Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Ιστορικά ντοκουμέντα

Προώθηση αποκρυφιστικού βιβλίου από τη Σκοπιά * Η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας: Μνημείο του Θεού ή ‘Μνημείο Δαιμονισμού’; * Ρώσσελ και Μπάρμπουρ

Ήταν πράγματι Μασόνος

ο ιδρυτής τών Σπουδαστών τής Γραφής Charles Russell;

Τού Γεωργίου Τσιμπιρίδη

 

Πηγή: Περίληψη εκτενέστερης αδημοσίευτης ακόμα μελέτης.

 

 

Στο παρελθόν, έχοντας διαβάσει (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΟ, από δευτερογενείς πηγές), τα λόγια τού ιδίου τού Ρώσσελ, σε ομιλία του προς το Masonic Hall τού San Francisco τον Ιούνιο τού 1913, για χρόνια θεωρούσαμε ότι ήταν πράγματι Μασόνος κατά δική του παραδοχή, καθώς στην ομιλία αυτή είχε δηλώσει: "...είμαστε κι εμείς επίσης Τέκτονες... Είμαι ένας Ελευθεροτέκτονας..."*. Έχοντας επίσης δει τα Μασονικά σύμβολα που χρησιμοποιούσε ο Ρώσσελ, ή την Πυραμίδα με τα αποκρυφιστικά σύμβολα κοντά στον τάφο του, που βρίσκεται κοντά στο Μασονικό Κέντρο, και αρκετές διδασκαλίες του που μοιάζουν με τις Μασονικές, σε διάφορα άρθρα μας ή ομιλίες μας ακόμα, είχαμε δηλώσει αυτή μας τη βεβαιότητα στη Μασονική ιδιότητα τού Ρώσσελ.

Όμως μία προσεκτικότερη μελέτη τών δεδομένων, φανερώνει μια διαφορετική διάσταση τών πραγμάτων. Τελικά φαίνεται ότι ο Ρώσσελ αν και συμφωνούσε σε πολλά με τούς Μασόνους, δεν υπήρξε ποτέ αληθινός Μασόνος, αλλά απλώς χρησιμοποιούσε τα σύμβολα και τις ομοιότητες τών διδασκαλιών του με τις δικές τους, ως μοχλό προσέλκυσης μελών τής Μασονίας προς τη δική του θρησκευτική ομάδα, μπερδεύοντας όχι μόνο αυτούς τότε, αλλά και εμάς σήμερα!

Προ ετών, ξεκινήσαμε μια εκτενή έρευνα για το θέμα, πεπεισμένοι ότι ο Ρώσσελ ήταν Μασόνος. Όμως η συσσώρευση στοιχείων, κλόνισε αυτή μας τη βεβαιότητα. Στην παρακάτω περίληψη, τής μακροχρόνιας και μακροσκελούς σχετικής έρευνάς μας (η οποία ακόμα συνεχίζεται με συλλογή όλο και περισσότερων δεδομένων για το θέμα), θα παρουσιάσουμε μια πρώτη συνοπτική παρουσίαση, και φυσικά χάριν αληθείας και δικαιοσύνης, θα προβούμε στη διόρθωση όλων εκείνων τών άρθρων μας, στα οποία παρουσιάζαμε τη Μασονία τού Ρώσσελ ως δεδομένη.

