Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία και ΜΝΚ

Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο

Θεία Κοινωνία: Σύμβολα, εμβλήματα, ή πραγματικό Σώμα και Αίμα Χριστού;

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

Το Χριστιανικό Θυσιαστήριο τρανή απόδειξις τής εν Καινή Διαθήκη Ειδικής Ιεροσύνης

Κριτική Ανάλυσις Κωδίκων και Χειρογράφων τής σημαντικότατης μετοχής "κλώμενον" (Α΄ Κορ. ια: 24). Αναίρεσις Προτεσταντικών κακοδοξιών

 

19. Ποια μεγάλη αλήθεια προσπαθεί να αποκρύψει η Σκοπιά από τους αναγνώστες

με την εσκεμμένη παρερμηνεία τών μετοχών "διδόμενον" και "εκχυνόμενον"

 

«Τούτο γαρ εστί το αίμα μου το τής καινής διαθήκης το περί πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών» (ΜΑΤΘ. ΚΣΤ:28).

«διότι αυτό σημαίνει το αίμα μου τής διαθήκης, το οποίο θα χυθεί χάρη πολλών για συγχώρηση αμαρτιών» (ΜΑΤΘ. ΚΣΤ:28, Ελληνική Μετάφρασις Νέου Κόσμου, Βιβλικής και Φυλλαδικής Εταιρίας ‘Σκοπιά’, έκδ.1997).

«Και είπεν αυτοίς· τούτό εστι το αίμα μου το τής καινής διαθήκης το περί πολλών εκχυνόμενον» (ΜΑΡΚ. ΙΔ:24).

«Και τούς είπε: ‘Αυτό σημαίνει το αίμα μου τής διαθήκης, το οποίο θα χυθεί για χάρη πολλών’» (ΜΑΡΚ. ΙΔ:24, Ελληνική Μετάφρασις Νέου Κόσμου, Βιβλικής και Φυλλαδικής Εταιρίας ‘Σκοπιά’, έκδ.1997).

 

«Και λαβών άρτον ευχαριστήσας έκλασε και έδωκεν αυτοίς λέγων· τούτό εστι το σώμα μου το υπέρ υμών διδόμενον· τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν. 20. Ωσαύτως και το ποτήριον μετά το δειπνήσαι λέγων· τούτο το ποτήριον η καινή διαθήκη εν τω αίματί μου, το υπέρ υμών εκχυνόμενον» (ΛΟΥΚ. ΚΒ:19-20).

«Επίσης, πήρε ένα ψωμί, έκανε μιά ευχαριστήρια προσευχή, το έσπασε και τούς το έδωσε λέγοντας: ‘Αυτό σημαίνει το σώμα μου, το οποίο θα δοθεί για χάρη σας.

Εξακολουθείστε να το κάνετε αυτό σε ανάμνησή μου’. 20. Το ίδιο έκανε και με το ποτήρι, αφού δείπνησαν, λέγοντας: ‘Αυτό το ποτήρι σημαίνει τη νέα διαθήκη που έχει ως βάση το αίμα μου, το οποίο θα χυθεί για χάρη σας» (ΛΟΥΚ. ΚΒ:19-20, Ελληνική Μετάφρασις Νέου Κόσμου, Βιβλικής και Φυλλαδικής Εταιρίας Σκοπιά’, έκδ.1997).

 

Παρατηρούμε, αγαπητοί αναγνώστες, ότι η Σκοπιά όλες τις μετοχές Ενεστώτος (εκχυνόμενον, διδόμενον), τις έχει αποδώσει, όχι με αντίστοιχες μετοχές Ενεστώτος, αλλά με Στιγμιαίο Μέλλοντα (θα χυθεί, θα δοθεί), ως οι μετοχές να ήσαν οι εξής: ‘εκχυθησόμενον’ και ‘δοθησόμενον’! Δύο τινά πιστεύουμε ότι κρύβονται πίσω από αυτή την ενέργεια:

1) Ή οι Έλληνες μεταφραστές τής Μεταφράσεως Νέου Κόσμου θα πρέπει να ξαναφρεσκάρουν τα Ελληνικά τους και να μάθουν ότι οι μετοχές αποδίδονται εις αντιστοίχους χρόνους με αυτούς που είναι εις το πρωτότυπο κείμενο ή

2) Πίσω από αυτή την κίνηση υπάρχει εσκεμμένος δόλος επί σκοπώ να αποκρυβεί από τούς αναγνώστες η μεγαλειώδης αλήθεια, ότι ο Χριστός εις τον Μυστικό Δείπνο, ετέλεσε θυσία προ τής σταυρικής Του θυσίας επί τού Γολγοθά! Διότι οι χρόνοι τών ρημάτων τής Μεταφράσεως Νέου Κόσμου (θα χυθεί, θα δοθεί), παραπλανούν και μεταφέρουν τον αναγνώστη [από την θυσία που τελεί εκείνη την στιγμή ο Χριστός και που τα αποτελέσματά της δεν περιορίζονται μόνον εκεί αλλά προεκτείνεται εις την αιωνιώτητα (εκχυνόμενον, διδόμενον), διότι συνεχώς εκχύνεται (όχι το ‘εκχυθέν’ ή το ‘εκχυθησόμενον’), και συνεχώς δίδεται (όχι το ‘δοθέν’ ή το ‘δοθησόμενον’)], παραπλανούν λοιπόν και μεταφέρουν τον αναγνώστη από την θυσία τού Μυστικού Δείπνου (και κατ’ επέκταση από αυτή που τελείται και θα τελείται επί τού Χριστιανικού πλέον θυσιαστηρίου) εις την θυσία τού Γολγοθά, την άπαξ τελεσθείσα!

Το ψευδές δηλαδή στόμα τού ‘αυθεντικού προφήτου τής γενεάς μας’ και ‘τού αληθινού εκπροσώπου τού Ιεχωβά’ (Σκοπιά 01.06.1973, σελ.342), διδάσκει ότι το σώμα τού Χριστού θα δοθεί ΑΠΑΞ (επί σταυρού) και το αίμα Του θα εκχυθεί ΑΠΑΞ (επί σταυρού), ενώ το αψευδές στόμα τού Θεανθρώπου διακηρύσσει ότι το σώμα Του συνεχώς δίδεται, όχι άπαξ, και το αίμα Του συνεχώς εκχύνεται, όχι άπαξ!_

 


Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο


Δημιουργία αρχείου: 20-6-2018.

Τελευταία μορφοποίηση: 26-6-2018.

ΕΠΑΝΩ