Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Ψυχοθεραπευτικά και Πατερικά

Τα σκυλιά τής Αποκάλυψης * Ο Ιησούς και η Συροφοινίκισσα * Η "Οδός" και η Σωτηρία * Σωτηρία αλλοδόξων και αλλοθρήσκων * Ο Θεός ως πυρ και φως * Διαφορετική κατάληξη ανθρώπων κατά τον άγιο Ειρηναίο * Στόχος τής Ορθοδοξίας η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση * Ας μην αφήνουμε τους αιρετικούς "άστεγους"

Ο χαρακτήρας

του μη κατ' επίγνωση ζηλωτού

Άγιος Νεκτάριος

 

Πηγή: Αγ. Νεκταρίου, "Το Γνώθι Σαυτόν", σ. 179

Ο μη κατ' επίγνωσιν ζηλωτής κέκτηται μεν ζήλον αλλ' ου κατ' επίγνωσιν, πλανάται εν ταις σκέψεσι και ενεργείας αυτού και εργαζόμενος δήθεν υπέρ της δόξης του Θεού παραβαίνει τον νόμον της προς τον πλησίον αγάπης.

Ο μη κατ' επίγνωσιν ζηλωτής εν τη ζέσει του ζήλου αυτού πράττει τα ενάντια, προς τάς διατάξεις του Θειου νόμου και προς το Θείον θέλημα.

Ο μη κατ' επίγνωσιν ζηλωτής διαπράττει το κακόν, όπως επέλθη το υπ' αυτού νοούμενον αγαθόν.

Ο ζήλος του μη κατ' επίγνωσιν ζηλωτού είναι πυρ διαφθείρον, πυρ καταναλίσκον· η καταστροφή προπορεύεται αυτού και η ερήμωσις έπεται αυτώ.

Ο μη κατ' επίγνωσιν ζηλωτής εύχεται τω Θεώ να ρίψη πυρ εξ ουρανού και να κατακαύση πάντας τους μη δεχόμενους τας αρχάς και πεποιθήσεις αυτού.

Τον μη κατ' επίγνωσιν ζηλωτήν χαρακτηρίζει μίσος προς τους ετεροθρήσκους ή ετεροδόξους, ο φθόνος και ο επίμονος θυμός, η εμπαθής αντίσταση προς το αληθές πνεύμα του θείου νόμου, η παράλογος επίμονη εν τη υπερασπίσει των ιδίων φρονημάτων, ο παράφορος ζήλος προς κατίσχυσιν εν πασίν, η φιλοδοξία, η φιλονικία, η έρις, και το φιλοτάραχον.

Ο μη κατ' επίγνωσιν ζηλωτής είναι, άνθρωπος ολέθριος.

Δημιουργία αρχείου: 25-7-2006.

Τελευταία μορφοποίηση: 19-10-2022.

ΕΠΑΝΩ