Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας  Θέματα: Αγία Γραφή (ΟΟΔΕ) Αγία Γραφή (Παγαν.) Γένεσις

Έννοια Θεοπνευστίας και πηγές κανονικότητας // Οι γενεαλογίες της Γένεσης // Περί Θεοπνευστίας

Ο θάνατος του Θάρρα και η ηλικία της Σάρρας

Κάποια χωρία της Αγίας Γραφής, με γενεαλογικές πληροφορίες, παραξενεύουν τους αναγνώστες όταν τα διαβάζουν, γιατί είναι αρκούντως παράξενα, και συχνά αντιφατικά. Ας δούμε ένα τέτοιο χωρίο, και ας ερευνήσουμε τι συμβαίνει.

Οι πληροφορίες που μας δίνονται από τη Γένεση

Η ιστορία του Αβραάμ, όσον αφορά το θέμα που εξετάζουμε, είναι με λίγα λόγια η εξής:

Ο Αβραάμ (τότε λεγόταν Άβραμ), λαμβάνει από τον Θεό πρόσκληση, να εγκαταλείψει το πατρικό του και τη χώρα του στη Μεσοποτάμια, την Ουρ των Χαλδαίων, και φεύγει με τον πατέρα του τον Θάρρα, τον ανιψιό του Λωτ και την προσωπική του περιουσία για την Χαρράν, στα Ανατολικά της Μεσοποταμίας. Στόχος ήταν να πάνε να κατοικήσουν στην Χαναάν, ακόμα Ανατολικότερα, όμως για πολύ καιρό μένουν στην Χαρράν. Από εκεί, μετά τον θάνατο του Θάρρα, που ήταν πατέρας του Αβραάμ, φεύγει ο Αβραάμ και από τη Χαρράν, και πάει στη Χαναάν με τον Λωτ. Στην παρακάτω εικόνα, μπορείτε να δείτε την πορεία του Αβραάμ, από την Ουρ στην Χαρράν, και μετά στη Χαναάν.

Ο χάρτης λήφθηκε από το βιβλιάριο: "Δείτε την καλή γη" © 2003 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Είναι βασισμένος σε χάρτες με πνευματικά δικαιώματα από Pictorial Archive (Near Eastern History) Est. and Survey of Israel.

Η παραπάνω ιστορία, είναι συνεπής και σωστή, και πλήρως αποδεκτή ως αληθινή. Όμως δημιουργείται ένα πρόβλημα με τις χρονολογήσεις! Ας δούμε τι προκύπτει, αν λογαριάσουμε τα χρόνια που αναφέρονται στις αφηγήσεις:

Μια πρώτη πληροφορία μας δίνει για  τη γέννηση του Αβραάμ η Γένεσις, στο εδάφιο 11/ια: 26: "Και έζησε Θάρα εβδομήκοντα έτη και εγέννησε τον Άβραμ και τον Ναχώρ και τον Αρράν".

Μια δεύτερη πληφορία, είναι ότι ο Αβραάμ πήρε μαζί στου στη Χαρράν και τον πατέρα του τον Θάρρα: "και έλαβε Θάρα τον Άβραμ υιόν αυτού και τον Λωτ υιόν Αρράν, υιόν του υιού αυτού, και την Σάραν την νύμφην αυτού, γυναίκα Άβραμ του υιού αυτού, και εξήγαγεν αυτούς εκ της χώρας των Χαλδαίων πορευθήναι εις γην Χαναάν και ήλθον έως Χαρράν και κατώκησεν εκεί" (Γένεσις 11/ια: 31).

Μια ακόμα πληροφορία, μας δίνει για την ηλικία του Αβραάμ, όταν έφυγε από τη Χαρράν, στο Γένεσις 12/ιβ: 4: "και επορεύθη Άβραμ, καθάπερ ελάλησεν αυτω Κύριος, και ώχετο μετ‘ αυτού Λωτ. Άβραμ δε ην ετών εβδομηκονταπέντε, ότε εξήλθε εκ Χαρράν".

