Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Ψυχοθεραπευτικά

Η καθημερινότητα ως μοχλός σωτηρίας * Η Αιώνια Ημέρα: Η Χριστιανική Λύση στην εκκοσμίκευση και μοντέρνα ψυχολογία

Κοσμικές ασχολίες...

ή πνευματικές;

Μαρία Σκαμπαρδώνη

Φοιτήτρια Θεολογίας και Δημοσιογράφος

 

Το καλοκαίρι είθισται να θεωρείται ως ‘’η εποχή της ανεμελιάς’’. Είναι η παύση της δύσκολης καθημερινότητας, η οποία με το φετινό γεγονός της υγειονομικής κρίσης, θεωρήθηκε από τους περισσότερους ανθρώπους ως ακόμα δυσκολότερη.

Συνήθως, το καλοκαίρι συνοδεύεται από ανεμελιά, ξεκούραση, διακοπές και εντονότερη κοινωνική ζωή. Ειδικά στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι περισσότεροι άνθρωποι διακατέχονται από την έντονη ανάγκη να προβάλλουν το πόσο ιδανικές είναι οι διακοπές τους, ακόμα και η ζωή τους.

Δίχως να το καταλαβαίνουμε, η ζωή μας ολόκληρη περιτριγυρίζεται από κοσμικά θέματα. Που θα βγούμε, που θα ταξιδέψουμε, πως θα ταξιδέψουμε.

Έρχεται και η Α’ Επιστολή του Ιωάννη στο 2: 15-17 και μας θυμίζει:

2,15 Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω. Εάν τις αγαπά τον κόσμον, ουκ εστίν η αγάπη τού πατρός εν αυτώ

2,16 ότι παν το εν τω κόσμω, η επιθυμία τής σαρκός και η επιθυμία τών οφθαλμών και η αλαζονεία τού βίου, ουκ εστίν εκ τού πατρός, αλλ' εκ τού κόσμου εστί.

2,17 Και ο κόσμος παράγεται και η επιθυμία αυτού· ο δε ποιών το θέλημα τού Θεού μένει εις τον αιώνα.

Και η ερμηνεία:

15 Μη αγαπάτε τον μάταιον και μακράν τού Θεού ευρισκόμενον κόσμον, μηδέ τας εν τω κόσμω απολαύσεις, που αποχωρίζουν τον άνθρωπον από τον Θεόν. Εάν κανείς αγαπά τον κόσμον, η προς τον εν ουρανοίς Πατέρα αγάπη δεν υπάρχει μέσα του.

16 Και δεν έχει η καρδία τού ανθρώπου αυτού αγάπην προς τον Θεόν και Πατέρα, διότι κάθε τι που υπάρχει εις τον μακράν τού Θεού κόσμον, ήτοι η επιθυμία τής διεφθαρμένης φύσεως και σαρκός τού ανθρώπου και η επιθυμία, που μάς προκαλούν, τα μάτια μας, και η αλαζονική επίδειξις, εις την οποίαν σπρώχνουν τα πλούτη, όλα αυτά δεν εναι από τον Θεόν και Πατέρα, αλλ' είναι από τον μακράν τού Θεού κόσμον.

17 Και ο μάταιος κόσμος παρέρχεται, καθώς περνά και η επιθυμία, την οποίαν τα αγαθά και αι απολαύσεις του προκαλούν. Εκείνος όμως, που εκτελεί το θέλημα τού Θεού, μένει αιωνίως και δεν παρέρχεται.

Πόσο στα αλήθεια, μας απασχολεί το κοσμικό φρόνημα για το οποίο γράφει και ο Απόστολος; Φροντίζουμε άραγε την ψυχή μας όσο για τα θέματα της διασκέδασης και της καλοπέρασης;

Το καλοκαίρι μπορεί να είναι μία εξαιρετική ευκαιρία για να αποκτήσουμε πνευματικές ασχολίες, να έρθουμε πιο κοντά στο Θεό μέσω της προσευχής και της αφοσίωσης στην πνευματική μας δίψα. Η προσευχή, η μελέτη θρησκευτικών βιβλίων μπορούν να αξιοποιηθούν θετικά τις περισσότερες ελεύθερες ώρες που απολαμβάνουμε το καλοκαίρι.

Ας αφοσιωθούμε και στην ψυχή μας η οποία είναι αιώνια και παντοτινή.

Δημιουργία αρχείου: 30-7-2020.

Τελευταία μορφοποίηση: 30-7-2020.

ΕΠΑΝΩ