Η παρούσα μελέτη, αγαπητοί αναγνώστες, έγινε κατόπιν προτροπής πιστών Χριστιανών, ώστε να δοθεί μία (το κατά δύναμιν) τεκμηριωμένη απάντηση, για το εάν τελικά ο πνευματικός πρόγονος τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά, Churles Russell, υπήρξε πράγματι μέλος τού Ελευθεροτεκτονισμού ή έχει υφανθεί γύρω από το πρόσωπό του μία συνωμοσιολογία η οποία διαιωνίζεται έως την σήμερον και μάλλον θα διαιωνίζεται για πολύ ακόμη! Η έρευνα υπήρξε επίπονος και κοπιώδης. Αυτό που ακολουθεί είναι ένα ελάχιστο τμήμα τής αρχικής μας μελέτης, περί τού συγκεκριμένου προσώπου, γι’ αυτό και είναι αρκετά συνοπτική και περιληπτική. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή να δει το φως τής δημοσιότητος και η κατά δεκάδες φορές εκτενέστερη αρχική μας μελέτη, εις την οποίαν περιγράφονται αναλυτικά οι ομολογουμένως αρκετές ομοιότητες εις τις διδασκαλίες και τα πιστεύω τού Russell και τής Μασονίας, που, κατά τον Fritz Springmeier, ξεπερνούν τον αριθμό τών 35!

   Γεννάται όμως ένα ερώτημα: Η πληθώρα τών ενδείξεων αποτελεί πράγματι πειστήριο ή ακλόνητη απόδειξη, ότι ο περί ου ο λόγος, Russell, υπήρξε όντως σημαίνον μέλος τού Ελευθεροτεκτονισμού; Εάν κάποιοι απαντήσουν θετικά, τότε ο πνευματικός πρόγονος τών σημερινών Μαρτύρων τού Ιεχωβά υπήρξε Μασόνος βάσει ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ και ΟΧΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ! Εάν όμως κάποιοι άλλοι απαντήσουν αρνητικά, τότε οφείλουμε να παραδεχθούμε, ότι ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ή ΑΚΛΟΝΗΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ έχει έως τώρα προσκομισθεί, που να προδίδει ή να αποκαλύπτει την Μασονική  ιδιότητα τού ιδρυτού τής «Σκοπιάς».   

   Ο σκοπός τής παρούσης συνοπτικής μελέτης δεν είναι να ‘αθωώσει’ τον Churles Russell από την ‘ρετσινιά’ τού Ελευθεροτεκτονισμού (άλλωστε δεν αποκλείουμε εντελώς την περίπτωση πράγματι να ήταν Μασόνος), αλλά να δειχθεί και να γίνει κατανοητό, ότι η επικρατούσα άποψη ότι ο πνευματικός πρόγονος τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά υπήρξε μέλος αυτού τού Μυστικού Τάγματος, βασίζεται επί ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ και όχι επί ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ!      

 

1. Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ RUSSELL ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

   Εις την Σκοπιά 15.06.1895 σελ. 142-144 καθώς και εις το Watchtower Reprints 1827, σελ.143 ο Churles Russell απαντάει εις μίαν επιστολή ενός αναγνώστου που ρωτάει για τις Μυστικές Εταιρίες. Τίτλος άρθρου «Secret  and   Beneficial  Societies» (Μυστικές και Αγαθοεργείς Εταιρίες). Εκεί, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής: «Σημειώνουμε επίσης ότι το Τάγμα τών Ελευθεροτεκτόνων, αν κριθεί βάσει τής προηγουμένης ιστορίας του, έχει κάποιο μυστικό στόχο ή σχέδιο, πέραν τής αδελφοσύνης και τής οικονομικής βοήθειας σε περίοδο αρρώστιας ή θανάτου. Και, στο μέτρο που μπορούμε να κρίνουμε, υπάρχει αρκετή ανίερη (βλάσφημη) λατρεία ή θεατρινισμός που σχετίζεται με τις τελετές αυτού τού τάγματος, και κάποιων άλλων, τού οποίου τα μέλη του δεν κατανοούν μεν, αλλά εις πολλάς δε περιπτώσεις, υπηρετούν την ικανοποίηση τής δίψας τού φυσικού μυαλού για λατρεία και έτσι το εμποδίζουν να αναζητήσει την λατρεία τού Θεού εν πνεύματι και εν αληθεία – μέσω τού Χριστού, τού μόνου διορισμένου Μεσίτου και Μεγάλου Διδασκάλου....οι εταιρίες αυτές είναι θλιβερά κακά, ασχέτως προς τα οικονομικά κέρδη ή τις απώλειες που σχετίζονται με το να είναι κανείς μέλος εις αυτές»».

