Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Προτεσταντισμός, Πεντηκοστιανισμός και Αγία Γραφή

Ποια είναι τα βιβλία τής Αγίας Γραφής; * "Πάσα γραφή Θεόπνευστος και ωφέλιμος" Μήπως περιορίζεται μόνο στην Αγία Γραφή; * ΜΟΝΟ την Αγία Γραφή; * O κανόνας τής Αγίας Γραφής * Ευρύς ή στενός ο Κανόνας της Π.Δ.; * Διαβαθμίσεις των βιβλίων της Αγίας Γραφής * Η διάκριση Θείων και Θεοπνεύστων βιβλίων * Περί Θεοπνευστίας * Η Επιστολή του Αγ. Ιακώβου και η γνώμη του Λουθήρου γι' αυτήν

Παραθέτει ο Μάρκος από την Εσθήρ;

Απελπισμένη προσπάθεια Προτεσταντών να βάλουν την Εσθήρ στην... Καινή Διαθήκη

Αλλά ξεχνούν τα βιβλία που ήδη παρατίθενται εκεί!

 

Κάποιοι Προτεστάντες, στην προσπάθειά τους να δικαιολογήσουν την ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ αφαίρεση 10 βιβλίων της Αγίας Γραφής από τη θρησκεία τους, προχώρησαν σε μία ακόμα διαστρέβλωση: Ισχυρίσθηκαν ότι το Ευαγγέλιο του Μάρκου στο 6/στ: 23 παραθέτει από το βιβλίο της Εσθήρ. Όμως αυτό τους εκθέτει ακόμα περισσότερο!

 

Σε τι προσπάθησαν να απαντήσουν κάποιοι Προτεστάντες

Σε μελέτες μας, όπου αναλύαμε το σημαντικό ζήτημα της απόρριψης 10 βιβλίων της Αγίας Γραφής από τις περισσότερες αιρέσεις του Προτεσταντισμού, απαντήσαμε μεταξύ άλλων, και στο εξής επιχείρημα των Προτεσταντών: Ότι δήθεν τα 66 βιβλία που δέχονται αυτοί χρησιμοποιούνται από τους Θεοπνεύστους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, ενώ οι ίδιοι αυτοί συγγραφείς δεν παραθέτουν δήθεν από τα 10 βιβλία που οι Προτεστάντες δεν δέχονται, και ότι γι' αυτό τα 10 αυτά βιβλία δεν είναι έγκυρα.

Σε αυτό το ανακριβές επιχείρημα των Προτεσταντών, απαντήσαμε αφ' ενός δείχνοντας ότι ΥΠΑΡΧΟΥΝ παραθέσεις των Θεοπνεύστων συγγραφέων της Καινής Διαθήκης από τα 10 βιβλία που δεν δέχονται οι Προτεστάντες, και αφ' ετέρου, δίνοντας σαν παράδειγμα το βιβλίο της Εσθήρ, ως ένα βιβλίο που οι Προτεστάντες δέχονται, παρά το ότι οι Θεόπνευστοι συγγραφείς της Αγίας Γραφής ΔΕΝ παραθέτουν από αυτό!

Κάποιοι Προτεστάντες λοιπόν, επιχείρησαν απαντήσουν στο δεύτερο αυτό σκέλος της απάντησής μας, δηλώνοντας ότι οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης δήθεν παρέθεσαν από το βιβλίο της Εσθήρ.

Συγκεκριμένα, δήλωσαν ότι ο ευαγγελιστής Μάρκος, στο χωρίο Μάρκος 6/ς: 23, δήθεν παραθέτει από το βιβλίο της Εσθήρ 5/Ε: 3,6 και 7/ζ: 2. Και πράγματι, εκεί υπάρχουν κάποιες παρόμοιες φράσεις. Πρόκειται όμως πράγματι για παράθεση του Μάρκου από την Εσθήρ; Ή μήπως πρόκειται για μια ακόμα Προτεσταντική προχειρότητα, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να δικαιολογήσουν την αδικαιολόγητη ασέβειά τους, να απορρίπτουν 10 ολόκληρα βιβλία της Αγίας Γραφής;

 

Μία ακόμα Προτεσταντική προχειρότητα

Ας δούμε πρώτα, τι ακριβώς αναφέρεται στα δύο αυτά χωρία. Και πρώτα, στην Εσθήρ:

"Και είπε προς αυτήν ο βασιλεύς, Τι θέλεις, βασίλισσα Εσθήρ; και τις η αίτησίς σου; και έως του ημίσεος της βασιλείας θέλει δοθή εις σε... Και είπεν ο βασιλεύς προς την Εσθήρ επί του συμποσίου του οίνου, Τι το ζήτημά σου; και θέλει δοθή εις σέ· και τις η αίτησίς σου; και έως του ημίσεος της βασιλείας εάν ζητήσης, θέλει γείνει... Και είπε πάλιν ο βασιλεύς προς την Εσθήρ την δευτέραν ημέραν επί του συμποσίου του οίνου, Τι το ζήτημά σου, βασίλισσα Εσθήρ; και θέλει δοθή εις σέ· και τις η αίτησίς σου; και έως του ημίσεος της βασιλείας εάν ζητήσης, θέλει γείνει" (Εσθήρ 5/ε: 3,6 και 7/ζ: 2).

