Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία και Μελέτες

Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο

Ερμηνευτικές Αντιαιρετικές Μελέτες

Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου

Γεωργίου Παν. Τσιμπιρίδη

 

9. Η αντιγραφική τελετή τής Αναμνήσεως τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά

 

Στη συνέχεια ακολουθεί το ξεσκέπασμα τών πεπλανημένων διδασκαλιών που κηρύσσουν οι ακόλουθοι τής Σκοπιάς όσον αφορά εις την τέλεση και τον χαρακτήρα τού Μυστικού Δείπνου δια τού οποίου διακηρύσσεται ο Ιησούς Χριστός παραβάτης τού Μωσαϊκού Νόμου!

A. Aντιγραφική τελετή

Κάποιες ειδικές ημέρες, αγαπητοί αδελφοί, θα συναντήσουμε εις τον δρόμο τούς γνωστούς εις όλους μας Μάρτυρες τού Ιεχωβά, οι οποίοι, εκτός από τα περιοδικά τους, θα μοιράσουν κι ένα ιδιαίτερο φυλλάδιο με το οποίο θα μάς προσκαλέσουν να παρακολουθήσουμε από κοντά, με ποίον τρόπο η Εταιρία Σκοπιά διακηρύσσει τον Ιησού Χριστό παραβάτη τού Μωσαϊκού Νόμου! Κι αν εκπλήσεσθε με αυτό που διαβάσατε, εξηγούμε αμέσως με ποίον τρόπο συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Κάθε έτος, οι απανταχού τής γης Μάρτυρες τού Ιεχωβά, συγκεντρώνονται τις παραμονές τού Εβραϊκού Πάσχα προκειμένου να εορτάσουν την επέτειο τού θανάτου τού Ιησού. Κατά την διάρκεια τής τελετής θα περιφερθεί ένας δίσκος με άζυμο άρτο κι ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, τα λεγόμενα ‘εμβλήματα’, που συμβολίζουν το σώμα και το αίμα τού Χριστού.

   Από τα εκατομμύρια τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά, από τα προαναφερθέντα ‘εμβλήματα’, θα πάρουν, θα ‘κοινωνήσουν’ δηλαδή, ένας ελάχιστος αριθμός, οι αποκαλούμενοι ‘κεχρισμένοι’, οι οποίοι, αντί να μειώνονται λόγω τού γήρατος και τού επερχομένου θανάτου, τα τελευταία έτη αυξάνονται ραγδαίως όπως μαρτυρούν οι ίδιες οι στατιστικές τους! (‘Ελαβαν από τα εμβλήματα: 2005:8.524, 2006:8.758, 2007:9.105, 2008:9.986, 2009:10.857, 2010:11.202, 2011:11.824) Όταν δηλαδή ο Χριστός είπε: «πίετε εξ αυτού ΠΑΝΤΕΣ» (Ματθ. κστ:27), δεν εννοούσε αυτό που ευκόλως και αβιάστως καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά εννοούσε, κατά την Σκοπιά, ολίγες μόνον χιλιάδες (εκλεκτών) ανθρώπων!

 