Και μια τελευταία πληροφορία από τη Γένεση, μας δίνει και την ηλικία θανάτου του Θάρρα: "και εγένοντο πάσαι αι ημέραι Θάρα εν γη Χαρράν διακόσια πέντε έτη, και απέθανε Θάρα εν Χαρράν" (Γένεσις 11/ια: 32).

Ως εδώ, δεν φαίνεται κάποιο πρόβλημα στον υπολογισμό των ετών του Αβραάμ ή του Θάρρα. Όμως έρχεται η Καινή Διαθήκη να μας προσθέσει μια πληροφορία ακόμα, που μας βάζει σε απορία:

 

Η επιπλέον πληροφορία του Στεφάνου και το πρόβλημα

Λίγο πριν οι Ιουδαίοι δολοφονήσουν τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, ο Στέφανος κάνει μπροστά τους μια ομιλία. Μεταξύ άλλων λοιπόν, λέει τα εξής:

"ο Θεός της δόξης ώφθη τω πατρί ημών Αβραάμ όντι εν τη Μεσοποταμία, πριν ή κατοικήσαι αυτόν εν Χαρράν, 3 και είπε προς αυτόν· έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου, και δεύρο εις γην ην αν σοι δείξω. 4 τότε εξελθών εκ γης Χαλδαίων κατώκησεν εν Χαρράν. Κακείθεν μετά το αποθανείν τον πατέρα αυτού μετώκησεν αυτόν εις την γην ταύτην εις ην υμείς νυν κατοικείτε" (Πράξεις 7/ζ: 2-4).

Ο Στέφανος εδώ, μας αφηγείται την ιστορία του Αβραάμ. Μας λέει λοιπόν, ότι ο Αβραάμ έφυγε από τη Χαρράν για τη Χαναάν, ΑΦΟΥ πέθανε ο πατέρας του.

Αν λοιπόν υπολογίσουμε τα έτη, έχουμε το εξής πρόβλημα:

Εάν ο Αβραάμ έφυγε από τη Χαρράν ΜΕΤΑ τον θάνατο του πατέρα του, και εάν έφυγε 75 ετών όπως μας λέει η Γένεση, και εφόσον ο πατέρας του πέθανε 205 ετών, έχουμε τον εξής υπολογισμό: 205 - 75 = 130. Πρέπει λοιπόν, ο Αβραάμ να γεννήθηκε όταν ο πατέρας του ο Θάρρα ήταν 130 ετών. Όπως είδαμε όμως, η Γένεσις μας δίνει άλλο αριθμό ετών, για τη γέννηση του Αβραάμ. Μας λέει όπως είδαμε, ότι "Και έζησε Θάρα εβδομήκοντα έτη και εγέννησε τον Άβραμ και τον Ναχώρ και τον Αρράν" (Γένεσις 11/ια: 26). Έχουμε δηλαδή 60 χρόνια διαφορά, για τη γέννηση του Αβραάμ! Τι συμβαίνει λοιπον;

 

Τα τρία σημεία που δίνουν λύσεις

1. Η ασάφεια της γέννησης:

Για κάποιον που θέλει να αποδεχθεί το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης όπως ακριβώς το έχουμε στο Εβραϊκό αρχαίο κείμενο και στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, υπάρχει μια άμεση και (αριθμητικά) συνεπής λύση: Προσέξτε τι λέει ακριβώς η πληροφορία για τη γέννηση του Αβραάμ: "Και έζησε Θάρα εβδομήκοντα έτη και εγέννησε τον Άβραμ και τον Ναχώρ και τον Αρράν" (Γένεσις 11/ια: 26). Δεν λέει ότι έζησε 70 έτη και γέννησε τον Αβραάμ. Λέει ότι έζησε 70 έτη, και γέννησε ΤΡΕΙΣ ΓΙΟΥΣ. Αυτό σημαίνει, ότι τον πρώτο από τους γιους του τον έκανε στα 70 του έτη, (ή εκεί γύρω, γιατί χρησιμοποιεί στρογγυλό αριθμό), και ΜΕΤΑ έκανε άλλους δύο. Δεν μας λέει όμως πόσα χρόνια πέρασαν. Θα μπορούσε ο Αβραάμ να είναι ο μικρότερος από τους τρεις γιους, και να γεννήθηκε 60 χρόνια μετά τα 70 χρόνια του Θάρρα, όπου άρχισε να κάνει τους γιους του. Έτσι δεν έχουμε κανένα αριθμητικό πρόβλημα, και η διαφορά των 60 ετών λύνεται.

