Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Μελέτες για τον Ισραήλ, Αγία Γραφή και Επιστήμη και πίστη

 

Οι χαμένες φυλές του Ισραήλ

Lemba – οι Μαύροι Εβραίοι της Νοτίου Αφρικής

 

Πηγή: http://www.pbs.org/wgbh/nova/israel/familycohanim.html

      http://www.pbs.org/wgbh/nova/israel/familylemba.html

Οι Lemba, μια μαύρη, Νοτιο-Αφρικανική φυλή, δηλώνουν καταγωγή Εβραϊκή.

Ο Tudor Parfitt, πρωταγωνιστής του ντοκυμανταίρ της NOVA "Οι Χαμένες Φυλές του Ισραήλ", ταξίδεψε σε όλη την Νότιο Αφρική για να μελετήσει τις ασυνήθιστες παραδόσεις μιας μαύρης Αφρικανικής φυλής που ονομάζεται Lemba.  Αυτή η ομάδα, που ομιλεί την διάλεκτο Bantu έχει δηλώσει πως έχει Εβραϊκή γενεαλογία, και τηρεί πολλές Σημιτικές παραδόσεις, όπως είναι οι περιορισμοί της ειδικής διατροφής τύπου «κόσερ» και πρακτικές σφαγής ζώων, τις τελετές περιτομής, αυστηρούς κανόνες που απαγορεύουν μικτούς γάμους, καθώς και ονόματα φατριών που ηχούν Σημιτικά. (Στα Αγγλικά: Το καταπληκτικό Ταξίδι του Τudor Parfitt).

Ο Parfitt έμεινε πολλούς μήνες με τους Lemba, γνωρίζοντας τους φυλετικούς και θρησκευτικούς ηγέτες τους, και παρατηρώντας μερικές από τις πιο ιερές τελετές τους.  Έφτασε στο συμπέρασμα πως η καταγωγή πολλών παραδόσεων των Lemba ήταν πράγματι Σημιτική, και όχι Αφρικανική.  Όμως, από τα διαθέσιμα ιστορικά και ανθρωπολογικά στοιχεία, ήταν αδύνατον να διακρίνει αν αυτές οι παραδόσεις προήλθαν από Ισλαμικές ή Εβραϊκές πηγές.  Θα χρειαζόταν να γίνουν μελέτες του χρωμοσώματος «Υ» για να μπορέσει να εμβαθύνει στην λεπτομέρεια αυτή της καταγωγής.

Λίγα χρόνια μετά τα ταξίδια του, ο Parfitt συνεργάσθηκε με μια ομάδα από το Κέντρο Γενετικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου, για να αναζητήσει ένα γενετικό παράλληλο στις προφορικές παραδόσεις των Lemba περί Εβραϊκής καταγωγής.  Χρησιμοποιώντας μια σχετικά νέα τεχνική των γενετικών μελετών, η ομάδα εντόπισε μια ιδιαίτερη σειρά γενετικών δεικτών στο χρωμόσωμα «Υ» των αρσενικών Lemba.  Στη συνέχεια, τους σύγκριναν αυτούς τους δείκτες με άλλες ομάδες που πιθανόν να είχαν κοινό με τους Lemba πρόγονο.

Η ομάδα συνέλεξε δείγματα DNA από Εβραίους Bantu (Αφρικής), από Υεμένη (Άραβες), και από Εβραίους Σεφαρδί και Ασκενάζι (συμπερλαμβανομένων και των Cohanim από τις δύο κοινότητες), για να συγκρίνει τον βαθμό ομοιότητας που υπάρχει σε κάθε μια από αυτές τις ομάδες. Όπως είδαμε, όσο πιο όμοιο το χρωμόσωμα «Υ», τόσο πιο κοντινά συγγενεύουν ορισμένα άτομα των διαφόρων ομάδων με έναν κοινό πατρικό πρόγονο.  Κατά συνέπεια, μπορεί κανείς να εντοπίσει συνδέσμους και ανάμεσα σε πληθυσμούς.

Σε μια συνέντευξη με την ΝOVA, το μέλος της ομάδας Δρ. David Goldstein σχολίασε τα ευρήματα της ομάδας αυτής: "Το πρώτο πράγμα που εντυπωσιάζει με τα χρωμοσώματα «Υ» των Lemba είναι πως αυτόν τον ιδιαίτερο τύπο χρωμοσώματος – τον τροπικό απλότυπο Κοέν (Cohen modal haplotype) που είναι χαρακτηριστικός της Εβραϊκής ιερωσύνης τον βρίσκει κανείς σε συχνότητα που υπάρχει σε μεγάλους Εβραϊκούς πληθυσμούς.  Κάτι λιγότερο από έναν στους 10 Lemba που εξετάσαμε είχε αυτό το ιδιαίτερο τύπο χρωμοσώματος «Υ», που φαίνεται πως είναι «υπογραφή» Εβραϊκής γενεαλογίας.  Ίσως ακόμη πιο εκπληκτικό είναι το γεγονός πως αυτή η γενετική «υπογραφή» τύπου Cohen συνδέεται ιδιαίτερα δυνατά με μια συγκεκριμένη φυλή των Lemba.  Οι περισσότεροι απλότυποι Κοέν που έχουμε παρατηρήσει φέρονται από άτομα της φατρίας Buba, η οποία, σύμφωνα με την προφορική παράδοση των Lemba, έπαιξαν ηγετικό ρόλο στο να εξάγουν τους Lemba από το Ισραήλ."

