Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Αγία Γραφή

Οι κύλινδροι τής Νεκράς Θάλασσας περιείχαν και βιβλία που δεν δέχονται οι Προτεστάντες * Τα βιβλία τής Αγίας Γραφής * Διαβαθμίσεις των βιβλίων * Η διάκριση Θείων και Θεοπνεύστων βιβλίων * Είναι η Αγία Γραφή η ΜΟΝΗ πηγή πίστης; * Είναι το Sola Scriptura (μόνον η Γραφή) το κλειδί για την αλήθεια; * Ήταν οι Ορθόδοξοι Πατέρες οπαδοί του Προτεσταντικού δόγματος Sola Scriptura («μόνο η Αγία Γραφή»); * Η Εκκλησία ως εγγυήτρια τής Αγίας Γραφής * Ο μετά Χριστόν Ιουδαϊκός Κανόνας τής Παλαιάς Διαθήκης ορίσθηκε από απίστους στον Χριστό Φαρισαίους σε Ιουδαϊκή Σύνοδο * "Πάσα γραφή Θεόπνευστος και ωφέλιμος"

Ποιον Κανόνα γνώριζε ο Τιμόθεος;

Ποια ήταν τα "Ιερά Γράμματα" που γνώριζε από βρέφος;

Η Ελληνόφωνη παιδεία τού Τιμοθέου μάς δίνει στοιχεία

 

"Από βρέφος γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, που μπορούν να σε σοφίσουν σε σωτηρία μέσω τής πίστης εν Χριστώ Ιησού. Κάθε Θεόπνευστο σύγγραμμα είναι και ωφέλιμο για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για διαπαιδαγώγηση, που γίνεται με δικαιοσύνη· για να είναι ο άνθρωπος του Θεού τέλειος, ετοιμασμένος για κάθε έργο αγαθό" (2 Τιμόθεον 3: 15-17).

Αυτά είναι τα λόγια που είπε ο απόστολος Παύλος στον Επίσκοπο Τιμόθεο. Όμως, ποια ακριβώς είναι τα "Ιερά Γράμματα" τα οποία διδάχθηκε ο Τιμόθεος;

Τι γνωρίζει ο Τιμόθεος από βρέφος; "Τα Ιερά γράμματα"!!!

Αλήθεια, τα βρέφη διαβάζουν; Γνωρίζουν γράμματα; Εδώ μεγάλοι και δεν έχουν μάθει, σε μια πιο σύγχρονη εποχή. Πόσο μάλλον τότε!

Όταν λέμε "βρέφος", για ποια ηλικία μιλάμε; Τα λεξικά το ορίζουν "μωρό, νεογνό". Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για μια ηλικία που το παιδάκι δεν μπορεί ακόμα να διαβάσει!

Του λέει δηλαδή εδώ ο Παύλος ότι ήξερε να διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη; Ή ότι κάποιοι άλλοι του μετέφεραν αυτά που έγραφαν τα "Ιερά Γράμματα";

Είναι προφανές ότι άλλοι τού τα μετέφεραν αυτά, από τότε που μπορούσε να καταλάβει τον κόσμο. Δεν ήταν "κείμενο" αυτό που δίδασκαν στον Τιμόθεο η μητέρα του και η γιαγιά του, αλλά "Ιερό Νόημα"! Θεία αποκάλυψη που ως τότε υπήρχε μόνο στην Παλαιά Διαθήκη!

Εννοείται ότι ο Παύλος, δεν θα μπορούσε "στο πίσω μέρος τού μυαλού του", να έχει "γραπτό κείμενο", με τη φράση: "Ιερά Γράμματα", αλλά αυτό καθεαυτό ΤΟ ΝΟΗΜΑ τού Ιερού Κειμένου, που μπορούσε να το μάθει το βρέφος Τιμόθεος ως "Ιερούς Φθόγγους", ακριβολογώντας! Γιατί ο ίδιος ο Παύλος, σαφέστατα κάνει διάκριση μεταξύ "κειμένου" και "πνεύματος", λέγοντας: "ου γράμματος, αλλά πνεύματος· το γαρ γράμμα αποκτείνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί" (Β΄ Κορινθίους 3/γ: 6).

Βεβαίως, στον καιρό που ο Τιμόθεος ήταν βρέφος, (κάπου γύρω στην εποχή που σταυρώθηκε ο Κύριος), η Θεία αποκάλυψη ήταν η Παλαιά Διαθήκη.

Στις Πράξεις 16: 1 μαθαίνουμε ότι ο Παύλος "έφτασε στη Δέρβη και τη Λύστρα· και να! εκεί ήταν κάποιος μαθητής, με το όνομα Τιμόθεος, γιος κάποιας γυναίκας Ιουδαίας πιστής, από πατέρα δε Έλληνα".

Αυτή ήταν μία Ελληνόφωνη περιοχή. Και αφού είχε και πατέρα Έλληνα ο Τιμόθεος, είναι προφανές ότι στην Ελληνόφωνη αυτή περιοχή, διδάχθηκε την ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, δηλαδή από την μετάφραση τών Εβδομήκοντα!

Μάλιστα ο απόστολος Παύλος, στην ίδια αυτή επιστολή που έστειλε στον Τιμόθεο, παραθέτει στο Β΄ Τιμόθεον 2: 19, απόσπασμα από τους Αριθμούς 16: 5, από τη μετάφραση τών Εβδομήκοντα!

"έγνω Κύριος τους όντας αυτού".

Αυτό δείχνει ότι ο Τιμόθεος είχε διδαχθεί "τα Ιερά Γράμματα" από την Ελληνική Μετάφραση τών Εβδομήκοντα, και όχι από το Εβραϊκό κείμενο. Και φυσικά αυτή η μετάφραση, δεν είχε μέσα μόνο τα βιβλία που έχουν οι Προτεστάντες, αλλά και τα υπόλοιπα που δεχόμαστε εμείς οι Χριστιανοί.

Δημιουργία αρχείου: 3-3-2023.

Τελευταία μορφοποίηση: 3-3-2023.

ΕΠΑΝΩ