   Επίσης εις το βιβλίο τού Churles Russell Studies in the Scriptures vol. 6, The New Creation (Γραφικές Μελέτες, τόμ. 6, Η Νέα Κτίσις), Αγγλ.έκδ.1904, σελ. 580-581 (Ελλ.έκδ.1904, σελ.546) διαβάζουμε τα εξής: «Εμείς θέτομεν επί τού αυτού επιπέδου όλους αυτούς που εκτελούν θρησκευτικές τινές τελετές, διδασκαλίες, κ.τ.λ. και θεωρούμε τούτους ως μέλη τής Βαβυλώνας, τινά μέρη τής οποίας, ή τμήματα είναι καθαρώτερα, άλλα δε ολιγότερον, πάντα όμως είναι πλήρη συγχύσεως, και πλάνης, αντίθετοι εις την θείαν βουλήν και πρόθεσιν, όπως αυτή εκτίθεται εις την οργάνωσιν τής αρχεγόνου Εκκλησίας και εις τις οδηγίες προς αυτήν, δια λόγου και παραδείγματος, που εδώθησαν εις Αυτήν υπό τού εμπνευσμένου αυτής ιδρυτού, και τών δώδεκα αποστόλων του.... Συμβουλεύουμε την Νέαν Κτίσιν (σημ. τούς Σπουδαστές τής Γραφής) να μην έχει ουδεμίαν σχέσιν προς οιανδήποτε εκ τών ημιθρησκευτικών τούτων εταιριών, λεσχών, ταγμάτων, εκκλησιών, αλλά εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε, και ακαθάρτου μη άπτεσθε. (2 Κορ. 6:17). Τα πράγματά τους, η λατρεία τους, οι διδασκαλίες τους, τα δόγματά τους, είναι ακάθαρτα εις ημάς, έστω κι αν αυτοί δεν θεωρούν τούς εαυτούς των ακαθάρτους» (Eις τα ανωτέρω κείμενα η υπογράμμιση δική μας)

   Εις τις ανωτέρω παραθέσεις ο Churles Russell ξεκάθαρα στηλιτεύει τον Ελευθεροτεκτονισμό, (και τα συναφή προς αυτόν Τάγματα), με τούς χαρακτηρισμούς: ‘ανίερη (βλάσφημη) λατρεία’, ‘θλιβερά κακά’, ‘μέλη της Βαβυλώνας’, ‘αντίθετοι εις την θεία βουλή και πρόθεση’, ‘Τα πράγματά τους, η λατρεία τους, η διδασκαλία τους, τα δόγματά τους, είναι ακάθαρτα εις ημάς’. Ήταν άραγε τόσο υποκριτής ή διπρόσωπος ώστε να ενταχθεί εις ένα τέτοιο Μυστικό Τάγμα το οποίο πιστεύει ότι πρεσβεύει όλα τα ανωτέρω;

 

2. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΜΑΣΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ RUSSELL ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΜΑΣΟΝΙΚΕΣ ΣΤΟΕΣ

   Η Barbara Anderson, που διετέλεσε Μάρτυς τού Ιεχωβά από το 1954-1997, όπως η ίδια ανακοίνωσε στις 23/09/2005, έστειλε επιστολή στην Στοά Αρχαίου Σκωτικού Τύπου τού Pittsburgh στην Pennsylvania από την οποίαν εζήτησε να τής κοινοποιηθεί εάν ο Charles Taze Russell, ο πατέρας του, Joseph Lytel Russell και ο θείος του, Charles Tays Russell, υπήρξαν μέλη Ελευθεροτέκτονες τής συγκεκριμένης Στοάς. Η απάντηση που έλαβε ήταν η εξής: «After a search of our records, we determined that the three Russell's were not members of our organization» δηλ. «Κατόπιν ερεύνης τών αρχείων μας, διεπιστώσαμε ότι οι τρεις Russell δεν υπήρξαν μέλη τής οργανώσεώς μας».

