Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Αγία Γραφή

Οι κύλινδροι τής Νεκράς Θάλασσας περιείχαν και βιβλία που δεν δέχονται οι Προτεστάντες * Τα βιβλία τής Αγίας Γραφής * Διαβαθμίσεις των βιβλίων * Η διάκριση Θείων και Θεοπνεύστων βιβλίων * Είναι η Αγία Γραφή η ΜΟΝΗ πηγή πίστης; * Είναι το Sola Scriptura (μόνον η Γραφή) το κλειδί για την αλήθεια; * Ήταν οι Ορθόδοξοι Πατέρες οπαδοί του Προτεσταντικού δόγματος Sola Scriptura («μόνο η Αγία Γραφή»); * Η Εκκλησία ως εγγυήτρια τής Αγίας Γραφής * Ο μετά Χριστόν Ιουδαϊκός Κανόνας τής Παλαιάς Διαθήκης ορίσθηκε από απίστους στον Χριστό Φαρισαίους σε Ιουδαϊκή Σύνοδο

Υπάρχουν στ' αλήθεια προβλήματα

στα λεγόμενα "Δευτεροκανονικά" βιβλία τής Αγίας Γραφής;

Δείγματα προκατάληψης

 

Σε μία προσπάθεια να συκοφαντήσουν τα 10 βιβλία τής Αγίας Γραφής που δεν αποδέχονται οι Προτεστάντες, όχι μόνο τα αποκαλούν δήθεν "Δευτεροκανονικά" ή "Απόκρυφα", αλλά με προκατάληψη και κακοπροαίρετη ανάγνωση, προσπαθούν να βρουν σε αυτά και προβλήματα, όπως ακριβώς οι Αθεϊστές ψάχνουν να βρουν δήθεν προβλήματα στα υπόλοιπα βιβλία τής Αγίας Γραφής.

Αν κάποιος Προτεστάντης κάνει κακοπροαίρετη ανάγνωση ενός βιβλίου τής Αγίας Γραφής, και αρχίσει τις παρερμηνείες αυτών που διαβάζει, θα καταλήξει στο τέλος να βρει παντού προβλήματα. Όμως μία τίμια ανάγνωση με τα ίδια μέτρα και σταθμά, θα αποκαλύψει παρόμοια προβλήματα και στα υπόλοιπα βιβλία τής Αγίας Γραφής.

Για παράδειγμα, ένα αγαπημένο παράδειγμα τών Προτεσταντών, είναι η αφήγηση τού βιβλίου τού Τωβίτ, για τη χρήση εντοσθίων ψαριού για θεραπεία (Τωβίτ 6/στ: 1- 19. 7/ζ: 1, 12-17. 8/η: 1-4. 11/ια: 1-12). Λένε ότι δήθεν αυτό είναι "δεισιδαιμονία", που αποδεικνύει ότι ο Τωβίτ δεν μπορεί να ανήκει στην Αγία Γραφή. Βεβαίως σε αυτό έχουμε απαντήσει εκτεταμένα στο σχετικό μας άρθρο.

Εδώ μόνο θα υπενθυμίσουμε ότι με την ίδια λογική, ΚΑΙ στα βιβλία που δέχονται οι Προτεστάντες, δεισιδαιμονία είναι και ο δεισιδαιμονικός τρόπος που ο Ιακώβ έκανε το κοπάδι του να αυξηθεί, με τρόπους που αντιβαίνουν κάθε βιολογικό νόμο, για τη γυναίκα τού Ιακώβ που χρησιμοποίησε Μανδραγόρες για να μείνει έγκυος (στο ίδιο εκείνο 30ό κεφάλαιο τής Γενέσεως), η θεραπεία ενός ασθενή από τον Ελισσαιέ με νεράκι (Β΄ Βασιλέων 5/ε), ομοίως και από τον Χριστό (Ιωάννης 9/θ: 6,7), και άλλα πολλά.

Σε όλα αυτά, οι Προτεστάντες θα μας απαντήσουν ότι εδώ τα έκανε το Πνεύμα τού Θεού και όχι ο δεισιδαιμονικός τρόπος. Όμως οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι, μετρώντας με δύο μέτρα και δύο σταθμά, δεν βλέπουν ότι και τη θεραπεία τού Τωβίτ, ΔΕΝ την έκανε το ψάρι, αλλά το Πνεύμα τού Θεού.

Και φυσικά τους διαφεύγουν παντελώς οι ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ για τον Κύριο Ιησού Χριστό, που υπάρχουν στο βιβλίο τού Τωβίτ, το οποίο αυτοί συκοφαντούν!

Ομοίως, κατηγορούν το βιβλίο τής Ιουδίθ ως "ιστορικά εσφαλμένο", αφού έχει μία ιστορία στην οποία συμμετέχουν πρόσωπα από διαφορετικούς αιώνες! Και δεν βλέπουν, ότι εδώ έχουμε μία φανταστική νουβέλα, με παιδαγωγικό σκοπό, σαν τις παραβολές τού Κυρίου Ιησού Χριστού, που αν και είναι φανταστικές και αυτές σαν την ιστορία τής Ιουδήθ, κανείς Προτεστάντης δεν τον κατηγορεί ως "ανιστόρητο".

Με παρόμοιο τρόπο, όλες οι Προτεσταντικές συκοφαντίες κατά τών 10 αυτών βιβλίων τής Αγίας Γραφής, τα οποία με ασέβεια έχουν αφαιρέσει από τον Κανόνα τής Αγίας Γραφής, μπορούν να βρουν παράλληλες καταστάσεις και στα υπόλοιπα βιβλία τής Αγίας Γραφής που δέχονται. Αλλά εκείνα, τα δικαιολογούν, όταν κάποιος άπιστος με τη σειρά του, κάνει σε εκείνα κακοπροαίρετη ανάγνωση, και διαστρεβλώσει το νόημά τους, όπως κάνουν οι Προτεστάντες σε αυτά τα 10, τα οποία συκοφαντούν ως "Απόκρυφα" ή "Δευτεροκανονικά".

Δημιουργία αρχείου: 6-3-2023.

Τελευταία μορφοποίηση: 6-3-2023.

ΕΠΑΝΩ