Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία και Μελέτες

Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επίλογος

Θεία Κοινωνία: Σύμβολα, εμβλήματα, ή πραγματικό Σώμα και Αίμα Χριστού;

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

Το Χριστιανικό Θυσιαστήριο τρανή απόδειξις τής εν Καινή Διαθήκη Ειδικής Ιεροσύνης

Κριτική Ανάλυσις Κωδίκων και Χειρογράφων τής σημαντικότατης μετοχής "κλώμενον" (Α΄ Κορ. ια: 24). Αναίρεσις Προτεσταντικών κακοδοξιών

 

20. Εάν τελικά ο Χριστός ήλθε το 1914 για ποιον λόγο οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά συνεχίζουν να τελούν την Ανάμνηση,

εφ' όσον αυτή τελείται "άχρις ου αν έλθη"; (Α΄ ΚΟΡ. ΙΑ: 26)

 

Άξιον επίσης παρατηρήσεως εις τα συγκεκριμένα χωρία τού Αποστόλου Παύλου (Α΄ ΚΟΡ. ΙΑ:24-26) είναι το τέλος τού στίχ.26 «οσάκις γαρ αν εσθίητε τον άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνητε, τον θάνατον τού Κυρίου καταγγέλετε, άχρις ού αν έλθη».

Αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, ο Απόστολος τών Εθνών διακηρύσσει ξεκάθαρα, ότι η Ανάμνηση θα τελείται ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΕΩΣ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΟΥ. Συμφώνως τώρα προς τον ΄δούλο’ (εις τον οποίον έχετε εμπιστευθεί την σωτηρία σας), πότε ο Χριστός έρχεται; Ή για να θέσουμε πιο συγκεκριμένα το έρωτημα: Κατά την Εταιρία Σκοπιά πότε ο Χριστός ήλθε;

Ας αντλήσουμε, λοιπόν, αυτή την πληροφορία από τα ίδια της τα έντυπα τα οποία αναισχύτως διακηρύσσει ότι προέρχονται από τον ίδιο τον Θεό!!! (Και το ότι τα έντυπα της προέρχονται από τον ίδιο τον Θεό, φαίνεται ολοκάθαρα από την φωτογραφία εις την Σκοπιά 1.10.1987, σελ.10 όπου απεικονίζεται το χέρι τού Θεού να κρατάει τα εργοστάσια και τυπογραφεία τού ‘δούλου’, εκ τού οποίου ρέουν αφθόνως τα εγκεκριμένα υπ’ Αυτού έντυπα εις τις αίθουσες βασιλείας, απ’ όπου τα προμηθεύονται οι Μάρτυρες για να τα διανείμουν εις τον ‘αγρό’!)

«Οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν τούς αγγέλους που τούς περιβάλλει ουράνια δόξα. Έτσι, ο ερχομός τού Γιου τού ανθρώπου, τού Ιησού Χριστού, με τούς αγγέλους θα πρέπει να είναι αόρατος για τα ανθρώπινα μάτια. Αυτός ο ερχομός του λαβαίνει χώρα το έτος 1914. Αλλά ποιο σκοπό εξυπηρετεί; Ο Ιησούς εξηγεί: Και όλα τα έθνη θα συναχθούν μπροστά του, και αυτός θα κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στους ανθρώπους, όπως ακριβώς ο ποιμένας χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια. Και θα βάλει τα πρόβατα στα δεξιά του, αλλά τα κατσίκια στα αριστερά του». (Σκοπιά 15.05.1990, σελ.8 και ‘Ο Μεγαλύτερος άνθρωπος που έζησε ποτέ, κεφ.111, Το σημείο τών εσχάτων ημερών, Όταν έρθει ο Χριστός με βασιλική εξουσία.)

«Τότε ποια είναι η άλλη λύση για τη δεύτερη έλευση τού Χριστού με σάρκα; Απλά, είναι η παρουσία του, καθώς ο αόρατος Υιός τού Θεού, περιβλήθηκε με Βασιλική εξουσία και κατηύθυνε την προσοχή του στη γη. Γι’ αυτό το λόγο μας έδωσε ορατά σημεία για να μπορέσουμε μ’ αυτά να επαληθεύσουμε την αόρατη παρουσία του». (Σκοπιά 01.04.1982, σελ.6)

«Ο απόστολος Παύλος γράφει: «Ο Κύριος θέλει καταβή απ’ ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ [αρχίζοντας από τον πρώτο αιώνα ως την έλευση του Χριστού στον πνευματικό ναό το 1918] θέλουσιν αναστηθή πρώτον.» (Σκοπιά 01.08.1982, σελ.22)

Όπως διεπιστώσαμε από τα ίδια της τα έντυπα, η Σκοπιά διδάσκει ότι ο Χριστός ΗΔΗ ήλθε, ΗΔΗ είναι παρών από το 1914! Εάν, λοιπόν, ο Χριστός είναι ΗΔΗ παρών τότε προς τί η τελετή τής Αναμνήσεως; Το ιερό κείμενο διαψεύδει για ακόμη μία φορά την διδασκαλία τής Σκοπιάς περί τής Δευτέρας ΑΟΡΑΤΟΥ Ελεύσεως τού Χριστού, διότι η Γραφή αναγνωρίζει ΔΥΟ ελεύσεις για τον Χριστό (για να εκφραστούμε και συμφώνως προς την ορολογία σας, εφόσον, αρεσκόμενοι εις τα λογοπαίγνια, διακρίνετε την Έλευση απο την Παρουσία), με ΟΡΑΤΗ την Δευτέρα έλευση, όπως ξεκάθαρα αναφέρει ο Παύλος εις την προς ΕΒΡ. Θ:28:

«ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσενεχθείς εις το πολλών ανενεγκείν αμαρτίας, εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας οφθήσεται τοις αυτόν απεκδεχομένοις εις σωτηρίαν» δηλαδή «έτσι και ο Χριστός, αφού μία φορά πέθανε για ν’ αφαιρέσει τις αμαρτίες όλων, για δεύτερη φορά ασχέτως προς την αμαρτία (όχι δηλαδή για ν’ αντιμετωπίσει την αμαρτία πάλι) θα εμφανισθεί γι’ αυτούς που τον προσμένουν για να τούς σώσει».