B. Δεν ανήκουν στους πιστούς τής Καινής Διαθήκης

   Εάν αναρωτιέστε, αγαπητοί αδελφοί, για ποίον λόγο δεν ‘κοινωνεί’ η πλειονότης τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά, ο ‘πολύς όχλος’ ή ‘άλλα πρόβατα’, την απάντηση θα την βρούμε εις το βιβλίο τους ‘Ενωμένοι στη λατρεία τού μόνου αληθινού Θεού’, έκδ.1983, σελ.111, 116 που αναφέρει τα εξής: «...σχεδόν όλες οι θεόπνευστες επιστολές στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές απευθύνονταν πρωταρχικά σ’ αυτή την ομάδα τών κληρονόμων τής Βασιλείας, ‘στούς αγίους’, στούς συμμέτοχους της ουράνιας κλήσεως... Ωστόσο, τα ‘άλλα πρόβατα’ δεν περιλαμβάνονται στη ‘νέα διαθήκη’ με τον πνευματικό Ισραήλ ούτε περιλαμβάνονται στη ‘διαθήκη για μία βασιλεία’ που έκανε ο Ιησούς με τούς εκλεγμένους για να μετέχουν σε ουράνια ζωή μαζί του, κι επομένως, κατάλληλα, δεν μετέχουν στα εμβλήματα τής Αναμνήσεως» καθώς και εις την Σκοπιά 01.07.1973, σελ.412 που γράφει τα εξής: «Τι είναι η νέα διαθήκη; Είναι ένα συμβόλαιο μεταξύ του Ιεχωβά Θεού και ενός ωρισμένου αριθμού ανθρώπων που είναι ειδικά εκλεγμένοι, ‘εκλεκτοί, έντιμοι’ για να είναι ένα «βασίλειον ιεράτευμα.»

  Όπως δηλαδή ομολογούν οι ίδιοι, σχεδόν όλοι οι ακόλουθοι τής Εταιρίας Σκοπιά ΔΕΝ ανήκουν εις την Καινή Διαθήκη και ΟΥΤΕ απευθύνεται εις αυτούς, εκτός τής μικρής εξαιρέσεως τών ολίγων χιλιάδων ‘κεχρισμένων’. Άρα, αγαπητοί αδελφοί, όταν σάς πλησιάζουν οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά να γνωρίζετε, ότι ο απώτερος σκοπός είναι να τεθείτε εκτός σωτηρίας, εφόσον, εάν εγκολπωθείτε το πιστεύω τους, θα βρεθείτε εκτός Καινής Διαθήκης, άρα εκτός Εκκλησίας (εφόσον εις αυτήν ανήκουν ολίγες χιλιάδες εκλεκτών) και συνεπώς εις οδόν απωλείας. Επίσης να γνωρίζετε, ότι όσοι εκπέσουν τής χάριτος τού Θεού κι ενταχθούν εις τον ‘πολύ όχλο’ τών ακολούθων τής Σκοπιάς, τότε εντάσσονται από μόνοι τους εις το μέρος τών απίστων (!), εφόσον ΟΙ ΙΔΙΟΙ οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά ομολογούν κατά την διάρκεια τής τελετής τής Αναμνήσεως, ψάλλοντες το 87ον ύμνον από το υμνολόγιο τής Σκοπιάς, ότι το ψωμί και το κρασί είναι τροφή τού πιστού: «Κρασί αγνό είναι στο τραπέζι και άζυμο ψωμί επίσης, είναι σύμβολα δείπνου, ανάμνηση και τροφή τού πιστού για ζωή». Ψάλλοντες δηλαδή ομολογούν ότι δεν ανήκουν εις τούς πιστούς!

 

Γ. Τι δεν θα σάς πούν οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά για την τελετή τής Αναμνήσεως και τον εορτασμό τού Εβραϊκού Πάσχα.

Πέντε (5) κραυγαλέα ψέμματα που εκθέτουν ως αντιγραφική την τελετή τής Αναμνήσεως και ως πεπλανημένους τούς ακολούθους τής Εταιρίας Σκοπιά.

 

1) Πρώτο ψέμα τής Οργανώσεως τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά:

Τελούν την εορτή τής Αναμνήσεως την 14η τού Εβραϊκού μήνα Νισάν με άζυμο άρτο, ισχυριζόμενοι ότι εκείνη την ημέρα ο Χριστός έφαγε άζυμα.