   Επίσης η συγκεκριμένη Στοά συνέστησε στην Barbara Anderson να θέσει το ίδιο ερώτημα προς περαιτέρω έρευνα και εις την Μεγάλη Στοά τής Pennsylvania στην Philadelphia εκ τής οποίας έλαβε την εξής απάντηση: «Dear Ms.Anderson, Charles Taze Russell was not a Pennsylvania Freemason. Nor does he appear in the records of England or Ireland. I shall check the records for the other two Russells. Best, Glenys A. Waldman Librarian» δηλ. «Αγαπητή κ.Anderson, ο Charles Taze Russell δεν υπήρξε Ελευθεροτέκτων τής Pennsylvania. Ούτε εμφανίζεται (καταγεγραμμένος) εις τα αρχεία τής Αγγλίας ή τής Ιρλανδίας. Θα ελέγξω τα αρχεία και για τούς άλλους δύο Russell. Glenys A. Waldman – Βιβλιοθηκάριος».

   Όπως είναι γνωστό οι Μασόνοι μόνον μετά θάνατον αποκαλύπτουν την Μασονική ιδιότητα τών μελών τους. Ο Charles Taze Russell, όμως, δεν εμφανίζεται καταγεγραμμένος εις τα αρχεία ούτε τής Μεγάλης Στοάς τής Pennsylvania, ούτε τής Μεγάλης Στοάς τής Ιρλανδίας, ούτε επίσης εις τα αρχεία τής Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς τής Αγγλίας.  

   Εις την συνέχεια θα αναφέρουμε τα σημεία, που επιστρατεύονται πιο συχνά, προκειμένου να στηριχθεί η Μασονική ιδιότητα τού Russell και για ποιους λόγους, καθ’ ημάς, δεν ευσταθεί τοιαύτη επιχειρηματολογία.

 

3. Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ

Πολλοί πιστεύουν ότι η πυραμίδα που έχει εγερθεί πλησίον (και όχι άνωθεν) τού τάφου τού Russell (απέχει γύρω στα 9-10 μέτρα από αυτόν) δεν είναι τίποτε άλλο παρά υπαινιγμός εις την Μασονική του ιδιότητα, εφόσον το συγκεκριμένο σχήμα το χρησιμοποιούν (και) οι Μασόνοι! Διαφεύγει όμως τής προσοχής, ότι ο Russell εις τα κείμενά του αναφέρει ξεκάθαρα, ότι η πυραμίδα συμβολίζει την Εκκλησία. Λέγει χαρακτηριστικά τα εξής:

«Η μετά τού Κυρίου Ιησού ενότης μας, ως μελών τού Χριστού, τής κεχρισμένης ομάδος, πολύ προσφυώς εξεικονίζεται δια τού σχήματος τής πυραμίδος. Ο επί τής κορυφής λίθος είναι, αυτός καθ’ εαυτόν, μία τελεία πυραμίς. Άλλοι λίθοι δύνανται να εποικοδομηθούν υπ’ αυτόν. Εάν δε συμφωνούν και ανταποκρίνονται προς όλες τις χαρακτηριστικές γραμμές τού ακρογωνιαίου αυτού λίθου, το σύνολον θα είναι τελεία πυραμίς. Πόσο λαμπρά εξεικονίζει τούτο την θέσιν μας ως μελών τού Σπέρματοςτού Χριστού. Ενωμένοι και με πλήρη συμφωνία προς την Κεφαλήν μας, εμείς, ως ζώντες λίθοι, είμεθα πλήρεις, τέλειοι. Χωρισμένοι απ’ αυτού, είμεθα μηδέν». (Studies in the Scriptures, vol.1, The Plan of the Ages - Γραφικές Μελέτες, τόμ. 1, Το Σχέδιον των Αιώνων, Αγγλ.έκδ.1886, σελ.82, Ελλ.έκδ.1916, σελ.90, καθώς και Σκοπιά Σεπτέμβριος 1881, άρθρο: ‘The Crist of God’, σελ.103)

