Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Σύντομες μελέτες: Ιστορικά και Ψηφιακά Βιβλία

Kεφάλαιο 21ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 23ο

Αγία Γραφή και Ιστορικοί εναντίον Σκοπιάς

για την χρονολογία καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ.

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

 

22ο Μέρος

Δ. Ανάλυσις και αναίρεσις τών ιστορικών "ντοκουμέντων"

τής Σκοπιάς 1ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Με ποιον τρόπο η Σκοπιά (προκειμένου να δικαιολογήσει το παντελώς αστήρικτο 607 π.Χ.), εισάγει επιπλέον μη Βαβυλώνιους (Ασσυρίους) Βασιλείς στην Νεο-Βαβυλωνιακή περίοδο, ΕΞΑΠΑΤΩΝΤΑΣ έτσι τους αναγνώστες της, όσον αφορά το ακριβές μήκος τής περιόδου αυτής.

 

Ι. Η αξιοπιστία και η "διαφωνία" τών Ιστορικών τών Νεο-Βαβυλώνιων Βασιλέων

1. Η παραπλάνηση τής Σκοπιάς όσον αφορά τη στήλη τού Ιωσήπου

Εις την επομένη παράγραφο που τιτλοφορείται «Κλασικοί ιστορικοί – Πόσο ακριβείς είναι;» (σελ.29), δημοσιεύεται από την Σκοπιά ένας πίνακας με τα αντίστοιχα μήκη βασιλειών εκάστου Νεο-Βαβυλωνίου βασιλέως που προτείνουν οι Βηρωσσός, Πολυίστωρ, Ιώσηπος, και Πτολεμαίος. Παρατηρούμε, αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, ότι εις την στήλη τού Ιωσήπου, οι αρθρογράφοι παρουσιάζουν τα (αλλοπρόσαλλα) νούμερα που αναφέρονται εις τις Ιουδαϊκές Αρχαιότητες, Βιβλίο 10, κεφ.11, παρ.1-4 Βιβλίο 10, παρ.219, 231, 247), αλλά ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ να ενημερώσουν τούς αναγνώστες, ότι εις το τελευταίο του έργο, το Κατά Απίωνος, ο Ιώσηπος έχει διορθώσει την εσφαλμένη άποψή του, παραθέτοντας τα νούμερα τού Βηρωσσού:

«Ναβοκοδρόσορος... βεβασιλευκώς έτη μγ, τής δε βασιλείας κύριος εγένετο ο υιος αυτού Ευειλμαράδουχος...βασιλεύσας έτη β. μετά δε το αναιρεθήναι τούτον διαδεξάμενος την αρχήν ο επιβουλεύσας αυτώ Νηριγλίσαρος... εβασίλευσεν έτη δ. τούτου υιος Λαβοροσοάρδοχος εκυρίευσε μεν τής βασιλείας παις ων μήνας θ...Ναβοννήδω...ούσης δε τής βασιλείας αυτού εν τω επτακαιδεκάτω έτει.» [Φλαβίου Ιωσήπου, Κατά Απίωνος, Βιβλίο Α΄, κεφ.20Βιβλίο Α΄, παρ.146-150)] δηλώνοντας με έμφαση, ότι:

«Ταύτα σύμφωνον έχει ταις ημετέραις βίβλοις την αλήθειαν: γέγραπται γαρ εν αυταίς, ότι Ναβουχοδονόσορος οκτωκαιδεκάτω τής αυτού βασιλείας έτει τον παρ’ ημίν ναόν ηρήμωσεν και ην αφανής επ’ έτη πεντήκοντα, δευτέρω δε τής Κύρου βασιλείας έτει τών θεμελίων υποβληθέντων δευτέρω πάλιν τής Δαρείου βασιλείας απετελέσθη» [Κατά Απίωνος, Βιβλίο Α΄, κεφ.21Βιβλίο Α΄, 154)]

Άρα, κύριοι αρθογράφοι τής Σκοπιάς, με την ανωτέρω παράθεση ο Ιώσηπος, όχι μόνον συμφωνεί με τον Βηρωσσό εις τα μήκη βασιλειών τών Νεο-Βαβυλωνίων βασιλέων, αλλά μάς αποκαλύπτει, ότι μία εκ τών αληθειών που είναι σύμφωνη με τα Ιουδαϊκά βιβλία, είναι ότι η Ιερουσαλήμ ήτο αφανής (ερημωμένη δηλαδή) για ένα διάστημα πεντήκοντα ετών, κι όχι εβδομήκοντα!!!

Το μόνο λάθος τού Ιωσήπου εις την ανωτέρω παράθεση είναι η δήλωσή του, ότι ο Ναός αποπερατώθη το 2ο έτος τού Δαρείου, ενώ εκείνο το έτος ξεκίνησε η ανακατασκευή του. Το ιστορικώς ορθό είναι ότι ο Ναός αποπερατώθη το 6ο έτος τού Δαρείου!

Βλέπουμε δηλαδή, αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, ότι ο Ιώσηπος, με το τελευταίο εκ τών τριών του συγγραμμάτων, το «Κατά Απίωνος», αναιρεί την προτέρα εσφαλμένη του άποψη περί εβδομηκονταετούς ερημώσεως τού Ναού, όπως την είχε εκφράσει εις τις Ιουδαϊκές Αρχαιότητες [Βιβλίο 10, κεφ.9, παρ.7 Βιβλίο 10, παρ.184) και Βιβλίο 20, κεφ.10, παρ.2Βιβλίο 20, παρ.231-233)] και υιοθετεί την πεντηκονταετή ερήμωσή του! Κι όχι μόνον αυτό, αλλά συμφωνεί και με τα μήκη βασιλειών που αποδέχεται ο Βηρωσσός τού οποίου τον κατάλογο παραθέτει.

Άρα λοιπόν, αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, εφόσον ο Ιώσηπος εν τέλει συντάσσεται και υιοθετεί τα μήκη βασιλειών τού Βηρωσσού, κι εφόσον ο τελευταίος συμφωνεί με τον Πτολεμαίο, κατ’ ουσίαν έχουμε τούς τρεις ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ αλλά και με ΟΛΑ τα Βαβυλωνιακά Χρονικά, και η μόνη παραφωνία είναι αυτή τού Λουκίου Κορνηλίου Αλεξάνδρου (Πολυίστωρος). Γιατί λοιπόν, εφόσον κατά τα ¾ τών ιστορικών υπάρχει ομοφωνία, η Σκοπιά τούς παρουσιάζει ότι είναι αναξιόπιστοι και ότι διαφωνούν μεταξύ τους, όπως αναγράφει εις τον συγκεκριμένο πίνακα εις την σελ.29;

 


Kεφάλαιο 21ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 23ο


Δημιουργία αρχείου: 28-7-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 28-7-2021.

ΕΠΑΝΩ