Η αλήθεια τού Ευαγγελίου: Οι ακόλουθοι τής Σκοπιάς πλανώνται πλάνην οικτράν γι’ αυτό και ποτέ δεν θα σάς πουν, ότι η 14η Νισάν, ήτο ημέρα ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ τών αζύμων και ΟΧΙ ημέρα χρήσεως και βρώσεως αυτών! Ημέρα χρήσεως και βρώσεως τών αζύμων ήτο η επομένη ημέρα τού θανάτου τού Ιησού, η 15η Νισάν, όπως ξεκάθαρα αναφέρεται εις το Λευιτ. κγ:6 «Και την δεκάτην πέμπτην ημέραν τού αυτού μηνός, εορτή τών αζύμων εις τον  Κύριον· επτά ημέρας άζυμα θέλετε τρώγει» και εις τούς Αριθ. κη:17 «Και την δεκάτην πέμπτην τού μηνός τούτου είναι εορτή· επτά ημέρας θέλουσι τρώγεσθαι άζυμα» (αμφότερα κατά το Εβραϊκό ή Μασοριτικό κείμενο).

Η 14η Νισάν ονομάζετο ‘παρασκευή τού Πάσχα(Ιωάν. ιθ:14, 31, 42), διότι κατ’ αυτήν έπρεπε να τελειώσει όλη η οικιακή και λατρειακή προπαρασκευή, την οποία απαιτούσε ο Ιουδαικός Νόμος για το Πάσχα, δηλαδή η προμήθεια αζύμου άρτου, η προμήθεια τού αμνού, πικραλίδων και λοιπών χρειωδών.

 

2) Δεύτερο ψέμα τής Οργανώσεως τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά:

Ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς Χριστός, κατά τον Μυστικό Δείπνο, ετέλεσε κι έφαγε το Εβραϊκό ή Νομικό Πάσχα (Εβρ. ‘seder’).

Η αλήθεια τού Ευαγγελίου: Για να σάς αποδείξουν ότι ο Χριστός κατά το τελευταίο Του δείπνο έφαγε τo Εβραϊκό Πάσχα, άρα και άζυμα, κι άρα δικαίως χρησιμοποιούν κι αυτοί άζυμα, θα σάς υποδείξουν διάφορα χωρία από τούς συνοπτικούς Ευαγγελιστές (Ματθαίο, Μάρκο, Λουκά), αλλά ποτέ δεν θα σάς πουν, ότι ο Ιωάννης αναφέρει ότι ο δείπνος τού Χριστού έλαβε χώρα ΠΡΙΝ από την εορτή τού Εβραϊκού Πάσχα:

«Προ δε τής εορτής τού Πάσχα...και δείπνου γενομένου, τού διαβόλου ήδη βεβληκότος εις την καρδίαν Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτου ίνα αυτόν παραδώ» (Ιωάν. ιγ:1-2). Κι εφόσον ο δείπνος ετελέσθη πριν από το Εβραϊκό Πάσχα, δεν θα μπορούσε ο Χριστός να παραβεί τον Μωσαϊκό Νόμο και να χρησιμοποιήσει άζυμο άρτο μία σχεδόν ολόκληρη ημέρα πριν από την νόμιμη και καθιερωμένη. Από αυτό και μόνο το χωρίο, αγαπητοί αδελφοί,  δικαιώνεται αυτό που λέμε, ότι οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά, δια τής τελετής τής Αναμνήσεως, διακηρύσσουν εμφανώς τον Ιησού Χριστό παραβάτη τού Μωσαϊκού Νόμου!                

 

3) Τρίτο ψέμα τής Οργανώσεως τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά:

Λένε ότι ο Μυστικός Δείπνος ήτο ταυτοχρόνως και δείπνος τού Εβραϊκού Πάσχα.

Η αλήθεια τού Ευαγγελίου: Οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά ποτέ δεν θα σάς πουν επίσης, ότι ο Μυστικός Δείπνος δεν ήτο ταυτοχρόνως και εορτή τού Εβραϊκού Πάσχα, διότι όταν έφυγε ξαφνικά ο Ιούδας από τον δείπνο, οι υπόλοιποι μαθητές νόμισαν, ότι ο Διδάσκαλος τού έδωσε παραγγελία προκειμένου να αγοράσει τα αναγκαία για την εορτή (Ιωάν. ιγ:27-29).

