Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία και Μελέτες

Περιεχόμενα // Επόμενο

Θεία Κοινωνία: Σύμβολα, εμβλήματα, ή πραγματικό Σώμα και Αίμα Χριστού;

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

Το Χριστιανικό Θυσιαστήριο τρανή απόδειξις τής εν Καινή Διαθήκη Ειδικής Ιεροσύνης

Κριτική Ανάλυσις Κωδίκων και Χειρογράφων τής σημαντικότατης μετοχής "κλώμενον" (Α΄ Κορ. ια: 24). Αναίρεσις Προτεσταντικών κακοδοξιών

 

1. Η ερμηνεία τής Σκοπιάς εις την διακήρυξη τού Χριστού περί βρώσεως και πόσεως τού Σώματος και Αίματός Του

 

Ο Χριστός, αγαπητοί αναγνώστες, υπεσχέθη προς βρώση άρτο, ο οποίος είναι ζων και μεταδίδει ζωή αιώνιο. Προσδιορίζοντας δε τον άρτον τούτον είπε, ότι είναι η σάρκα Του, αυτός ο ίδιος. Επιβεβαίωσε δε κατηγορηματικώς τούς σκανδαλιζομένους και αποτροπιαζομένους Ιουδαίους, ότι, εάν δεν φάνε την σάρκα Του και δεν πίουν το αίμα Του, δεν έχουν ζωήν αιώνιο, ενώ ο τρώγων την σάρκα Του και πίνων το αίμα Του, έχει ζωήν αιώνιο και ο Χριστός μένει εν αυτώ.

Επίσης ετόνισε, ότι η σαρξ Του ΑΛΗΘΩΣ είναι βρώση, δηλαδή αληθώς τρώγεται, ΟΧΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΣ, και το αίμα Του ΑΛΗΘΩΣ είναι πόση, δηλαδή αληθώς πίνεται, ΟΧΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΣ. Ας διαβάσουμε όμως, με ποίον τρόπο διετύπωσε αυτές τις ύψιστες αλήθειες τής πίστεως ο ίδιος ο Θεάνθρωπος:

«Εγώ ειμί ο άρτος ο ζων ο εκ τού ουρανού καταβάς. Εάν τις φάγη εκ τούτου τού άρτου, ζήσεται εις τον αιώνα. Και ο άρτος δε ον εγώ δώσω, η σαρξ μου εστί, ην δώσω υπέρ τής τού κόσμου ζωής.

52. Εμάχοντο ουν προς αλλήλους οι Ιουδαίοι λέγοντες, πώς δύναται ούτον ημίν δούναι την σάρκα φαγείν;

53. Είπεν ουν αυτοίς ο Ιησούς: αμήν αμήν λέγω υμίν, εάν μη φάγητε την σάρκα τού Υιού τού ανθρώπου και πίητε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτοίς. 54. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. 55. Η γαρ σάρξ μου ΑΛΗΘΩΣ εστί βρώσις, και το αίμα μου ΑΛΗΘΩΣ εστί πόσις.

56. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμοί μένει, καγώ εν αυτώ» (ΙΩΑΝ. ΣΤ: 51-57).

Αυτά λέγει το αψευδές στόμα τού Χριστού. Ας δούμε όμως τώρα πώς παρερμηνεύει και αλλοιώνει το πραγματικό νόημα τών λόγων τού Ιησού η Εταιρία Σκοπιά:

«10 Κατά συνέπεια, για τη ‘ζωή τού κόσμου’—ολόκληρου τού κόσμου τού απολυτρωμένου ανθρώπινου γένους—έδωσε ο Ιησούς τη σάρκα του. Και ‘οποιοσδήποτε’ από τον κόσμο τού ανθρώπινου γένους ο οποίος θα φάει συμβολικά απ’ αυτόν τον «άρτον», με το να δείξει πίστη στην απολυτρωτική δύναμη τής θυσίας του Ιησού, μπορεί να μπει στο δρόμο που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Εδώ, το «μέγα πλήθος σύμμικτον» που μετείχε με τους Ισραηλίτες στην τροφή τού μάννα στην έρημο προσκιάζει το μεγάλο πλήθος των ‘άλλων προβάτων’ τού Ιησού, τα οποία τώρα, μαζί με το χρισμένο υπόλοιπο τού ‘Ισραήλ τού Θεού’, τρώνε τη σάρκα τού Ιησού με μια συμβολική έννοια. Αυτό το κάνουν με το να πιστεύουν στη θυσία του.— Γαλάτας 6:16· Ρωμαίους 10:9, 10.