Αν κάποιος πει, ότι ο Αβραάμ αναφέρεται πρώτος, άρα δεν μπορεί να είναι το τελευταίο παιδί του Θάρρα, θα μπορούσαμε να απαντήσουμε, ότι αναφέρεται πρώτος ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ και όχι λόγω ηλικίας.

Παρατηρούμε δηλαδή, ότι και έτσι, πάλι υπάρχει απάντηση στους εχθρούς της Αγίας Γραφής, που χρησιμοποιούν αυτή την αντίφαση ως όπλο εναντίον της. Όμως για όσους δεν ενδιαφέρονται απλώς να δώσουν μια απάντηση, αλλά να εντοπίσουν με ακρίβεια τι συμβαίνει, υπάρχουν δύο ακόμα σημεία στη συνέχεια.

 

2. Το Σαμαρειτικό κείμενο:

Για κάποιον που θέλει να δει το θέμα βαθύτερα, από πλευράς αρχαίων χειρογράφων, να πούμε ότι τρία είναι τα βασικά αρχαία κείμενα της Αγίας Γραφής που έχουμε: Το Εβραϊκό κείμενο, η Μετάφραση των Ο΄, και η Σαμαρειτική Πεντάτευχος. Τα δύο αυτά πρώτα κείμενα, συμφωνούν μεταξύ τους, ότι ο Θάρρα πέθανε σε ηλικία 205 ετών. Όμως η Σαμαρειτική Πεντάτευχος, μας δίνει στο εδάφιο αυτό, άλλη ηλικία για τον Θάρρα: Μας δίνει την ηλικία των 145 ετών! Αυτό σημαίνει, ότι έχουμε ένα αρχαίο κείμενο της Αγίας Γραφής, που ακόμα και αν δεχθούμε ότι ο Αβραάμ γεννήθηκε στα 70 χρόνια του Θάρρα, το κείμενο αυτό, μας δίνει συνεπέστατη ηλικία θανάτου του Θάρρα: 70 ετών γέννησε τον Αβραάμ. + 75 έτη που έφυγε ο Αβραάμ από τη Χαρράν, = 145 έτη, που πέθανε ο Θάρρα.

Το ότι υπάρχει αυτή η πληροφορία στο Σαμαρειτικό κείμενο, στερεί από τους εχθρούς της Αγίας Γραφής τη δυνατότητα να πουν ότι τα συγκεκριμένα χωρία είναι αντιφατικά. Επειδή είναι εμφανές ότι στο σημείο αυτό, το Σαμαρειτικό κείμενο είναι συνεπές, και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ηλικία του Θάρρα, αντί για τα κείμενα Εβραϊκό και Εβδομήκοντα.

Οι δύο παραπάνω απαντήσεις, είναι αρκετές για να απαντήσουμε έτσι ρηχά στους εχθρούς της Αγίας Γραφής (όπως ρηχά μιλούν αυτοί). Όμως εμείς θέλουμε να δούμε το θέμα σε όλες του τις διαστάσεις, γιατί είναι βαθύτερο. Ένας Χριστιανός δεν ενδιαφέρεται να δώσει απλώς μια απάντηση, αλλά να έρθει στο φως η αλήθεια!

