Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Ιστορικά θέματα και Ισραήλ

Πίνακες από το 614 ως το 567 π.Χ. * Από 578 ως 531 π.Χ. * Από το 542 ως το 495 π.Χ * Οι Καιροί των Εθνών Αναθεωρημένοι * Περίληψη γεγονότων πτώσης Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ.

Χρονολόγηση γεγονότων τής Αγίας Γραφής

Τα γεγονότα γύρω από την

πτώση τής Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ.

 

Για την παρακάτω χρονολόγηση, λαμβάνουμε ως αφετηρία τη χρονολογία σταθμό 587 π.Χ. της καταστροφής της Ιερουσαλήμ, που είναι μία από τις πιο αποδεδειγμένες χρονολογίες στην ιστορία. Τόσο οι ιστορικοί, όσο και η Αγία Γραφή, καταδεικνύουν με βεβαιότητα τη χρονολογία αυτή, με ακρίβεια ημέρας.

Οι ιστορικές αποδείξεις, αφορούν άνω των 6 εξωβιβλικών διαφορετικών γραμμών απόδειξης, ενώ δύο τουλάχιστον χωρία του Ζαχαρία, οδηγούν στην ίδια χρονολογία ως Αγιογραφική απόδειξη.

Όταν μιλάμε στο αρχείο αυτό για Ισραηλίτες, εννοούμε κυρίως τους Ιουδαίους, καθώς το δεκάφυλο βασίλειο τού Ισραήλ είχε εκλείψει.

Με έντονο μαύρο οι κεντρικές ημερομηνίες

Με κόκκινο τα γεγονότα

Με απλό μαύρο τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε από τα Αγιογραφικά χωρία

Με πράσινο τα χωρία της Αγίας Γραφής. (Τα χωρία της Αγίας Γραφής είναι από το Εβραϊκό κείμενο, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό)

Με μωβ χρώμα οι εξωβιβλικές ιστορικές πηγές

Με μπλε χρώμα οι δεσμοί.

 

 

640 π.Χ.

Αρχή βασιλείας του Ιωσία

Βασίλεψε 8 ετών για 31 έτη.

Β΄ Χρονικών 34/λδ΄ 1.

 

Οκτώβριος 610 – Μάρτιος 609 π.Χ.

Τέλος Ασσυριακής Αυτοκρατορίας

Πτώση Χαρράν

Β.Μ. 21901: 58-65.

 

609 π.Χ.

Θάνατος του Ιωσία στη Μεγιδδώ από τον Φαραώ Νεχαώ.

Ο Ιωάχαζ βασιλιάς

Τέλος βασιλείας Ιωάχαζ

31ο έτος βασιλείας του Ιωσία.

Ο Ιωάχαζ βασίλεψε 23 ετών για 3 μήνες.

Β΄ Βασιλέων 23/κγ΄ 31. Β΄ Χρονικών 36/λς΄ 1-3.

 

609 π.Χ.

Ο Φαραώ Νεχαώ κάνει βασιλιά τον Ελιακείμ ή Ιωακείμ.

Ο Ιωακείμ βασίλεψε 25 ετών για 11 έτη.

Β΄ Βασιλέων 23/κγ΄ 34. Β΄ Χρονικών 36/λς΄ 5.

 

609 π.Χ.

Η Αίγυπτος αποσύρεται.

Αρχή 70 ετών για τη Βαβυλώνα.

70 έτη ορίσθηκαν για τη Βαβυλώνα.

Β΄ Βασιλέων 23/κγ΄ 31- 24/κδ΄ 1. Β΄ Χρονικών 36/λς΄ 4-6.

 

605 π.Χ.

Έτος ενθρόνισης του Ναβουχοδονόσορα.

3ο έτος Ιωακείμ ή 4ο αν υπολογίσουμε το έτος ενθρόνισής του.

Ιερεμίας 25/κε΄ 1. Δανιήλ 1/α΄ 1-5,18. Δανιήλ 2/β΄ 1.

 

605 π.Χ.

Μάχη Χαρκεμίς. Ο Ναβουχοδονόσορ νικάει τον Φαραώ Νεχαώ.

3ο έτος Ιωακείμ.

Ιερεμίας 46/μς΄ 2.

Β.Μ. 21946.

 

605 π.Χ.

1η επιδρομή του Ναβουχοδονόσορα στον Ιούδα.

1η εκτόπιση αιχμαλώτων – Ο Δανιήλ στη Βαβυλώνα.

3ο έτος Ιωακείμ = έτος ενθρόνισης του Ναβουχοδονόσορα.

Δανιήλ 1/α΄ 1-4. 2/β΄ 1. Β΄ Χρονικών 36/λς΄ 6. Β΄ Βασιλέων 24/κδ΄ 1,7. Ιερεμίας 35/λε΄ 1,1.

 

602 π.Χ.

Αποστασία Ιωακείμ κατά του Ναβουχοδονόσορα.

3 έτη μετά το 3ο έτος του Ιωακείμ, δηλαδή 6ο έτος του.

Β΄ Βασιλέων 24/κδ΄ 1. Δανιήλ 1/α΄ 1-5.

 

598 π.Χ.

Τέλος βασιλείας του Ιωακείμ.

11ο έτος Ιωακείμ.

Β΄ Χρονικών 36/λς΄ 5.

 

597 π.Χ.

Αρχή βασιλείας του Ιωαχείν.

Τέλος βασιλείας του Ιωαχείν.

11ο έτος Ιωακείμ. Ο Ιωαχείν βασίλεψε 18 ετών για 3 μήνες και 10 ημέρες.

Β΄ Χρονικών 36/λς΄ 9.

Β.Μ. 21946: 11-13.

 

597 π.Χ. (Άνοιξη)

Ενθρόνιση Σεδεκία από τον Ναβουχοδονόσορα.

