Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

Κατάλογος ψηφιακών βιβλίων

ΓΙΑΧΒΕ

ο Θεός τών Χριστιανών

ΧΡΗΣΤΟΥ   ΣΑΛΤΑΟΥΡΑ

 

«Καί ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντών ισχυρών, λεγόντων: Αλληλούϊα! ότι εβασίλευσε Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ» - Αποκάλυψις 19/ιθ΄ 6.

 

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η εμφάνιση τού Γιαχβέ στον Μωυσή

2. Αλληλούϊα

3. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο "Γιαχβέ Σαβαώθ" (Κύριος τών δυνάμεων)

4. Οι προφήτες τού Γιαχβέ

5. Το όνομα: "Ιησούς"

6. Εδάφια τής Π.Δ. που περιέχονται στην Καινή Διαθήκη

7. Οι άγιοι τής Παλαιάς Διαθήκης

8. Η καταγωγή τού Ιησού Χριστού

Παράρτημα

Κατασκευή σελίδας: 12-12-2002.

Τελευταία ενημέρωση: 6-11-2004.

 Εισαγωγή

Πάνω