     Όταν  ο Russell, εις το βιβλίο του Studies in the Scriptures vol.3, Τhe Time is At Hand, (Γραφικές Μελέτες, τόμ.3, Ο Καιρός Εστίν Εγγύς, Αγγλ.έκδ.1889), αναφέρεται εις την Μεγάλη πυραμίδα, την χαρακτηρίζει: ‘Gods Witness’ (Μάρτυς τού Θεού) σελ.315,317,319,321,322,326,338,376, Stone Witness (Λίθινος Μάρτυς) σελ. 328, 329, 347, 350, 352, 361, 362, 364, 368, 370, 373, 374, ‘Gods entire plan Witness’ (Μάρτυς όλου τού σχεδίου τού Θεού), ‘Bibles Witness’ (Μάρτυς τής Βίβλου) σελ.342,347 και ‘Wonderful Witness’ (Θαυμαστός Μάρτυς) σελ.375. Επίσης επικαλέστηκε τα ΗΣΑ. ΚΗ:16, ΖΑΧ. Δ:7, ΙΩΒ ΛΗ:6-7, ΨΑΛ. ΡΙΖ (ΡΙΗ):22-24, MATΘ. KA:42, 44 και ΠΡΑΞ. Δ:11 (σελ.329) για να αποδείξει τον ισχυρισμό του, ότι η κορυφή τής πυραμίδος συμβολίζει τον Χριστό και η βάση τούς εκλεκτούς.

   Ο λόγος δε που ηγέρθη το συγκεκριμένο μνημείο (το οποίο είχε εγκρίνει ακόμη και ο ίδιος ο Russell), δεν είναι ότι η Οργάνωση ήθελε να «διαφημίσει» κάποια δήθεν Μασονική ιδιότητα αυτής ή τού ιδρυτού της, αλλά για να υποδείξει εις τούς επισκέπτες (με το πυραμοειδές αυτό μνημείο που την αντιπροσώπευε) το τμήμα τών 275 ατομικών τάφων το οποίο κατέχει εις το Rosemont United Cemeteries, εις το νεκροταφείο δηλαδή που ευρίσκεται 5 μίλια Βόρεια τού Pittsburgh.

   Διαβάζουμε από ένα παλιό και σπάνιο κείμενο τής Οργανώσεως τα εξής: «Εις το ακριβές κέντρο τού χώρου ταφής τού Μπεθελ θα εγερθεί διαγωνίως το Πυραμιδικού Σχήματος Μνημείο όπως σχεδιάσθηκε από τον Αδελφό Μπονέτ, και είχε γίνει αποδεκτό από τον αδελφό Russell ως το πιο ταιριαστό έμβλημα για ένα διαρκές μνημείο επάνω εις τον χώρο ταφής τής Εταιρίας». (Souvenir Report of the Bible Student’s Convention, Pittsburgh, Pa, January 2-5, 1919, σελ.7, η υπογράμμιση δική μας)

   Εντός δε τής πυραμίδος δεν ευρίσκεται βεβαίως ο Russell (όπως εσφαλμένως πολλοί πιστεύουν), αλλά, συμφώνως προς το προαναφερθέν έντυπο, τα εξής: «Μέσα εις το κτίσμα, εγκλεισμένο μέσα εις έναν κύβο από γρανίτη, θα είναι ένα σφραγισμένο μεταλλικό κουτί εντός τού οποίου θα είναι μία πλήρης σειρά Γραφικών Μελετών σε βιβλιοδεσία Karatol, ο Πύργος-Μνημείο και ένα (σημ. αντίτυπο) από κάθε φυλλάδιο, φωτογραφίες τού Πάστορος Russell, ένα αντίγραφο τού Καταστατικού Χάρτου τής Εταιρίας, και πολλά άλλα πράγματα που θα έχουν ενδιαφέρον για τούς ανθρώπους που σε κάποιο μελλοντικό χρόνο ίσως ανοίξουν την πυραμίδα και τα βρούνε». (ένθ’ ανωτ.)