Στη Γαλιλαία, πολλοί από τους ακροατές του Ιησού συγκλονίζονται από την ομιλία του. Γι’ αυτό, καθώς αυτός συνεχίζει να μιλάει για τη σάρκα του, κάνει ένα ακόμη βήμα πιο πέρα, λέγοντάς τους: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, Εάν δεν φάγητε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίητε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωήν εν εαυτοίς. Όστις τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι η σαρξ μου αληθώς είναι τροφή, και το αίμα μου αληθώς είναι πόσις». (Ιωάννης 6:53-55).

Συγκλονιστικά πράγματι λόγια! Όχι μόνο είναι αποκρουστική η ιδέα του καννιβαλισμού σε εκείνους τους Ιουδαίους αλλά ο Νόμος στο Λευιτικόν 17:14 απαγόρευε απόλυτα τη βρώση ‘του αίματος από οποιοδήποτε είδος σάρκας’.

Φυσικά, ο Ιησούς εδώ τονίζει ότι όποιος θέλει να αποκτήσει αιώνια ζωή θα την αποκτήσει με το να ασκήσει πίστη στη θυσία που έκανε αργότερα ο Ιησούς προσφέροντας το τέλειο ανθρώπινο σώμα του και χύνοντας το αίμα της ζωής του. (Εβραίους 10:5, 10· 1 Πέτρου 1:18, 19· 2:24) Η πρόνοια αυτή δεν περιορίζεται στους συγκληρονόμους τού Ιησού. Πρέπει να περιλαμβάνει και το ‘μεγάλο πλήθος’, που επιζούν από ‘τη μεγάλη θλίψη’, γιατί αυτοί ‘έχουν πλύνει τις στολές τους και τις έχουν λευκάνει στο αίμα του Αρνίου’. Το ότι έχουν πίστη στη θυσία τού Ιησού, όπως εκδηλώνεται επίσης με το ότι αποδίδουν ‘ιερή υπηρεσία’ στον Θεό, οδηγεί στο να διατηρηθούν ζωντανοί μέσα από τον μεγαλύτερο καιρό συμφοράς στη γη. Παρόμοια, η Ραάβ ανακηρύχθηκε δίκαιη και επέζησε όταν ο Ιησούς τού Ναυή καταδίκασε την Ιεριχώ σε καταστροφή.— Αποκάλυψις 7:9, 10, 14, 15· Ιησούς του Ναυή 6:16, 17· Ιακώβου 2:25.

Κατά συνέπεια, η θυσιαστική αξία τής σάρκας και τού αίματος τού Χριστού είναι διαθέσιμη σε όλους εκείνους σήμερα οι οποίοι πιστεύουν, και σε όλους εκείνους οι οποίοι διαθέτουν τον εαυτό τους ώστε να μπορούν, με ζωτικούς τρόπους, να είναι ‘σε ενότητα με’ τον Ιησού. Όλοι θα γίνουν μέρος τής παγκόσμιας οικογένειας τού Ιεχωβά Θεού. Σ’ αυτές τις κρίσιμες ‘έσχατες μέρες’, απολαμβάνουν μια παγκόσμια ενότητα πεποιθήσεων, σκοπού, και δράσης. Επειδή ασκούν πίστη στον Ιησού, καθίστανται ικανοί να ‘κάνουν έργα μεγαλύτερα’ σε έκταση από εκείνα που έκανε ο Ιησούς εδώ πάνω στη γη. Και ας σημειωθεί ότι τα εκατομμύρια τού ‘μεγάλου πλήθους’ τώρα αποτελούν το 99,7 τοις εκατό εκείνων που κάνουν το έργο τού Ιεχωβά στον καιρό αυτό. (Ιωάννης 14:12· Ρωμαίους 10:18) Αυτή η ενότητα σκοπού και προσπάθειας αντανακλάται στη μεγαλειώδη παγκόσμια μαρτυρία και πρόθυμη υποστήριξη τών οικοδομικών προγραμμάτων της Εταιρίας Σκοπιά. (Ψαλμός 110:3) Το πόσοι από τον κόσμο τού ανθρώπινου γένους θα πιστέψουν ακόμη και θα έρθουν σ’ αυτή την πολύτιμη ενότητα παραμένει να το δούμε. Μια πρόσφατη έκθεση δείχνει ότι υπάρχουν 3.024.131 ενεργοί Μάρτυρες.