 

3. Δεν έχουμε εδώ Θεία Αποκάλυψη

Κάποιος που θέλει να ικανοποιείται με πρόχειρες και ρηχές απαντήσεις, μπορεί αν θέλει να αποδεχθεί τις δύο προηγούμενες, γιατί είναι αρκετές για να απαντήσουν σε κακοήθεις εχθρούς της Αγίας Γραφής. Όμως εμείς θέλουμε να δούμε το ζήτημα βαθύτερα.

Το ότι έχουμε αυτή τη φραστική ασάφεια για την ηλικία του Θάρρα όταν γέννησε τον Αβραάμ, και η αναφορά και στους τρεις γιους του μαζί, δείχνουν κάτι.

Επίσης, το ότι η Σαμαρειτική Πεντάτευχος διαφωνεί στην ηλικία του Θάρρα, και μας δίνει μια ηλικία 60 έτη νεώτερη για το θάνατό του, δείχνει επίσης κάτι.

Και τα δύο αυτά σημεία, (για όποιον θέλει να ανιχνεύει τις βουλές του Θεού), δείχνουν ότι ΔΕΝ ΕΝΔΙΕΦΕΡΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΝΑ ΔΙΑΣΩΘΕΙ Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΚΕΙΝΗΣ. Αν ο Θεός ήθελε να μας δώσει ακριβή στοιχεία για τις ηλικίες των ανθρώπων της εποχής εκείνης, θα μας έλεγε ακριβώς πόσων ετών γέννησε τον Αβραάμ ο Θάρρα, (χωρίς να ανακατεύει το θέμα με τους αδελφούς του), και θα φρόντιζε να διασωθεί ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ η ίδια χρονολόγηση για το θάνατο του Θάρρα. Το ότι αυτά τα δύο δεν φρόντισε ο Θεός να μας τα διασώσει, σημαίνει ότι ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΑ ΑΠΕΚΑΛΥΨΕ. Τα άφησε κρυμμένα. Και κάτι που ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΘΕΟΥ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟ.

Έχουμε ήδη αναλύσει εκτενώς σε άλλες μας μελέτες, ότι ένα βιβλίο της Αγίας Γραφής είναι Θεόπνευστο, όταν ΠΕΡΙΕΧΕΙ Θεία Αποκάλυψη. Η Θεία Αποκάλυψη δηλαδή που περιέχεται σε αυτό, το κάνει Θεόπνευστο. Αυτό όμως ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι ΚΑΘΕ σημείο του βιβλίου αυτού είναι Θεόπνευστο. Γιατί απλούστατα, δεν είναι κάθε σημείο του Θεία Αποκάλυψη.

Στο συγκεκριμένο λοιπόν εδάφιο που εξετάζουμε, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ. Αντιθέτως! Έχουμε σημείο ΘΕΙΑΣ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ!!! (Ασαφές κείμενο γέννησης, και διαφορετικά μεταξύ τους αρχαία χειρόγραφα). Συνεπώς, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο αυτό σημείο, ως επιχείρημα κατά της Θείας Αποκάλυψης!

Τα ανωτέρω δύο σημεία που παραθέσαμε ως απαντήσεις, τα παραθέσαμε για δύο λόγους:

1. Για να δείξουμε στους εχθρούς της Αγίας Γραφής, ότι αν θέλαμε να κουβεντιάσουμε με προχειρότητα και ρηχότητα όπως αυτοί, είναι πολύ εύκολο για εμάς.

2. Για να δείξουμε ότι στο σημείο αυτό ΔΕΝ έχουμε Θεία Αποκάλυψη, άρα δεν τίθεται θέμα Θεοπνευστίας για το συγκεκριμένο ζήτημα της Αγίας Γραφής.

Μάλιστα, θα προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο από τους αρνητές της Αγίας Γραφής, για να μην έχουν αυταπάτες, ότι γνωρίζουν κάτι που οι Χριστιανοί δεν έχουν προσέξει, και που περιμένουμε αυτούς για να μας... διδάξουν! Θα τους δείξουμε και μια ακόμα αντίφαση στη συνέχεια της αφήγησης, που αυτοί ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΞΑΝ! Γιατί φυσικά κανείς δεν γνωρίζει την Αγία Γραφή καλύτερα από τους Χριστιανούς!

