Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Ορθοδοξία, Προτεσταντισμός, Πεντηκοστιανοί και Παρατηρητής

Η Ιερά Παράδοση ως πηγή πίστεως * Η συχνότητα τής Θείας Ευχαριστίας * Οι διάδοχοι τών αποστόλων * Η εξουσία τής Εκκλησίας * Η ενότητα της Εκκλησίας... εν τω επισκόπω

Πίνακας Επισκόπων Ιεροσολύμων

από την εποχή του Κυρίου Ιησού Χριστού ως σήμερα

Η Ορθόδοξη Εκκλησία του Κυρίου, όχι μόνο μπορεί να εμφανίζεται ως η ΠΡΩΤΗ και ΑΛΗΘΙΝΗ Εκκλησία που ίδρυσαν οι απόστολοι, αλλά μπορεί και να το αποδείξει μέσω της αποστολικής διαδοχής! Στη συνέχεια παρουσιάζεται η αδιάσπαστη γραμμή των Επισκόπων της Ιερουσαλήμ, από την εποχή των αποστόλων ως σήμερα, (με πρώτο τον επίσκοπο Ιεροσολύμων τον Ιάκωβο τον αδελφό του Κυρίου Ιησού Χριστού), τού οποίου τη Θεία Λειτουργία τελούμε ως τις ημέρες μας! Ποιος έδωσε το δικαίωμα στις αιρέσεις να εμφανίζονται ως Χριστιανοί;

Επίσκοποι Ιεροσολύμων Πατριάρχες Ιεροσολύμων

Ιάκωβος Αδελφόθεος

Συμεών

Ιούστος Α’ ή Ιούδας

Ζακχαίος

Τωβίας

Βενιαμίν Α’

Ιωάννης Α’

Ματθίας Α’

Φίλιππος

Σενέκας

Ιούστος Β’

Λευίς

Εφραίμ

Ιωσήφ Α’

Ιούδας

Μάρκος

Κασσιανός

Πούπλιος

Μάξιμος Α'

Ιουλιανός

Γάιος Α’

Σύμμαχος

Γάιος Β’

Ιουλιανός ή Ουάλης

Καπίων

Μάξιμος Β’

Αντώνιος

Ουάλης

Δολιχιανός

Νάρκισσος

Δίος

Γερμανίων

Γόρδιος

Αλέξανδρος

Μαζαβάνης

Υμέναιος

Ζάμβδας

'Ερμων

Μακάριος Α’

Μάξιμος Γ'

Κύριλλος Α’

Ιωάννης Β’

Πραύλιος

62

106-107

έως 111

111-134

111-134

111-134

111-134

111-134

111-134

111-134

111-134

111-134

111-134

111-134

111-134

134-185

134-185

134-185

134-185

134-185

134-185

134-185

134-185

134-185

134-185

134-185

134-185

134-185

134-185

185-211

213

213

213

213-251

251-260

260-298

298-300

300-314

314-333

333-348

350-386

386-417

417-422

Ιουβενάλιος

Αναστάσιος Α’

Μαρτύριος

Σαλλούστιος

Ηλίας Α’

Ιωάννης Γ’

Πέτρος

Μακάριος Β’

Ευστόχιος

Ιωάννης Δ’

Αμώς

Ισαάκιος

Ζαχαρίας

Μόδεστος

Σωφρόνιος Α’

Αναστάσιος Β’

Ιωάννης Ε’

Θεόδωρος

Ηλίας Β’

Γεώργιος

Θωμάς Α’

Βασίλειος

Ιωάννης ΣΤ’

Σέργιος Α’

Σολομών

Θεοδόσιος

Ηλίας Γ’

Σέργιος Β’

Λεόντιος Α’

Αθανάσιος Α’

Χριστόδουλος

Αγάθων

Ιωάννης Ζ’

Χριστόδουλος Β’

Θωμάς Β’

Ιωσήφ Β’

Ορέστης

Θεόφιλος Α’

Νικηφόρος Α’

Ιωαννίκιος

Σωφρόνιος Β’

Ευθύμιος Α’

Συμεών Β’

Σάββας

Ιωάννης Η’

Νικόλαος

Ιωάννης Θ’

Νικηφόρος Β’

Λεόντιος Β’

422-458

458-478

478-486

486-494

494-516

516-524

524-552

552,564-575

552-594

575-594

594-601

601-609

609-632

632-634

634-638

- 706

706-735

745-770

770-797

797-807

807-820

820-838

838-842

842-844

855-860

862-878

878-907

908-911

912-929

929-937

-937

950-964

964-966

966-969

969-978

980-983

983-1005

1012-1020

1020-1084

1020-1084

1020-1084

1084

1084-1106

1106-1156

1106-1156

1106-1156

1156-1166

1166-1170

1170-1190

Δοσίθεος Α’

Μάρκος Β’

Ευθύμιος Β’

Αθανάσιος Β’

Σωφρόνιος Γ’

Γρηγόριος Α’

Θαδδαίος

Αθανάσιος Γ’

Γρηγόριος Β’

Λάζαρος

Αρσένιος

Δωρόθεος Α’

Θεόφιλος Β’

Θεοφάνης Α’

Ιωακείμ

Θεοφάνης Β’

Αθανάσιος Δ’

Ιάκωβος Β’

Αβραάμ

Γρηγόριος Γ’

Μάρκος Γ’

Δωρόθεος Β’

Γερμανός

Σωφρόνιος Δ’

Θεοφάνης Γ’

Παίσιος

Νεκτάριος

Δοσίθεος Β’

Χρύσανθος

Μελέτιος

Παρθένιος

Εφραίμ Β’

Σωφρόνιος Ε’

Αβράμιος

Προκόπιος Α’

Άνθιμος

Πολύκαρπος

Αθανάσιος Ε’

Κύριλλος Β’

Προκόπιος Β’

Ιερόθεος

Νικόδημος Α’

Γεράσιμος Α’

Δαμιανός Α’

Τιμόθεος Α’

Βενέδικτος Α’

Διόδωρος Α’

Ειρηναίος Α'

Θεόφιλος Γ΄

-1191

1191-

προ 1223

1224-1236

1236-

-1298

1298

προ 1313-1314

1322

μετά 1334-1368

1344

1376-1417

1417-1424

1424-1431

1431-

1450

1452-

περί το 1460

1468

1468-1493

1503

μετά 1505-1537

1537-1579

1579-1608

1608-1644

1645-1660

1660-1669

1669-1707

1707-1731

1731-1737

1737-1766

1766-1771

1771-1775

1775-1787

1787-1788

1788-1808

1808-1827

1827-1845

1845-1872

1872-1875

1875-1882

1883-1890

1891-1897

1897-1931

1935-1955

1957-1980

1981-2000

2001- 2005

2005 - σήμερα

Δημιουργία αρχείου: 15-4-2006.

Τελευταία μορφοποίηση: 5-12-2018.

ΕΠΑΝΩ