Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

 

Ο Υιός τού Θεού:

Ποια είναι η έννοια τής ονομασίας: "ο Υιός τού Θεού";

Είναι ‘ο Υιός τού Θεού’ Θεός Αληθινός;

 

Τού Γεωργίου Τσιμπιρίδη

 

Μία απάντηση στις παρερμηνείες τών Αρειανιστών

Ο Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου

Περιεχόμενα

Προλογικό Σημείωμα

1. Ο διάλογος τού Χριστού με τον πρώην τυφλό

2. Η κατ’ έμπνευσιν Θεού ομολογία τού Ναθαναήλ

3. Η περίφημη ομολογία τού Αποστόλου Πέτρου

4. Πώς περίμεναν τον Μεσσία οι Ιουδαίοι της εποχής του Χριστού

5. Ο Χριστός ενώπιον τού Αρχιερέως Ιωσήφ Καϊάφα

6. Οι Ιουδαίοι αντελήφθησαν την ισοθεϊα που κήρυττε ο Ιησούς!

 

Προλογικό Σημείωμα

Στην παρούσα μελέτη θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε συνοπτικώς τι κρύβεται πίσω από την φράση ‘ο Υιός τού Θεού’ κι αυτό όχι μόνο προς χάριν τών ετεροδόξων, αλλά και διότι εξ ημών τών Ορθοδόξων υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γεράσει μέσα εις την Εκκλησία και όμως πιστεύουν ότι ο Χριστός δεν είναι ο Θεός, αλλά είναι ‘ο Υιός τού Θεού’, κάτι δηλαδή διαφορετικό από Θεός!

    Οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά, ορμώμενοι από διάφορα χωρία τής Γραφή όπως το ΛΟΥΚ. Α:35 «και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτή· Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσει σοι· διο και το γεννώμενον άγιον κληθήσεται υιός Θεού» δηλαδή «Και ο άγγελος τής απάντησε: «Πνεύμα Άγιο θα έλθει επάνω σου  και δύναμη τού Υψίστου θα σε επισκιάσει. Γι’ αυτό και το άγιο παιδί που θα γεννηθεί, θα είναι Υιός Θεού (όχι υιός ανδρός)», δυστυχώς βλέπουν και υπερτονίζουν την μία όψη τού νομίσματος, ότι δηλαδή ο Ιησούς είναι Υιός τού Θεού ως άνθρωπος, παραθεωρούντες την άλλη όψη του, τα χωρία δηλαδή και τις αναφορές που γίνονται εις την Γραφή και αφορούν εις τον Ιησού ως τον Υιόν τού Θεού (ενάρθρως), με την υψηλή δηλαδή και ανωτέρα έννοια. Μερικά από αυτά τα χωρία, που αφορούν εις την υπερφυσική έννοια τής υιότητος τού Χριστού θα εξετάσουμε εις την παρούσα μελέτη.

    Για να εννοήσουμε λοιπόν, τι ακριβώς σημαίνει ο όρος ‘ο Υιός τού Θεού’ θα αναλύσουμε πέντε περιστατικά από την Καινή Διαθήκη: Αυτό με τον εκ γεννετής τυφλό που περιγράφεται εις το κατά  ΙΩΑΝ. Θ:1-41, αυτό με τον Ναθαναήλ εις το κατά ΙΩΑΝ. Α:50, την περίφημη ομολογία τού Αποστόλου Πέτρου εις το κατά ΜΑΤΘ. ΙΣΤ:16-17, την ερώτηση τού Καιάφα εις τον Ιησού κατά την διάρκεια τής παρανόμου ‘δίκης’ Του εις το κατά ΜΑΤΘ. ΚΣΤ:63 και το περιστατικό κατά το οποίο οι Ιουδαίοι αντελήφθησαν, ότι ο Ιησούς κήρυττε τον εαυτό Του ισόθεο που περιγράφεται εις το κατά ΙΩΑΝ. Ε:18.

 


Δημιουργία αρχείου: 23-5-2011.

Τελευταία ενημέρωση: 28-7-2011.

Πάνω