 

Η αντιφατική ηλικία της Σάρρας

Συνεχίζοντας την αφήγηση της Γένεσης, παρατηρούμε ότι ΜΕΤΑ από την αναχώρηση του Αβραάμ από τη Χαρράν, και την εγκατάστασή του στη Χαναάν, και ενώ έχει ήδη πεθάνει ο πατέρας του ο Θάρρα, δημιουργείται πείνα στην Χαναάν, και ο Αβραάμ με τη Σάρρα φεύγουν για την Αίγυπτο.

Εκεί λέει ο Αβραάμ στη Σάρρα: "εγένετο δε, ηνίκα ήγγισεν Άβραμ εισελθείν εις Αίγυπτον, είπεν Άβραμ Σάρα τη γυναικί: "Γινώσκω εγώ, ότι γυνή ευπρόσωπος ει· 12 έσται ουν, ως αν ίδωσί σε οι Αιγύπτιοι, ερούσιν ότι γυνή αυτού εστιν αυτή, και αποκτενούσί με, σε δε περιποιήσονται"" (Γενεσις 12/ιβ: 11,12).

Τι της λέει ο Αβραάμ; Της λέει, ότι εκεί στην Αίγυπτο, επειδή η Σάρρα ήταν όμορφη, θα την έπαιρναν οι Αιγύπτιοι, και τον Αβραάμ θα τον σκότωναν.

Πόσων χρονών ήταν άραγε ΤΟΤΕ η Σάρρα; Ας το υπολογίσουμε, να δούμε τι βγαίνει! Και πρώτα - πρώτα, ποια ήταν η διαφορά ηλικίας του Αβραάμ από τη Σάρρα;

"και έπεσεν Αβραάμ επί πρόσωπον αυτού και εγέλασε και είπεν εν τη διανοία αυτού λέγων· ει τω εκατονταετεί γενήσεται υιος; και ει η Σάρρα ενενήκοντα ετών τέξεται;" (Γένεσις 17/ιζ: 17).

Ο Αβραάμ ήταν δηλαδή 100 ετών, όταν η Σάρρα ήταν 90 ετών. Είχαν διαφορά ηλικίας 10 χρόνια.

Πόσων χρονών ήταν ο Αβραάμ όταν πήγε στην Αίγυπτο με την "όμορφη" Σάρρα; Μας βοηθάει σε αυτό, η πληροφορία που είδαμε πριν στο Γένεσις 12/ιβ: 4, ότι ο Αβραάμ όταν βγήκε από τη Χαρράν μετά τον θάνατο του πατέρα του, ήταν 75 ετών, και πήγε στη Χαναάν. Όταν ξεκίνησε λοιπόν ο Αβραάμ με τη Σάρρα από τη Χαναάν για την Αίγυπτο, είχαν περάσει και κάποια χρόνια εκεί. Ήταν λοιπόν τότε ο Αβραάμ περίπου 80 ετών, και η Σάρρα 70!!!

Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει, είναι το εξής: Πόσο όμορφη ήταν η Σάρρα τέλος πάντων, που στα 70 χρόνια της, κινδύνευε να αρπαχθεί από τον Αιγύπτιο βασιλιά; Δεδομένου, ότι την εποχή εκείνη, το "λίφτινγκ" ήταν άγνωστο, και εβδομηντάχρονες που να μοιάζουν με σαραντάρες σαν τη Βουγιουκλάκη και την Τζόαν Κόλινς ήταν ανύπαρκτες.

Και αν κάποιος έχει την παραμικρή υποψία, ότι πράγματι, είναι δυνατόν να ήταν η Σάρρα 70 ετών κούκλα, και να κινδύνευε από τον Φαραώ, τι έχει να πει κάποιος για τον Αβιμέλεχ; Γιατί ας υποθέσουμε ότι στα 70 χρόνια της η Σάρρα με κάποιο θαυματουργικό και σπανιότατο τρόπο, παρέμεινε όμορφη. Αλλά η ίδια ιστορία επαναλήφθηκε και αργότερα, μετά από 20 χρόνια!!!

