Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Προτεσταντισμός, Πεντηκοστιανισμός και Μελέτες

Kεφάλαιο 3ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 5ο

Απαντήσεις

στις κυριότερες Προτεσταντικές πλάνες

Τού Παναγιώτη

 

Προτεσταντικές διδασκαλίες Μέρος 1ο:

Αγία Γραφή και Εκκλησία

 

Sola Scriptura, μέρος 4ο:

Οι Προτεστάντες εμφανίστηκαν τον 16ο αι. και άλλαξαν τον Κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης με καθυστέρηση 15 αιώνων, σαν ο Θεός να είχε ανάγκη από την παρέμβαση των Προτεσταντών για να Σώσει τον άνθρωπο

Όπως γνωρίζουμε, η Εκκλησία πορευόταν επί αιώνες με την Αγία Γραφή των 76 βιβλίων (Παλαιά και Καινή Διαθήκη μαζί). Όταν όμως εμφανίστηκε ο Προτεσταντισμός, αφαίρεσε 10 βιβλία από την Παλαιά Διαθήκη και τα ονόμασε «απόκρυφα», τη στιγμή που η Εκκλησία τα χρησιμοποιούσε σε όλα τα θεολογικά έργα με την κλασική προσφώνηση «Γέγραπται», δηλ. όπως ακριβώς γινόταν με όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Οι Προτεστάντες δυστυχώς, συνεχίζουν και σήμερα να «βαφτίζουν» τα βιβλία σαν Δευτεροκανονικά και «απόκρυφα» αν και γνωρίζουν ότι η Εκκλησία έδινε το όνομα «απόκρυφα» αποκλειστικά και μόνο στα βιβλία που καταδίκαζε και απέρριπτε.

Εφόσον όμως, μέχρι να φτιάξουν τη θρησκεία τους οι Προτεστάντες, οι πιστοί διδάσκονταν ότι η Αγία Γραφή περιλαμβάνει 76 βιβλία και όχι 66, αυτό σημαίνει ότι σύμφωνα με το προτεσταντικό δόγμα «Sola Scriptura» των 66 βιβλίων, ο Θεός επί 1500 χρόνια «εγκατέλειψε» τους πιστούς, αφήνοντας τους να τηρούν τις αιρετικές και βλάσφημες διδασκαλίες 10 ολόκληρων «απόκρυφων»! Οπότε, είμαστε «αναγκασμένοι» να πούμε «ευτυχώς» που εμφανίστηκαν οι Προτεστάντες για να διορθώσουν το… λάθος του Θεού! Όμως, αν ο Θεός μεταβάλλει απόψεις ως προς το τι είναι Αγαθό ή Πονηρό, τότε και τα 66 βιβλία μπορεί να είναι εξίσου λάθος.

Αν πάλι μας πουν ότι οι πιστοί σώζονταν και με το «Sola Scriptura» των 76 βιβλίων, αυτό σημαίνει ότι το προτεσταντικό «Sola Scriptura» των 66 βιβλίων ήταν εντελώς άχρηστο. Διότι εφόσον ο Θεός και η Εκκλησία έσωζαν τους πιστούς με την Αγία Γραφή ως είχε, για ποιον λόγο οι Προτεστάντες την τεμάχισαν;

Έτσι, το μόνο που απομένει είναι να συμπεράνουμε πως η «Αγία Γραφή» των Προτεσταντών δεν είναι εκ Θεού αλλά είναι μια δική τους, αυθαίρετη, ανθρώπινη κατασκευή.

Και δεν είναι μόνο αυτό: οι Προτεστάντες απέρριψαν την Αγία Γραφή των 76 βιβλίων με την οποία πορεύονταν οι Χριστιανοί επί 1500 χρόνια, για να υιοθετήσουν την Αγία Γραφή των 66 βιβλίων αποδεχόμενοι ως Π.Δ. τα βιβλία που αποδέχονταν οι Ιουδαίοι, τους οποίους η Κ.Δ. ονομάζει άθεους και αντίχριστους διότι αρνήθηκαν τον Χριστό, άρα και τον Πατέρα: «αυτός είναι ο αντίχριστος, ο αρνούμενος τον πατέρα και τον υιό· καθένας που αρνείται τον υιό δεν έχει ούτε τον πατέρα» 1 Ιωάννη 2:22-23!

Αυτή είναι μία από τις πολλές αποδείξεις ότι οι Προτεστάντες βρίσκονται σε βαθιά πλάνη από την αρχή της δημιουργίας τους. Προκειμένου να δείξουν ότι διαφέρουν από τους παπικούς, προτίμησαν να φύγουν από τους αιρετικούς και να συμπορευτούν με τους αντίχριστους. Αυτό αποδεικνύει η σχεδόν αποκλειστική χρήση του εβραϊκού κειμένου ως Π.Δ., παρά το γεγονός ότι η μετάφραση των Εβδομήκοντα ήταν αυτή που εξαγιάστηκε από τα άγια στόματα του Χριστού και των Αποστόλων καθώς «σύμφωνα προς την επικρατούσα επιστημονική άποψη […] η Μετάφραση των Ο΄ [εβδομήκοντα] αποτελεί τη Γραφή των συγγραφέων της Καινής Διαθήκης» (Καραβιδόπουλος Ιωάννης, «Βιβλικές Μελέτες» Δ΄, σελ. 65).

 


Kεφάλαιο 3ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 5ο


Δημιουργία αρχείου: 11-10-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 11-10-2021.

ΕΠΑΝΩ