλου": Η ίδια η Γραφή επιβεβαιώνει και συμφωνεί με τους κοσμικούς Ιστορικούς ότι το 587 π.Χ. είναι το έτος καταστροφής τής Ιερουσαλήμ και καταρρίπτει πανηγυρικά την ψευδοδιδασκαλία τής Σκοπιάς περί 607 π.Χ και την δήθεν Β΄ Παρουσία τού Χριστού το 1914!

 

Στο παρόν πόνημα, θα δείτε επίσης απαντήσεις στην τελευταία απελπισμένη προσπάθεια τής εταιρίας Σκοπιά, να αποδείξει την ορθότητα τής ημερομηνίας 607 π.Χ. για την πτώση τής Ιερουσαλήμ κι έτσι να υπερασπίσει το δόγμα τού 1914. Πρόκειται για άρθρα στα περιοδικά Σκοπιά, τής 1ης Οκτωβρίου και 1ης Νοεμβρίου 2011. Άρθρα που αναιρούνται πλήρως, αποκαλύπτοντας τη δόλια μεθόδευση να παραπλανηθούν οι αναγνώστες.

 

Περιεχόμενα

Α. Οι θέσεις τής εταιρίας Σκοπιά για το 1914

1. Αμφισβητήσιμο "ευαγγέλιο"

2. Η αντιμετώπιση τού συγκεκριμένου δόγματος από τους Μάρτυρες τού Ιεχωβά

3. Προσμένει η Σκοπιά τον Γιαχβέ ή προπορεύεται Αυτού;

4. Το σκεπτικό τής Σκοπιάς βάσει τού οποίου καταλήγει εις το 1914

5. Ποια δόγματα καταρρέουν εκ τής μη ελεύσεως τού Χριστού εις το 1914

 

Β. Οι αποδείξεις που επικαλείται η Σκοπιά προκειμένου να αποδείξει ότι η Ιερουσαλήμ κατεστράφη το 607 π.Χ. - Βιβλικές Αποδείξεις

1. Βιβλικές Αποδείξεις

2. Ιστορικές Αποδείξεις και η αξιοπιστία τού Ιώσηπου

3. Αρχαιολογικές αποδείξεις

4. Ιστορικές πηγές για το 587 π.Χ. ως το έτος καταστροφής τής Ιερουσαλήμ

5. Με ποιον  τρόπο η Σκοπιά προσβάλλει την αξιοπιστία τών Ιστορικών

6. Ερωτήσεις προς την εταιρία Σκοπιά

 

Γ. Αγιογραφική αναίρεση τού υπό εξέτασιν θέματος

Τα 70 έτη είναι έτη δουλείας ή ερημώσεως; Εξέταση τών χωρίων που επικαλείται η εταιρία Σκοπιά

 

Ι. Ιερεμίας 25: 9-12

1. Δύο εδάφια που καταρρίπτουν τις χρονολογίες τής Σκοπιάς

2. Περιλαμβάνεται ο Ισραήλ στα έθνη που προφητεύει ο Ιερεμίας;

3. Τι ακριβώς προφητεύει ο Ιερεμίας;

4. Οι εμφανέστατες αντιφάσεις τής Σκοπιάς περί τής ακριβούς λήξης τών 70 ετών

5. Το τέχνασμα που σοφίστηκε η Σκοπιά για να διασώσει τη διδασκαλία της

6. Το ακριβές έτος κατά το οποίο ειπώθηκε η προφητεία τού Ιερεμία

7. Ανακεφαλαίωση και συμπεράσματα από την προφητεία τού Ιερεμία

8. Η ερμηνευτική Βαβέλ τής Σκοπιάς στην εξήγηση τών 70 ετών τού Ιερεμία

 

ΙΙ. Ιερεμίας 29: 10

Λεπτομερής εξέταση τών 70 ετών κατά το Ιερεμίας 29: 10

 

ΙΙΙ. Δανιήλ 9: 2

Λεπτομερής εξέτασις τών 70 ετών κατά το Δανιήλ 9: 2

 

IV. Β΄ Χρονικών 36: 20-21

Λεπτομερής εξέτασις τών 70 ετών κατά το Β΄ Χρονικών 36: 20-21

 

Το δόγμα τού 1914 στηρίζεται σε "μη ανακαλυφθέντα ακόμα στοιχεία"

 

V. Ζαχαρίας 1: 7, 12

Εδώ η Αγία Γραφή συμφωνεί με τους Ιστορικούς και διαψεύδει τη Σκοπιά!

Εξέταση τών 70 ετών κατά το Ζαχαρίας 1: 7, 12

 

VI. Ζαχαρίας 7: 1-5

Εξέταση τών 70 ετών κατά το Ζαχαρίας 7: 1-5

 

VII. Πότε τελειώνουν τα 70 χρόνια κατά της Σκοπιά;

Το διάταγμα τού Κύρου. Έγινε το 537 π.Χ. όπως πιθανολογεί η Σκοπιά;

 

VIIΙ. Τελικά συμπεράσματα

Τελικά συμπεράσματα μετά από την εξέταση τών χωρίων που επικαλείται η Σκοπιά

 

Δ. Ανάλυσις και αναίρεσις τών ιστορικών "ντοκουμέντων"

 τής Σκοπιάς 1ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Με ποιον τρόπο η Σκοπιά (προκειμένου να δικαιολογήσει το παντελώς αστήρικτο 607 π.Χ.), εισάγει επιπλέον μη Βαβυλώνιους (Ασσυρίους) Βασιλείς στην Νεο-Βαβυλωνιακή περίοδο, ΕΞΑΠΑΤΩΝΤΑΣ έτσι τους αναγνώστες της, όσον αφορά το ακριβές μήκος τής περιόδου αυτής.

Εισαγωγικά

Σχετικά με την εξέταση αυτού τού άρθρου τής Σκοπιάς

Η αξιοπιστία και η "διαφωνία" τών Ιστορικών τών Νεο-Βαβυλώνιων Βασιλέων

Μια καλοστημένη παγίδα τής Σκοπιάς. Πώς η συμφραζομενική μελέτη τών εντύπων τής οργάνωσης αποκαλύπτει την πλήρη συμφωνία με όλους τους ιστορικούς, ως προς το μήκος τής Νεο-Βαβυλωνιακής περιόδου, και άρα ως προς το έτος καταστροφής τής Ιερουσαλήμ.

 

Ε. Ανάλυσις και αναίρεσις τών ιστορικών "ντοκουμέντων"

 τής Σκοπιάς 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Πλήρη σύγχυση  τών αρθρογράφων ή ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ τών αναγνωστών;

I. Εισαγωγικά για μια κραυγαλέα αντίφαση τής Σκοπιάς

 

II. Προσπάθεια τής Σκοπιάς να βρει ανακολουθίες στους καταλόγους

 

ΙΙΙ. Προσπάθειες τής Σκοπιάς προς υποβάθμιση τής αξιοπιστίας τών Αστρονομικών Ημερολογίων

 

Επίλογος - Συμπεράσματα

 

Δημιουργία αρχείου: 13-5-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 28-9-2021.

ΕΠΑΝΩ