Γένεσις 20/κ: 1,2: "Και εκίνησεν εκείθεν Αβραάμ ει γην προς λίβα και ώκησεν ανά μέσον Κάδης και ανά μέσον Σουρ. και παρώκησεν εν Γεράροις. 2 είπε δε Αβραάμ περί Σάρρας της γυναικός αυτού, ότι αδελφή μου εστίν· εφοβήθη γαρ ειπείν ότι γυνή μου εστί, μη ποτε αποκτείνωσιν αυτόν οι άνδρες της πόλεως δι ‘ αυτήν. απέστειλε δε Αβιμέλεχ, βασιλεύς Γεράρων, και έλαβε την Σάρραν".

Το ανωτέρω γεγονός, παρουσιάζεται εδώ να συνέβη ΜΕΤΑ από τα λόγια του Αβραάμ στο Γένεσις 17/ιζ: 17, όπου ο Αβραάμ λέει καθαρά ότι η Σάρρα ήταν 90 ετών! Και δικαίως αναρρωτιέται κανείς, τι είδους "βίτσιο" ήταν αυτό του Αβιμέλεχ, να θέλει σώνει και καλά να βάλει στο χαρέμι του μια γριά 90 ετών! Και καλά, να πούμε ότι ο Αβιμέλεχ είχε ένα τέτοιο βίτσιο. Ο Αβραάμ πού ήξερε το βίτσιο αυτό του Αβιμέλεχ, ώστε να πάρει τα μέτρα του; Είχε γίνει βούκινο ότι μάζευε γριές στο χαρέμι του; Και γιατί έπρεπε να πάει εκεί, που είχε τέτοιο βίτσιο ο Αβιμέλεχ, και δεν πήγαινε κάπου αλλού σε κάποια περιοχή που ο βασιλιάς της είχε πιο φυσιολογικές ορέξεις;

Και εδώ, να πούμε, ότι υπάρχει η άποψη σε μερικούς κύκλους πιστών, ότι στην εποχή εκείνη, οι άνθρωποι ζούσαν περισσότερο, (ζούσαν δήθεν αιώνες), και η νεότητά τους κρατούσε μαζί με την ομορφιά τους, πολύ περισσότερο. Έτσι νομίζουν ότι δικαιολογούν την μεγάλη ηλικία της Σάρρας.

Όμως εδώ, υπάρχουν κάποια εδάφια της Αγίας Γραφής, που είναι εντελώς αντίθετα με την άποψη αυτή. Προσέξτε για παράδειγμα, τι λέει, για τα 90 χρόνια της Σάρρας το Γένεσις 21/κα: 1-7: "Και Κύριος επεσκέψατο την Σάρραν, καθά είπε, και εποίησε Κύριος τη Σάρρα καθά ελάλησε, 2 και συλλαβούσα έτεκε τω Αβραάμ υιόν εις το γήρας, εις τον καιρόν, καθά ελάλησεν αυτω Κύριος. 3 και εκάλεσεν Αβραάμ το όνομα του υιού αυτού του γενομένου αυτω, ον έτεκεν αυτω Σάρρα, Ισαάκ. 4 περιέτεμε δε Αβραάμ τον Ισαάκ τη ημέρα τη ογδόη, καθά ενετείλατο αυτω ο Θεός. 5 και Αβραάμ ην εκατόν ετών, ηνίκα εγένετο αυτω Ισαάκ ο υιος αυτού. 6 είπε δε Σάρρα· γέλωτά μοι εποίησε Κύριος· ος γαρ αν ακούση, συγχαρείταί μοι. 7 και είπε· τις αναγγελεί τω Αβραάμ, ότι θηλάζει παιδίον Σάρρα; ότι έτεκον υιόν εν τω γήρα μου".