2η εκτόπιση Ισραηλιτών.

Τέλος ενιαυτού, δηλαδή τέλος Αδάρ ή αρχή Νισσάν: Άνοιξη 597 π.Χ.

Η Ιερουσαλήμ πολιορκήθηκε στις 16 Μαρτίου 597 π.Χ.

Ο Σεδεκίας βασίλεψε 21 ετών για 11 έτη.

Βασιλική επιγραφή (Μπέργκερ ΑΟΑΤ 4: 1, Σελ. 108).

Β΄ Χρονικών 36/λς΄ 10,11. Ιερεμίας 52/νβ΄ 28. Β΄ Βασιλέων 24/κδ΄ 10-17.

589 π.Χ.

Πολιορκία της Ιερουσαλήμ

Αρχή 70 ετών οργής του Θεού κατά της Ιερουσαλήμ.

9ο έτος Σεδεκία 10ος μήνας 10η ημέρα. (Ιανουάριος 589 π.Χ.). Πολιορκήθηκε ως το 11ο έτος του Σεδεκία, 4ο μήνα, 9η ημέρα. (Διάρκεια 2,5 έτη).

2ο έτος του Δαρείου 11ος μήνας μείον 70 έτη = ημερομηνία πολιορκίας (Κατά τον Ζαχαρία).

Ιερεμίας 39/λθ΄1. Ιερεμίας 52/νβ΄ 4,5. Β΄ Βασιλέων 25/κε΄ 1. Ιερεμίας 21/κα΄2. Ιεζεκιήλ 24/κδ΄ 1. Ζαχαρίας 1/α΄ 7,12.

587 π.Χ.

Πτώση της Ιερουσαλήμ

3η εκτόπιση των Ισραηλιτών.

Αρχή 70 ετών νηστείας του Ζαχαρία.

11ο έτος του Σεδεκία, 4ο μήνα, 9η ημέρα. 11ο έτος του Σεδεκία = 18ο έτος του Ναβοχοδονόσορα. (19ο αν υπολογίσουμε και το έτος ενθρόνισης).

Β΄ Βασιλέων 25/κε΄ 2-4,8,9,22-26. Ιερεμίας 32/λβ΄ 1-3. Ιερεμίας 39/λθ΄ 2,8. Ιερεμίας 52/νβ΄ 5-11, 13,14. Ιερεμίας 39/λθ΄ 9,10. Ιερεμίας 52/νβ΄ 12,13,29. Ιερεμίας 41/μα΄ 1-3,10. Ζαχαρίας 7/ζ΄ 1-5.

 

582 π.Χ.

4η εκτόπιση των Ισραηλιτών από Ναβουζαραδάν.

23ο έτος Ναβουχοδονόσορα.

Ιερεμίας 52/νβ΄ 30.

 

562 π.Χ.

Θάνατος Ναβουχοδονόσορα.

Ενθρόνιση Νεριγλισσάρ (Ευείλ Μεροδάχ).

37ο έτος μετοικεσίας του Ιωαχείν. (Οκτώβριος 562 π.Χ.).

Β΄ Βασιλέων 25/κε΄ 27. Ιερεμίας 52/νβ΄ 31.

 

561 π.Χ.

Αποφυλάκιση Ιωαχείν.

12ος μήνας.

Β΄ Βασιλέων 25/κε΄ 27. Ιερεμίας 52/νβ΄ 31.

 

550 π.Χ.

Όραση Δανιήλ

3ο έτος Βαλτάσσαρ.

Χρονικό Ναβονίδη

Δανιήλ 8/η΄ 1.

 

539 π.Χ.

Πτώση Βαβυλώνας

Τέλος των 70 ετών για τη Βαβυλώνα.

Ο Κύρος κυριεύει τη Βαβυλώνα.

Ο Δαρείος ο Μήδος κυβερνά τη Βαβυλώνα.

17ο έτος του Ναβονίδη. 5/6 Οκτωβρίου.

Ιερεμίας 25/κε΄ 11,12. 29/κθ΄ 10. Β΄ Χρονικών 36/λς΄ 21.

 

538 – 537 π.Χ.

Διάταγμα Κύρου για επιστροφή στην Ιερουσαλήμ

1ο έτος Κύρου.

Β΄ Χρονικών 26/λς΄ 22. Έσδρας 1/α΄ 1.

 

537 π.Χ.

Επιστροφή στην Ιερουσαλήμ.

1ο έτος Κύρου, 7ος μήνας.

Έσδρας 3/γ΄ 1.

 

 

537 π.Χ.

Ο Δανιήλ φεύγει από το παλάτι.

1ο έτος Κύρου.

Δανιήλ 1/α΄ 21.

 

519 π.Χ.

Προφητεία Ζαχαρία 1/α΄ 7-12.

Τέλος των 70 ετών οργής του Θεού.

2ο έτος Δαρείου, 11ος μήνας, 24η ημέρα.

Ζαχαρίας 1/α΄ 7,12. Ιερεμίας 21/κα΄ 2,4-7. Β΄ Βασιλέων 25/κε΄ 1-8.

 

517 π.Χ.

Προφητεία Ζαχαρία 7/ζ΄ 1-5.

Τέλος των 70 ετών νηστείας.

4ο έτος Δαρείου, 9ος μήνας, 4η ημέρα.

Ζαχαρίας 7/ζ΄ 1-5. Ιερεμίας 52/νβ΄ 12,13. Β΄ Βασιλέων 25/κε΄ 8,9, 22-26. Ιερεμίας 41/μα΄ 1-3,10.

N. M.

Δημιουργία αρχείου: 17-4-2001.

Τελευταία μορφοποίηση: 6-10-2017.

ΕΠΑΝΩ