Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Ιεραποστολή - Χριστιανική Επέκταση, Ορθοδοξία και Ιστορικά θέματα

Η Χριστιανική επέκταση εν μέσω διωγμών // Οι διωγμοί κατά της Εκκλησίας στην Προκωνσταντίνεια εποχή ΟΛΟΚΛΗΡΟ Ιστορικό βιβλίο // Άγιος Ιλαρίων: Ο Ιεραπόστολος Μοναχός τής αρχαίας Παλαιστίνης (4ος αιώνας) // Η Ιεραποστολική δράση τού Αγίου Ιωάννη τού Χρυσοστόμου στη Φοινίκη (5ος αιώνας) // Ο Ευαγγελισμός τών Γότθων // Ο Ευαγγελισμός τών Λαζών και τής Κολχίδος

Ιεραποστολή στα πέριξ της Αυτοκρατορίας βάρβαρα έθνη

Ο Ευαγγελισμός τών Αβασγών

κατοίκων τής σημερινής Αμπχαζίας

 

Πηγή: Ιεραποστολικό βιβλίο τού Μακ. Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστασίου: "Έως εσχάτου τής γης" σελ. 103.

 

Επί Ιουστινιανού προσήλθαν στον Χριστιανισμό και οι Αβασγοί, οι οποίοι κατοικούσαν πέραν τής πόλεως Πέτρας, από τα παράλια τού Ευξείνου μέχρι τα όρη τού Καυκάσου.

Μέχρι την εποχή εκείνη ζούσαν σε πρωτόγονες συνθήκες και ειδωλολατρικές αντιλήψεις, "άλση τε και ύλας εσέβοντο, θεούς γαρ τα δένδρα βαρβάρω τινί αφελεία υπώπτευον είναι". (Προκοπίου, Γοτθικοί Πόλεμοι, IV, 3, ΛΑ΄, 18, 20).

Οι βασιλιάδες συνήθιζαν να ευνουχίζουν τους ωραίους εφήβους και να τους πωλούν στους Βυζαντινούς. Με την είσοδο τού Χριστιανισμού και τα αυστηρά μέτρα τού Ιουστινιανού κατά τού εξανδραποδισμού τών νέων, τα άγρια ήθη υποχωρούν και μια νέα ζωή αρχίζει στη χώρα.

"Άπαντα Αβασγοίς επί το ημερώτερον τετύχηκε μεταμπίσχεσθαι" (Προκοπίου, Γοτθικοί Πόλεμοι, IV, 3, D 11).

Ο Ιουστινιανός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιεραποστολική εργασία, "ιερόν τής Θεοτόκου εν Αβασγοίς οικοδομησάμενος, ιερείς τε αυτοίς καταστησάμενος, διεπράξατο άπαντα αυτούς ήθη τών Χριστιανών εκδιδάσκεσθαι". (Προκοπίου, Γοτθικοί Πόλεμοι, IV, 3, D 11).

Δημιουργία αρχείου: 18-11-2015.

Τελευταία μορφοποίηση: 18-11-2015.

ΕΠΑΝΩ