Ας δούμε και στον Μάρκο:

"και εισελθούσης της θυγατρός αυτής της Ηρωδιάδος και ορχησαμένης και αρεσάσης τω Ηρώδη και τοις συνανακειμένοις, είπεν ο βασιλεύς τω κορασίω· αίτησόν με ό εάν θέλης, και δώσω σοι. 23 και ώμοσεν αυτη ότι ό με αιτήσης δώσω σοι, έως ημίσους της βασιλείας μου" (Μάρκος 6/ς: 23).

Από τα παραπάνω χωρία όμως, παρά την επιφανειακή ομοιότητα των φράσεων, προκύπτουν πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που θέλουν να υποστηρίξουν οι Προτεστάντες.

Είναι κατ' αρχήν προφανές, ότι ΔΕΝ είναι παράθεση του Μάρκου από την Εσθήρ αυτά τα λόγια. Είναι τα λόγια που είπε Ο ΗΡΩΔΗΣ επειδή του άρεσε ο χορός της Σαλώμης! Τα ίδια ακριβώς λόγια είχαν ειπωθεί ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από τον βασιλιά Ασουήρη προς την Εσθήρ. Επειδή είναι λόγια που προφανώς χρησιμοποιούσαν οι βασιλιάδες για να δώσουν έμφαση στους ευνοουμένους τους. Και φυσικά ο Μάρκος, εφ' όσον περιγράφει τα γεγονότα που συνέβησαν στο παλάτι του Ηρώδη, ΔΕΝ κάνει αναφορά στην Εσθήρ, αλλά σε αυτόν τον ίδιο τον Ηρώδη! Εκτός αν οι Προτεστάντες πιστεύουν ότι ο ευαγγελιστής Μάρκος έγραφε δικές του αυθαίρετες ιστορίες, και παρέθετε ψευδή γεγονότα δήθεν ως γεγονότα που συνέβησαν στον Ηρώδη, τα οποία όμως, τα έχει υποκλέψει από το βιβλίο της Εσθήρ!!!

Μήπως όμως τα λόγια αυτά που είπε ο Ηρώδης, τα πήρε εκείνος από το βιβλίο της Εσθήρ;

Ακόμα και αν δεχθούμε ότι δεν πρόκειται για μια συνήθη έκφραση των βασιλιάδων, αλλά ότι ο Ηρώδης παρέθεσε από τα λόγια του βιβλίου της Εσθήρ, ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΡΕΘΕΣΕ Ο ΜΑΡΚΟΣ. Τα λόγια τα παρέθεσε ο Ηρώδης! Και δεν νομίζουμε ότι ο Ηρώδης μπορεί να θεωρηθεί από τους αιρετικούς αυτούς ως ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΗΓΗ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΕΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ. Εκτός αν θεωρούν τον Ηρώδη Θεόπνευστο!!! Το να γράφει ο Μάρκος τα λόγια του Ηρώδη (και ΟΧΙ του βιβλίου της Εσθήρ), δεν σημαίνει ότι παραθέτει εδάφιο της Εσθήρ. Παραθέτει τα λόγια του Ηρώδη! Ανεξαρτήτως της πηγής αυτών των λόγων που χρησιμοποίησε Ο ΗΡΩΔΗΣ.

 
Ας μας δείξουν λοιπόν οι Προτεστάντες κάποιο ΑΛΛΟ χωρίο που να δείχνει παράθεση των λόγων του βιβλίου αυτού, γιατί εδώ δεν έχουμε παράθεση από την Εσθήρ, αλλά από τον Ηρώδη!!!
 

Δεν λέμε δογματικά ότι δεν υπάρχουν τέτοιες παραθέσεις από την Εσθήρ. Πιθανόν να υπάρχουν τέτοιες παραθέσεις, και να μη τις έχει προσέξει κανένας μας. Αλλά εμείς δεν έχουμε δει καμία. Γι' αυτό και χρησιμοποιήσαμε αυτό το βιβλίο ως παράδειγμα μη παράθεσης. Ας μας διαφωτίσουν λοιπόν, και ας μας δείξουν παράθεση από την Εσθήρ, όχι του Ηρώδη, αλλά κάποιου Θεοπνεύστου συγγραφέα της Αγίας Γραφής! Αν και δεν νομίζουμε ότι θα βρουν κάποιο τέτοιο χωρίο, διαφορετικά θα έλεγαν εκείνο, και όχι αυτό το αστείο με τα λόγια του Ηρώδη, τα οποία τα παραθέτουν ψευδώς ως λόγια του Μάρκου!

 

Ας μας εξηγήσουν επίσης, το εξής: Ενώ δέχονται την (πιθανή και όχι σίγουρη) παράθεση του δολοφόνου Ηρώδη (!!!) από την Εσθήρ, ως αξιόπιστη πηγή θεοπνευστίας του βιβλίου της Εσθήρ, πώς απορρίπτουν τις συνεχείς παραθέσεις του Θεοπνεύστου Αποστόλου Παύλου από το βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος που παραθέσαμε ως παράδειγμα στο σχετική μας μελέτη και δεν δέχονται το βιβλίο Σοφία Σολομώντος;

Ν. Μ.

Δημιουργία αρχείου: 19-6-2006.

Τελευταία μορφοποίηση: 2-11-2017.

ΕΠΑΝΩ