Κάθε απροκατάληπτος αναγνώστης, είναι προφανές εδώ, ότι θα καταλάβει ένα απλό γεγονός: ΚΑΙ ΤΟΤΕ, όπως τώρα, μια γυναίκα 90 ετών, ήταν ΓΡΙΑ!!!

Ούτε θα μιλούσε με θαυμασμό η Αγία Γραφή, για τον 100 ετών Αβραάμ που κατάφερε να κάνει θαυματουργικά παιδί, αν ο πατέρας του ο Θάρρα, τον είχε κάνει στην ηλικία των 70 ή των 130 ετών, όπως αναλύσαμε για τα προηγούμενα εδάφια του ιδίου βιβλίου. Είναι προφανές, ότι οι ηλικίες αυτές είναι λάθος.

 

Το γενικότερο πρόβλημα των γενεαλογιών

Τα ανωτέρω, είναι σαφείς αποδείξεις, ότι η Γένεσις, δεν είναι καθόλου αξιόπιστη, όσον αφορά τις γενεαλογίες και τις ηλικίες των προσώπων που αναφέρει. Τα εκαντοντάδες χρόνια και οι μεγάλες ηλικίες που αναφέρονται στη Γένεση, ως ηλικίες ανθρώπων, όπως ο Αδάμ, ο Νώε, ο Θάρρα, ο Αβραάμ, η Σάρρα κλπ, απέχουν πολύ από την πραγματικότητα.

Μήπως αυτό σημαίνει ότι η Γένεσις δεν είναι αξιόπιστη και γενικότερα;

Όχι φυσικά! Η Γένεσις είναι Θεόπνευστο βιβλίο, ΟΧΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΑΛΑΘΗΤΗ σε θέματα χρονολογιών και ηλικιών. Αλλά επειδή είναι αλάθητη σε όσα θέματά της αποτελούν ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΘΕΟΥ. Είναι αλάθητη σε θέματα που έχουν σχέση με τη σωτηρία μας, και το σχέδιο ενανθρώπισης του Θεού. Το αν ο Αδάμ έζησε 900 χρόνια, ή αν η Σάρρα ήταν 90 ή 40 ετών, όταν τη "λιγουρεύτηκε" ο Αβιμέλεχ, δεν έχει την παραμικρή σημασία για τη σωτηρία μας. Ούτε έχει την παραμικρή σημασία, αν ο Θάρρα πέθανε 205, ή 145, ή 95 ετών. Σε θέματα σωτηρίας, η Γένεσις είναι αλάθητη και αξιόπιστη. Γιατί τα θέματα σωτηρίας αποτελούν ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΘΕΟΥ. Και αυτά είναι που κάνουν τη Γένεση να λέγεται: "Θεόπνευστη".

Τα θέματα ηλικιών, όχι μόνο δεν είναι Θεόπνευστα, αλλά αντιθέτως είναι θέματα ΜΗ ΑΠΟΚΑΛΥΜΜΕΝΑ από τον Θεό. Αποτελούν ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ που ο Μωυσής διέσωσε ΜΕΣΑ στο δικό του Θεόπνευστο κείμενο. Ο Μωυσής ως πρίγκιπας της Αιγύπτου που ήταν, είχε πρόσβαση σε αρχαιότατα Μεσοποτάμια κείμενα, χαμένα σήμερα. Τα κείμενα αυτά, περιείχαν στοιχεία για τις ηλικίες των προσώπων που υπήρξαν προπάτορες των Ισραηλιτών, και που ήταν σημαντικά πρόσωπα στο σχέδιο σωτηρίας του Θεού. Φρόντισε ο Μωυσής λοιπόν, να διασώσει τα κείμενα αυτά, ΑΝΑΜΕΣΑ στα Θεόπνευστα δικά του κείμενα. Αυτό δεν προσδίδει Θεοπνευστία στα εμβόλιμα αυτά κείμενα. Και είναι χρήσιμα, στο βαθμό που μας δίνουν πληροφορίες για τα πρόσωπα αυτά, και όχι για τις ηλικίες τους και τα χρόνια θανάτου τους.