   Εάν, αγαπητοί αδελφοί, ο Χριστός εόρταζε το Εβραϊκό Πάσχα εκείνη την νύχτα, τότε για ΠΟΙΑΣ ΕΟΡΤΗΣ τα αναγκαία θεώρησαν οι μαθητές ότι ο Ιούδας έφυγε για να αγοράσει, εάν όχι για τα απαραίτητα τής εορτής τού Πάσχα; Άρα ΔΕΝ ετελείτο εκείνη την στιγμή το Εβραϊκό Πάσχα, αλλά επρόκειτο να εορτασθεί μεταγενέστερα από τον Μυστικό Δείπνο!

 

4) Τέταρτο ψέμα τής Οργανώσεως τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά:

Γράφουν εις τα βιβλία τους, ότι ο Μυστικός Δείπνος ταυτίζεται προς το Εβραϊκό Πάσχα το οποίο ο Ιησούς Χριστός έφαγε μαζί με τούς μαθητές Του.

Η αλήθεια τού Ευαγγελίου: Οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά ποτέ δεν θα σάς πουν επίσης, ότι όταν οι Ιουδαίοι οδήγησαν τον Χριστό εις τον Πιλάτο για να δικαστεί, δεν εισήλθαν εις το Πραιτώριο για να μην μολυνθούν προκειμένου να φάγουν το Πάσχα: «Άγουσιν ουν τον Ιησούν από τού Καϊάφα εις το πραιτώριον· ην δε πρωί· και αυτοί ουκ εισήλθον εις το πραιτώριον, ίνα μη μιανθώσιν, αλλ’ ίνα φάγωσι το πάσχα» (Ιωάν. ιη:28).

   Η Εταιρία Σκοπιά κακοδόξως και πεπλανεμένως διδάσκει, ότι ο Χριστός ετέλεσε τον τελευταίο Του δείπνο (και άρα το Εβραϊκό Πάσχα) εις την αρχήν τής 14ης Νισάν, δηλαδή 18:00-19:20 το απόγευμα [(Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ. 614) Λαμβανομένου δε υπ’ όψιν ότι η αρχή τής ημέρας τότε ήτο απόγευμα κι άρχιζε με την δύσιν τού ηλίου].

   Όταν όμως ο Χριστός οδηγήθηκε ενώπιον τού Πιλάτου ο Ιωάννης λέει ότι ήτο πρωί, άρα η δίκη έγινε εις το μέσον σχεδόν τού 24ώρου τής 14ης Νισάν! Εάν ο Χριστός είχε τελέσει το Πάσχα 12 σχεδόν ώρες ενωρίτερα, εις την αρχή δηλαδή τής ημέρας, όπως εσφαλμένως πιστεύουν οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά, τότε ποίο Πάσχα ήθελαν να φάνε οι Ιουδαίοι και δεν εισήλθαν εις το Πραιτώριο για να μην μολυνθούν; Άρα. αγαπητοί αδελφοί, το Εβραϊκό Πάσχα, συμφώνως προς την μαρτυρία τών ιδίων τών Ιουδαίων, δεν είχε ακόμη τελεσθεί, όπως κακοδόξως διδάσκει η Εταιρία Σκοπιά, αλλά επρόκειτο αργότερα να λάβει χώρα και να φάνε εξ αυτού

 

5) Πέμπτο ψέμα τής Οργανώσεως τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά:

Λένε ότι ο Χριστός έφαγε το Εβραϊκό Πάσχα (αφού προηγουμένως θυσίασε τον πασχάλιο αμνό), κατά την αρχήν τής ημέρας τής 14ης Νισάν (Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ. 614. Λαμβανομένου δε υπ’ όψιν, ότι η αρχή τής ημέρας τότε ήτο απόγευμα κι άρχιζε με την δύσιν τού ηλίου).