Ελπίζεται ότι πολλά ενδιαφερόμενα άτομα θα αυξήσουν τις τάξεις τών παραβρισκομένων στον εορτασμό τής Ανάμνησης το 1986. Εκατομμύρια από τα ‘άλλα πρόβατα’ θα είναι παρόντα, μαζί με τις χιλιάδες τού ‘μικρού ποιμνίου’ που μειώνεται—και όλοι εκτιμούν βαθιά τη στοργική προμήθεια τού Ιεχωβά μέσω τού Χριστού, αναγνωρίζοντας πόσο ζωτική είναι η σάρκα και το αίμα τού Χριστού. Ωστόσο, όλοι πρέπει σαφώς να διακρίνουν πού στέκονται. Η συμμετοχή στα εμβλήματα τής Ανάμνησης δεν δίνει αιώνια ζωή. Αυτά είναι σύμβολα της θυσίας τού Ιησού, η οποία εφαρμόζεται πρώτα σε σχέση με την ‘νέα διαθήκη’. Αυτοί οι χρισμένοι που παίρνονται σ’ αυτή τη διαθήκη, και μόνο αυτοί, παίρνουν κατάλληλα από τα εμβλήματα. Καθένας, ή ανήκει σ’ αυτή τη νέα διαθήκη, ή όχι. (1 Κορινθίους 11:20, 23-26) Αυτοί που δεν ανήκουν στη νέα διαθήκη και οι οποίοι δεν παίρνονται από τον Ιησού σε μια διαθήκη για βασιλεία δεν παίρνουν από τα εμβλήματα τής Ανάμνησης, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουν ωστόσο πόσο σημαντική είναι η θυσιασμένη σάρκα και το αίμα τού Ιησού γι’ αυτούς. (Λουκάς 22:14-20, 28-30) Αυτή η θυσία είναι το μέσο για να αποκτήσουν αιώνια ζωή πάνω στη γη.

Είθε να πλησιάσουμε επομένως σ’ αυτή την περίσταση τής Ανάμνησης με σαφή διάκριση όλων εκείνων που σημαίνει η θυσία τού Ιησού για το ανθρώπινο γένος. Είθε εκείνοι που είναι από το ‘μικρό ποίμνιο’ να διαφυλάξουν σαν θησαυρό την κλήση τους, και είθε το αυξανόμενο πλήθος τών ‘άλλων προβάτων’ να χαίρονται στην προοπτική να αποκτήσουν τέλεια επίγεια «ζωήν εν εαυτοίς», ενώ τώρα εκτιμούν πάρα πολύ την ενότητά τους, με τον Πατέρα, τον Γιο, και το ελαττούμενο χρισμένο υπόλοιπο που υπάρχει ακόμη πάνω στη γη. Πόσο ευτυχισμένοι είμαστε που «ο άρτος της ζωής» είναι τώρα διαθέσιμος για όλους»! (Σκοπιά 01.03.1986, σελ.21-26, παρ.10-12, 16-18) (Οι υπογραμμίσεις δικές μας)