Ήδη στην ιστοσελίδα μας, έχουμε δημοσιεύσει προ ετών, λεπτομερή μελέτη για τις γενεαλογίες της Γενέσεως, δείχνοντας όχι μόνο τα προβλήματα των ηλικιών αυτών, αλλά και τους λόγους που περιέχουν τα έτη που περιέχουν. Καλούμε όποιον ενδιαφέρεται για το πρόβλημα των γενεαλογιών, να διαβάσει αυτή τη μελέτη.

 

Συμπέρασμα

"Δεν ανήκει σ' εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς που έθεσε ο Πατέρας στην εξουσία Του" (Πράξεις 1/α: 7) είπε ο Χριστός. Η σαφής αυτή δήλωση του Κυρίου Ιησού Χριστού, μας δηλώνει σαφώς, ότι "οι χρόνοι και οι καιροί", ΔΕΝ αποτελούν Θεία Αποκάλυψη, έστω και αν βρίσκονται στην Αγία Γραφή. Οι γενεαλογίες και οι ηλικίες των προσώπων της Αγίας Γραφής, αποτελούν ιστορικά  και παραδοσιακά στοιχεία, και πονήματα ανθρώπινα. ΟΧΙ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ. Θεόπνευστο λέγεται ένα βιβλίο, όχι επειδή είναι αλάθητο, (όπως κακώς νομίζουν οι Προτεστάντες και οι εχθροί της Αγίας Γραφής), αλλά επειδή ΠΕΡΙΕΧΕΙ κάποια αποκάλυψη Θεού για τη σωτηρία μας. Αυτό όμως, σε καμία περίπτωση δεν κάνει Θεόπνευστα όλα τα υπόλοιπα περιεχόμενα του βιβλίου αυτού.

Το ίδιο συμβαίνει και στα θέματα που εξετάσαμε σε αυτή τη μελέτη. Ούτε η ηλικία του Θάρρα (205 έτη!!!) είναι σωστή, ούτε η ηλικία της Σάρρας διατηρήθηκε σωστή στα κείμενα αυτά.

Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί του Πνεύματος και όχι του γράμματος, (Β' Κορ. 3/γ: 6), δεν κολλάμε σε τέτοιου είδους λάθη γενεαλογιών, γιατί είναι γραμμένο για τους Χριστιανούς, ότι δεν πρέπει: "ούτε να προσέχουν σε μύθους και απέραντες γενεαλογίες, που προξενούν φιλονικίες μάλλον παρά την οικοδομή τού Θεού στην πίστη" (Α΄ Τιμ. 1/α: 4). Κρατάμε το πνεύμα των γραφομένων, το οποίο μας μιλάει για το σχέδιο σωτηρίας του Θεού, μέσα από μια γενιά ανθρώπων. Μαθαίνουμε κάποια γεγονότα από τη ζωή τους, και παραδειγματιζόμαστε, ή γνωρίζουμε τα πρόσωπα αυτά καλύτερα, χωρίς να σκάμε αν είναι σωστά τα έτη της ζωής τους που διασώθηκαν ως σήμερα μέσα από γενεαλογίες. Δεν χάνουμε τη Θεόπνευστη ουσία, για την ανθρώπινα παραδεδομένη λεπτομέρεια που μας διέσωσε η Αγία Γραφή ως σήμερα.

Ποτέ δεν μένουμε κολλημένοι σε αριθμούς και γενεαλογίες, τα οποία ο Θεός ΔΕΝ έθεσε στη δική μας εξουσία, και για τον λόγο αυτό, ΔΕΝ φρόντισε να διασωθούν ακέραια και σωστά ως την εποχή μας.

Γ. Κ.

Δημιουργία αρχείου: 20-6-2005.

Τελευταία ενημέρωση: 20-6-2005.

ΕΠΑΝΩ