Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

Κατάλογος ψηφιακών βιβλίων

Διωγμοί

 

Οι διωγμοί κατά της Εκκλησίας στην Προκωνσταντίνεια εποχή

 

Αποστόλου Αθ. Γλαβίνα

Καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

 

Εκδόσεις «Τέρτιος» Κατερίνη

www.forthnet.gr/tertios/

ΚΩΝ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 2ο χλμ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ, 601 00, T.Θ. 137

601 00 Κατερίνη tertios@tertios.gr

 

Δημοσιεύεται με την ευγενική άδεια τού Συγγραφέα και τού Εκδότη.

Περιεχόμενα

Πρόλογος

1. Οι διωγμοί από τους Εβραίους

2. Η στάση των πρώτων ρωμαίων αυτοκρατόρων

3. Ο διωγμός του Νέρωνα

4. Ο Βεσπασιανός

5. Ο διωγμός του Δομετιανού

6. Ο Νέρβας

7. Η αλληλογραφία του Πλίνιου και ο διωγμός του Τραϊανού

8. Ο διωγμός του Αδριανού

9. Ο Αντωνίνος Πίος - Το μαρτύριο του Πολυκάρπου - Οι απολογίες του Ιουστίνου

10. Ο διωγμός του Μάρκου Αυρηλίου

11. Ο Κόμμοδος

12. Σεβήροι Αυτοκράτορες

13. Μαξιμίνος ο Θράκας

14. Ο Φίλιππος ο Άραβας

15. Ο Δέκιος

16. Ο Γάλλος

17. Ο Βαλεριανός

18. Η σαραντάχρονη ειρήνη

19. Ο διωγμός του Διοκλητιανού

20. Η αναγνώριση της Εκκλησίας

Βιβλιογραφία

Ρωμαίοι Αυτοκράτορες

Σκανάρισμα βιβλίου: Papyrus 52

Βασικές διορθώσεις με μακροεντολές: Ν. Μ.

Τελικές διορθώσεις - μορφοποίηση: Στέλιος


Διαμόρφωση αρχείου: 26-4-2010.

Τελευταία ενημέρωση: 28-4-2010.

Πάνω