Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Ιεραποστολή - Χριστιανική Επέκταση, Ορθοδοξία και Ιστορικά θέματα

Η Χριστιανική επέκταση εν μέσω διωγμών // Οι διωγμοί κατά της Εκκλησίας στην Προκωνσταντίνεια εποχή ΟΛΟΚΛΗΡΟ Ιστορικό βιβλίο // Άγιος Ιλαρίων: Ο Ιεραπόστολος Μοναχός τής αρχαίας Παλαιστίνης (4ος αιώνας) // Η Ιεραποστολική δράση τού Αγίου Ιωάννη τού Χρυσοστόμου στη Φοινίκη (5ος αιώνας) // Ο Ευαγγελισμός τών Γότθων // Ο Ευαγγελισμός τών Λαζών και τής Κολχίδος

Ιεραποστολή στα πέριξ της Αυτοκρατορίας βάρβαρα έθνη

Ο Ευαγγελισμός τών Αιθιόπων

Σε πολλές παράλληλες εκστρατείες

 

Πηγή: Ιεραποστολικό βιβλίο τού Μακ. Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστασίου: "Έως εσχάτου τής γης" σελ. 111 - 112.

 

Στην Αιθιοπία εισέδυσαν από τους πρώτους αιώνες οι ακτίνες της Χριστιανικής αλήθειας. Ο Χριστιανισμός όμως επικράτησε τον 4ο αιώνα με τη δράση των δύο αδελφών από την Τύρο, Φρουμεντίου και Αιδεσίου.

Έφθασαν στην Αξούμ, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, ως νεαροί αιχμάλωτοι και δούλοι του βασιλιά, κατόρθωσαν όμως στη συνέχεια, με την ικανότητα και την αρετή τους, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των Αιθιόπων και να αναλάβουν ανώτατα αξιώματα. Ο Φρουμέντιος μάλιστα χρημάτισε παιδαγωγός του διαδόχου του θρόνου Αϊζανά. Αργότερα επισκέφθηκε την Αλεξάνδρεια, αφηγήθηκε στον Μέγα Αθανάσιο όσα συνέβαιναν και αυτός τον χειροτόνησε (το 340 η γύρω στο 346) «Επίσκοπον Αυξούμεως».

Όταν επέστρεψε στη χώρα βάπτισε τον Αϊζανά, ο οποίος εν τω μεταξύ είχε γίνει βασιλιάς, και ανέπτυξε μεγάλη ιεραποστολική δράση προσελκύοντας στην πίστη το μεγαλύτερο μέρος του λαού.

Ο αδελφός του Φρουμεντίου Αιδέσιος έδρασε καταρχάς στην Αιθιοπία, αργότερα όμως επέστρεψε στην Τύρο όπου έγινε Ιερέας. Γι' αυτά έχουμε πληροφορίες από τον Λατίνο Ρουφένο, ο οποίος γνώρισε τον Αιδέσιο στην Τύρο, και από τον Μέγα Αθανάσιο(Μεγάλου Αθανασίου, Απολογία προς Κωνστάντιον, κεφ. ΚΗ', 31).

Σε ορισμένα όμως μέρη της Αιθιοπίας, καθώς φαίνεται, λόγω των πολλών σχέσεών της με την Αίγυπτο και τα λιμάνια της στην Ερυθρά Θάλασσα, η Χριστιανική πίστη είχε εισδύσει νωρίτερα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι και ο Πάνταινος από την Αλεξάνδρεια (+200) έδρασε ιεραποστολικά στην Αιθιοπία (Χρυσ. Παπαδόπουλου: Ιστορία της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειάς. Αλεξάνδρεια 1935, σ. 160-162).

Οι αρχαίες αιθιοπικές πηγές, αγνοώντας τα σχετικά με τη δράση του Φρουμεντίου, αναφέρουν ότι ο ευαγγελισμός της χώρας έγινε από εννέα μοναχούς του Παχωμίου (+346).

Κάπως περίεργη παρουσιάζεται η πληροφορία που μας δίνει ο Ιωάννης Μαλάλας. Κατ’ αυτόν, ο βασιλιάς της Αιθιοπίας, σε μια εκστρατεία του κατά τών Ομηριτών στην αντίπερα ακτή της Ερυθράς, ορκίσθηκε ότι, αν νικούσε, θα αποδεχόταν τον Χριστιανισμό. Πράγματι, μετά τη νίκη του, ζήτησε από τον Ιουστινιανό Ιεραποστόλους. Ένας Ιερέας από την Αλεξάνδρεια, ο Ιωάννης, χειροτονήθηκε Επίσκοπος και εστάλη με μια ομάδα Ιερέων στην πρωτεύουσα Αξούμ.

Προς εναρμόνιση των διαφόρων πληροφοριών πρέπει να ληφθεί υπόψη η έκταση και το πολύπτυχο της Αιθιοπίας. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι αρχικά εισήλθαν σε ορισμένες επαρχίες διάφοροι Χριστιανοί Ιεραπόστολοι, ουσιαστικά όμως ο εκχριστιανισμός της χώρας αναπτύχθηκε επί Φρουμεντίου τον 4ο αιώνα, για να ολοκληρωθεί στις αρχές του 6ου αιώνα.

Η Αιθιοπική Εκκλησία, λόγω της εξαρτήσεώς της από την Αίγυπτο, περιέπεσε νωρίς στον Μονοφυσιτισμό.

Δημιουργία αρχείου: 12-12-2015.

Τελευταία μορφοποίηση: 12-12-2015.

ΕΠΑΝΩ