Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Προτεσταντισμός, Πεντηκοστιανισμός και Μελέτες

Kεφάλαιο 5ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 7ο

Απαντήσεις

στις κυριότερες Προτεσταντικές πλάνες

Τού Παναγιώτη

 

Προτεσταντικές διδασκαλίες Μέρος 1ο:

Αγία Γραφή και Εκκλησία

 

Μέρος 6ο:

Είναι αδύνατη η πλάνη της Εκκλησίας ως σώμα αφού έχει ως κεφαλή τον ίδιο τον Κύριο

Καταρχάς, δεν είναι κάποια «ανακάλυψη της Ορθοδοξίας» ότι «η Εκκλησία είναι αλάνθαστη επειδή είναι σώμα Χριστού». Αυτό διδάσκει κατά γράμμα η Αγία Γραφή: Η Εκκλησία «είναι Σώμα Χριστού με κεφαλή τον Κύριο» (Εφεσίους 1:22-23), και ταυτόχρονα δεν είναι Εκκλησία του «λάθους» αλλά «στύλος και εδραίωμα της αλήθειας» (Α΄ Τιμόθεο 3:15).

Βλέπουμε όμως ότι η διδασκαλία της Γραφής δεν ενδιαφέρει πραγματικά τους Προτεστάντες διότι έχουν εφεύρει δικές τους διδασκαλίες. Γι’ αυτό ενάντια στην βιβλική επιβεβαίωση του αλάθητου της Εκκλησίας, μας φέρνουν συνήθως εδάφια τα οποία αναφέρονται απλώς στην πλάνη μεμονωμένων ανθρώπων ή ομάδων και προσπαθούν με τεχνάσματα αυτό να το επεκτείνουν και στο Σώμα της Εκκλησίας ως σύνολο.

Καταρχάς, είναι εντελώς περιττό να ψάχνουν εδάφια που αναφέρονται στην πλάνη μεμονωμένων ανθρώπων. Αρκεί ένα μόνο εδάφιο για να είμαστε βέβαιοι ότι οι μεμονωμένοι άνθρωποι μπορεί όντως να πλανηθούν:

«αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, πλανάμε τον εαυτό μας και η αλήθεια δεν είναι μέσα μας» (Α΄ Ιωάννου 1:8).

Δεν υπάρχει λοιπόν άνθρωπος αναμάρτητος, κατά συνέπεια δεν υπάρχει και άνθρωπος αλάθητος.

Η Αγία Γραφή όμως διδάσκει ότι υπάρχει όριο στην εξάπλωση τυχόν πλάνης μεμονωμένων ανθρώπων ή ομάδων. Το όριο είναι ότι «θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη» (Α΄ Τιμόθεο 4:1).  Άλλο λοιπόν το να πλανηθούν «μερικοί» και άλλο να ισχυρίζεσαι ψευδώς ότι είναι δυνατόν να πλανηθούν οι «πάντες» και το πλήρες σώμα της Εκκλησίας.

Ακόμα και στην Αποκάλυψη που συχνά επικαλούνται, θα δούμε ότι πουθενά δεν αναφέρεται πλάνη της μίας Εκκλησίας, διότι αναφέρεται σε επιμέρους ομάδες πιστών, κάθε μία από τις οποίες έχει και διαφορετικά προβλήματα:

– Οι τοπικές εκκλησιαστικές κοινότητες Σμύρνης και Φιλαδέλφειας δεν έχουν προβλήματα.

– Οι τοπικές κοινότητες Εφέσου, Περγάμου, Θυατείρων και Σάρδεων έχουν καλούς πιστούς αλλά παρουσιάζουν και κάποια προβληματικά στοιχεία.

–Μόνο η εκκλησιαστική κοινότητα της Λαοδικείας έχει σοβαρά  προβλήματα.

Βλέπουμε λοιπόν την επιβεβαίωση του εδαφίου, «θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη» (Α΄ Τιμόθεο 4:1). Άλλωστε οι Ορθόδοξοι το δέχονται αυτό περισσότερο από τον καθένα, αφού όντως Παπικοί και Προτεστάντες έχουν αποστατήσει από την πίστη.

Ποτέ όμως δεν πλανάται η αρχέγονη Εκκλησία του Χριστού, η οποία ορθοτομεί την αλήθεια επί 20 ολόκληρους αιώνες· «θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη» (Α΄ Τιμόθεο 4:1), αλλά ποτέ όλοι, ποτέ η Εκκλησία. Η Εκκλησία ήταν, είναι και θα είναι για πάντα η «εκκλησία του ζωντανού Θεού, ο στύλος και το εδραίωμα της αλήθειας» (Α΄ Τιμόθεο 3:15)· και ήταν, είναι και θα είναι πάντα αλάθητη, διότι «είναι Σώμα Χριστού με κεφαλή τον Κύριο» (Εφεσίους 1:22-23).

Εάν μιλήσουμε για συνολική πλάνη της μίας Εκκλησίας, τότε μιλάμε για πλάνη της κεφαλής της, δηλαδή του Χριστού, κάτι που αποτελεί αναμφισβήτητα βλασφημία.

 


Kεφάλαιο 5ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 7ο


Δημιουργία αρχείου: 19-10-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 23-10-2021.

ΕΠΑΝΩ