Κατά την Σκοπιά, λοιπόν, δεν οδηγεί εις την αιώνιο ζωή η βρώση τού σώματος και τού αίματος, όπως επανειλημμένως τονίζει ανωτέρω ο Χριστός, αλλά η πίστη εις την θυσία τού Ιησού που εκδηλώνεται με την ‘ιερή υπηρεσία’! Και για όσους αναγνώστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την ορολογία τής Σκοπιάς, και δεν κατανοούν τί ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η περίφημη ‘ιερή υπηρεσία’, αφήνουμε τον ίδιο τον ‘δούλο’ να μάς το εξηγήσει:

«Κατ’ εξοχήν σ’ αυτόν τον καιρό που προηγείται τής μεγάλης θλίψεως’, η ιερή υπηρεσία μας απαιτεί υπακοή στις εντολές τού Ιησού να κηρύττωμε και να διδάσκωμε «τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας,» προειδοποιώντας τούς ανθρώπους και κάνοντας μαθητάς. (Ματθ. 24:14, 21· 28:19, 20) Αυτό περιλαμβάνει και τις συναθροίσεις μας για λατρεία, την οικογενειακή μας μελέτη τής Γραφής και την εξέτασι τού εδαφίου κάθε μέρα. Εκτείνεται στην ειδική υπηρεσία σκαπανέων και ιεραποστόλων, και στους οίκους Μπέθελ που λειτουργούν για την προμήθευσι πνευματικής τροφής και την παροχή καλής οργανώσεως για το παγκόσμιο έργο τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά. Περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που εκτελούν οι περιοδεύοντες και εκκλησιαστικοί επίσκοποι και διακονικοί υπηρέτες, διότι αυτοί φροντίζουν για τα πνευματικά συμφέροντα τών αδελφών τους.

Αυτή η «ιερή υπηρεσία» όλου τού ωργανωμένου λαού τού Θεού αποδίδεται από αφιερωμένες καρδιές, με τη βοήθεια τού πνεύματος τού Ιεχωβά και τών αγίων αγγέλων του» (Σκοπιά 15.11.1980, σελ.30) (Τα έντονα δικά μας)

Με άλλα λόγια όσοι εντάσσονται εις την Εταιρία Σκοπιά, «ασκούν πίστη στον Ιησού» και «καθίστανται ικανοί να κάνουν έργα μεγαλύτερασε έκταση από εκείνα που έκανε ο Ιησούς εδώ πάνω στη γη... Αυτή η ενότητα σκοπού και προσπάθειας αντανακλάται στη μεγαλειώδη παγκόσμια μαρτυρία και πρόθυμη υποστήριξη τών οικοδομικών προγραμμάτων τής Εταιρίας Σκοπιά» Όποιος, λοιπόν, ασκείιερή υπηρεσία από σπίτι σε σπίτι, διαδίδοντας τα έντυπα τής Εταιρίας, και προθύμως υποστηρίζει ταοικοδομικά προγράμματα τής Σκοπιάς, ‘τρώγει την σάρκα τού Υιού τού ανθρώπου και πίνει το αίμα Του!!!

Απίστευτα πράγματα και όμως αληθινά, αλλά και πιστευτά από τούς ακολούθους τού ‘δούλου’, ο οποίος κατακρεουργώντας ερμηνευτικώς τα ανωτέρω λόγια τού Χριστού, έχει τοποθετήσει εις την θέση τής Θείας Ευχαριστίας τοέργο ή αλλιώς τηνιερή υπηρεσία’, και εξαρτά απ’ αυτό την ‘ζωή’ τών ακολούθων του, ενώ την Θεία Ευχαριστία (την λεγομένη «Ανάμνηση») την έχει μεταβάλλει σε ‘παράσταση’, χωρίς την συμμετοχή τού ‘πολλού όχλου’, τής πλειονότητος δηλαδή τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά, οι οποίοι είναι απλοί ‘παρατηρητές’, δηλαδή θεατές!__

 


Δείτε επίσης:

 


Περιεχόμενα // Επόμενο


Δημιουργία αρχείου: 9-3-2018.

Τελευταία μορφοποίηση: 9-3-2018.

ΕΠΑΝΩ