Αυτό που μας δείχνει αυτή η μελέτη είναι πως οι
Lemba – και συγκεκριμένα κάποια μέλη της υπο-φατρίας των Buba – φαίνεται να έχουν προγονικό σύνδεσμο με Ιουδαϊκούς πληθυσμούς.  Σαν μια προφορική ιστορία, μόνο που είναι γραμμένη με τα γράμματα του DNA τους, το χρωμοσωμα «Υ» των Lemba παραδίδει μια ζωντανή καταγραφή του παρελθόντος, από πατέρα σε υιό.

 

 

 

Με την χρήση της γενετικής ανάλυσης, οι ειδικοί μπορούν να εντοπίσουν τα αρσενικά μέλη της Εβραϊκής ιερατικής γραμμής γνωστή ως «Cohanim», σε βάθος πολλών αιώνων στο παρελθόν.

Dr. David Goldstein of the Laboratory of Evolutionary Genetics, University College, London.

 

Ερευνώντας τα προγονικά ίχνη των Cohanim

Οι περισσότεροι άνδρες σήμερα μπορούν να ονομάσουν ελάχιστους από τους αρσενικούς προγόνους τους – μόνο μέχρι λίγες γενεές.  Τα μέλη  όμως της Εβραϊκής ιερωσύνης «Cohanim» αποτελούν μια ασυνήθιστη ομάδα, στο ότι οι άνδρες αυτής της αρχαίας ιερατικής τάξης μπορούν να επιβεβαιώσουν πως κατάγονται από ένα και μόνο αρσενικό πρόγονο.

Σύμφωνα με Βιβλικές περιγραφές, η Εβραϊκή ιερωσύνη είχε την αρχή της προ περίπου 3000 ετών, όταν ο Μωϋσής έχρισε τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον Ααρών, ως πρώτο αρχιερέα.  Έκτοτε, η ιερωσύνη έχει περάσει από πατέρα σε υιό, στο πέρασμα όλων των αιώνων.

Εάν αυτή η κληρονομική παράδοση έχει όντως τηρηθεί αυστηρά, τα χρωμοσώματα «Υ» των Cohanim σήμερα θα πρέπει να φέρουν κάποια ομοιότητα μεταξύ τους, εξ αιτίας της αδιάκοπης συνέχειας που οδηγεί πίσω στον κοινό πρόγονο: τον Ααρών.

Γενετικές μελέτες ανάμεσα στους ανά τον κόσμο Cohanim αποκαλύπτουν την αλήθεια πίσω από αυτήν την προφορική παράδοση.  Περίπου 50 τοις εκατό των Cohanim – στους πληθυσμούς των Σεφαρδί και των Ασκενάζι – διαθέτει μια ασυνήθιστη ομάδα γενετικών δεικτών στο χρωμόσωμα «Υ».  Αυτό που είναι εξ ίσου εντυπωσιακό, είναι πως αυτή η «γενετική υπογραφή» των Cohanim σπανίως βρίσκεται έξω από πληθυσμούς Εβραϊκούς.

Το χρωμόσωμα «Υ» επίσης αποτελεί χρονικολογικό έλεγχο. Κάποιες μικρές μεταλλάξεις παρατηρούνται στο κληρονομούμενο DNA και οι μικρές αυτές αλλαγές συσσωρεύονται με κάθε επόμενη γενεά.  Σαν τον χτύπο του ρολογιού, ο αριθμός αυτών των μεταλλάξεων γίνεται ο μετρητής του χρόνου που έχει περάσει.  Παρατηρώντας τις διαφορές ανάμεσα στα χρωμοσώματα «Υ» στους Cohanim, οι ερευνητές μπορούν να υπολογίσουν χονδρικά πριν από πόσες γενεές τα μέλη της ιερωσύνης αυτής είχαν κοινό πρόγονο.  Είναι αξιοπρόσεκτο, πως τα αποδεικτικά στοιχεία αφήνουν να εννοηθεί πως τα χρωμοσώματα των Cohanim συνενώνονται σε χρονολογία που συμπίπτει με τον χρόνο που πιστεύεται ότι ξεκίνησε η ιερωσύνη.

Αυτό που πιθανότατα έχουν ανακαλύψει οι επιστήμονες είναι ένας δείκτης που εντοπίζει τον πατρικό σύνδεσμο στους ανθρώπους από τους οποίους οι αρχαίοι Εβραίοι προήλθαν: στην ουσία, ένα πανίσχυρο εργαλείο που μας επιτρέπει να εξετάσουμε την ιστορία πολλών Ιουδαϊκών πληθυσμών. 

Αποτελέσματα γονιδιακού ανιχνευτή μικρο-δορυφορικής ανάλυσης δειγμάτων DNA που είχαν ληφθεί από μέλος των Lemba (άνω σειρά) και μέλος των Cohanim.

Δημιουργία αρχείου: 14-11-2007.

Τελευταία ενημέρωση: 14-11-2007.

ΕΠΑΝΩ