Η αλήθεια τού Ευαγγελίου: Οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά ποτέ δεν θα σάς πουν επίσης, ότι ο Πασχάλιος αμνός δεν εσφάζετο εις την αρχήν την ημέρας (όπως εσφαλμένως πιστεύουν), αλλά ‘προς εσπέρας(Έξοδ. ιβ:6, Δευτ. ιστ:6), δηλαδή προς το τέλος τής ημέρας και ΟΧΙ εις την αρχή τής ημέρας. Και το ότι με την λέξη ‘εσπέρας’ (Εβρ. ‘ereb’) δηλώνεται το τέλος τής ημέρας και όχι η αρχή, αυτό φαίνεται εμφανέστατα από τα χωρία Ιησούς Ναυή η:29 (όπου ο βασιλεύς ήτο κρεμάμενος επί ξύλου ‘έως εσπέρας’ και τον κατέβασαν από το ξύλο ‘ως έδυσεν ο ήλιος’, και άρα συμπεραίνουμε, ότι εφόσον η ‘εσπέρα’ είναι ΠΡΟ τής δύσεως τού ηλίου άρα είναι τέλος ημέρας και όχι αρχή) και Β΄ Χρον. (Β΄ Παραλ. Ο΄) ιη:34 κατά το οποίο ο βασιλεύς τού Ισραήλ Αχαάβ ήτο πληγωμένος από την μάχη «έως εσπέρας, και περί την δύσιν τού ηλίου απέθανε». Και εις αυτό το χωρίο είναι εμφανές, ότι εφόσον η εσπέρα είναι ΠΡΟ τής δύσεως τού ηλίου, τότε γίνεται λόγος περί τέλους τής ημέρας κι όχι για αρχή τής ημέρας, όπως πεπλανημένως ερμηνεύει κι εφαρμόζει η Εταιρία Σκοπιά, παροδηγώντας δι’ αυτού τού τρόπου και όσους την έχουν εμπιστευθεί για την σωτηρία τους.

   Από όλα τα ανωτέρω λοιπόν γίνεται εμφανές, αγαπητοί αδελφοί, ότι η τελετή τής Αναμνήσεως που εορτάζουν κάθε έτος οι γνωστοί εις όλους μας Μάρτυρες τού Ιεχωβά, και για την οποίαν τις επόμενες ημέρες θα βγουν εις τούς δρόμους προκειμένου να προσκαλέσουν επιπλέον θεατές εις αυτήν, δεν είναι τίποτε άλλο, παρά μία καθαρά αντιγραφική τελετή δια τής οποίας η Εταιρία Σκοπιά και οι ακόλουθοί της ανερυθριάστως διακηρύσσουν τον Ιησού Χριστό παραβάτη τού Μωσαϊκού Νόμου, εφόσον τον βάζουν να τελεί το Εβραϊκό Πάσχα και να καταναλώνει άζυμα μία σχεδόν ολόκληρη ημέρα προ τής νομίμου.

Αδελφοί, όπως πολύ σοφά είπε ο Άγιος Κυπριανός, επίσκοπος Καρχηδόνος, «Σωτηρία εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει» («Salus extra ecclesiam non est»). Ας αγωνιστούμε λοιπόν να μείνουμε εντός Εκκλησίας, να κλείσουμε τα αυτιά μας εις τις ‘σειρήνες’ και τα αντιγραφικά κελεύσματα τής Σκοπιάς, διότι οι δύστυχοι ακόλουθοί της δεν πρόσεξαν ότι «Υπάρχει οδός ήτις φαίνεται ορθή εις τον άνθρωπον, αλλά τα τέλη αυτής φέρουσιν εις θάνατον» (Παρ. ιδ:12, ιστ:25 Εβρ.).

 Είθε να αφυπνισθούν και να ανανήψουν... 

 

Σχετικά άρθρα


 


Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο

 

Δημιουργία αρχείου: 21-3-2016.

Τελευταία μορφοποίηση: 2-4-2016.

ΕΠΑΝΩ