Εις το χωρίο αυτό ο Παύλος μάς λέγει ότι ο Χριστός δεν έρχεται σε ΔΥΟ ΔΟΣΕΙΣ, μία δηλαδή το 1914 και μία μετά από αρκετές δεκαετίες εις τον Αρμαγεδδώνα ή την Μεγάλη Θλίψη! Λέγει ότι ο Χριστός, την δεύτερη φορά που θα έρθει θα είναι ΟΡΑΤΟΣ, όπως το ίδιο ακριβώς αναφέρει και η Αποκάλυψη Α:7 «ιδού έρχεται μετά τών νεφελών, και όψεται αυτόν πας οφθαλμός και οίτινες αυτόν εξεκέντησαν, και κόψονται επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί τής γης» δηλαδή «Ιδού έρχεται με τις νεφέλες, και θα τον δει κάθε μάτι, ακόμη και αυτοί που τον λόγχισαν, και θα θρηνήσουν εξ αιτίας του όλες οι φυλές τής γης».

Οπότε, αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, δύο τινά συμβαίνουν!

α) Ή ο Χριστός ήλθε πράγματι το 1914, οπότε, συμφώνως προς την Γραφή, δεν πρέπει αναμένετε και κάποια τρίτη μελλοντική Έλευση, οπότε εν τοιαύτη περιπτώσει ΠΡΟΣ ΤΙ Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΣ, εφόσον ο Παύλος ρητώς διακηρύσσει, ότι η Ανάμνηση τελείται «άχρις ού αν έλθη»; (Α΄ ΚΟΡ. ΙΑ:24-26)

β) Ή ο Χριστός δεν ήλθε το 1914, διότι η Δευτέρα του Έλευση θα είναι ορατή («οφθήσεται» ΕΒΡ. Θ:28), οπότε και ορθώς τελείτε την Ανάμνηση εφόσον η Δευτέρα του Έλευση είναι μελλοντική, αναμενόμενη!

Κι επειδή τα ανωτέρω δύο πιο πιθανά σενάρια εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον ‘δούλο’ ως προς το πιστεύω του, η Σκοπιά ‘εφηύρε’ ένα τρίτο σενάριο προκειμένου να αποφύγει τον διασυρμό. Ας το διαβάσουμε για να την ‘απολαύσουμε’, ως προς το ‘θεάρεστο’ έργο που έχει αναλάβει, αυτό τής διαστρεβλώσεως τού ιερού κειμένου τής Γραφής:

«Ο Παύλος μάς βοηθάει επίσης να καταλάβουμε ότι αυτοί που έχουν επίγεια ελπίδα δεν παίρνουν από τα εμβλήματα της Ανάμνησης. Απευθυνόμενος σε χρισμένους Χριστιανούς, είπε: «Διότι όποτε τρώτε αυτό το ψωμί και πίνετε αυτό το ποτήρι, εξακολουθείτε να εξαγγέλλετε το θάνατο του Κυρίου, ωσότου αυτός έρθει». (1 Κορ. 11:26) Πότε πρόκειται να «έρθει» ο Κύριος; Όταν θα πάρει τα τελευταία χρισμένα μέλη της τάξης της νύφης του στην ουράνια κατοικία τους. (Ιωάν. 14:2, 3) Σαφώς, λοιπόν, η ετήσια τήρηση του Δείπνου του Κυρίου δεν θα συνεχίζεται επ’ άπειρον. “Οι υπόλοιποι” από το σπέρμα της γυναίκας που παραμένουν στη γη θα συνεχίσουν να συμμετέχουν σε αυτό το δείπνο ωσότου λάβουν όλοι την ουράνια ανταμοιβή τους. (Αποκ. 12:17)

Από την άλλη πλευρά, αν είχαν το δικαίωμα να παίρνουν από τα εμβλήματα και εκείνοι που θα ζήσουν για πάντα στη γη, τότε αυτό το δείπνο της Ανάμνησης θα έπρεπε να συνεχίζεται επ’ άπειρον». (Σκοπιά, 15.03.2010, σελ.27, παρ.16)

Παρατηρούμε δηλαδή ότι η Σκοπιά έθεσε το ρήμα «έρθει» εντός εισαγωγικών προκειμένου να τροποποιήσει την έννοιά του ώστε να μην σημαίνει αυτό που όλοι κατανοούμε, δηλαδή κάποια έλευση, αλλά ο ερχομός τού Ιησού να θεωρηθεί με μεταφορική έννοια, δηλαδή δια τού θανάτου τών χρισμένων!!!__

 


Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επίλογος


Δημιουργία αρχείου: 26-6-2018.

Τελευταία μορφοποίηση: 26-6-2018.

ΕΠΑΝΩ