 

4. ΤΟ ΜΑΣΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

   Το δε Μασονικό κέντρο, το οποίο ευρίσκεται περί τών 300 μέτρων μακριά από τον χώρο ταφής τού Russell κι εκτός τού κοιμητηρίου, το οποίο και επικαλούνται πολλοί προκειμένου να «αποδείξουν» την Μασονική ιδιότητα τού ιδρυτού τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά, ουδεμίαν σχέση έχει με τον ιδρυτή τής Σκοπιάς, εφόσον, όπως εμφανέστατα φαίνεται εις σπάνιες φωτογραφίες τής εποχής, όταν διεδραματίζοντο οι ετοιμασίες ταφής τού Russell αυτό δεν υπήρχε! Και δεν υπήρχε για τον απλούστατο λόγο, ότι εις το συγκεκριμένο σημείο ηγέρθη σχεδόν 80 έτη μεταγενέστερα από τον θάνατο τού Russell, δηλαδή περί τα μέσα τής δεκαετίας τού 1990!

 

5. ΚΟΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟ

   O Russell εις μίαν ομιλίαν του δήλωσε, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ‘Μέγας Διδάσκαλος’ τής Ιερατικής Τάξεως Μελχισεδέκ εις την οποίαν ανήκει ο ίδιος καθώς και οι υπόλοιποι πιστοί: «…the Lord Jesus, the grand and everlasting Head and Master of this Order of the Melchizedek Priesthood, was crucified by some who belonged to the Junior Order...» δηλ. «...ο Κύριος Ιησούς, ο μέγας και αιώνιος Διδάσκαλος και η Κεφαλή τής Ιερατικής Τάξεως Μελχισεδέκ, εσταυρώθη υπό τινων οι οποίοι ανήκαν εις την Νεωτέρα Τάξη...» [Pastor Russells Sermon Book, έκδ.1917, Who May Know God's Secrets, Τhe Founding of this Order, p.9, (Βιβλίο Ομιλιών Πάστωρος Russell, Ποιος δύναται να γνωρίζει τα μυστικά του Θεού, Ο Ιδρυτής αυτής τής Τάξεως, σελ.9)]

   Αλλά αυτή η τακτική, το να προσπαθούν δηλαδή να κάνουν τον Ιησού Χριστό Κεφαλή μίας Μυστικής (αποκρυφιστικής) Τάξεως, δεν είναι ούτε καινούργια ούτε και αποκλειστικότητα τού Russell. Ο ίδιος ο ιδρυτής τού Μυστικού Τάγματος τών Illuminati (Πεφωτισμένων) Adam Weishaupt (01.05.1776), σε επιστολή του εις ένα εκ τών ιδρυτικών μελών και δεξί του χέρι, τον Xavier von Zwack, όταν αναφέρεται εις τον Ιησού Χριστό και την Μυστική Τάξη τών Illuminati (η οποία εμφανώς σχετίζεται με τον αποκρυφισμό), χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια ορολογία με τον Russell: «...Jesus of Nazareth, the Grand Master of our Order, appeared at a time when the world was in the utmost disorder» δηλ. «Ο Ιησούς Χριστός, ο Μεγάλος Διδάσκαλος τής Τάξεώς μας, εμφανίσθηκε σε μία εποχή που ο κόσμος ήταν εις μίαν μέγιστη ακαταστασία». Και για ν’ ακριβολογούμε, ο Russell, ως μεταγενέστερος τού Adam Weishaupt, υιοθέτησε την ίδια ακριβώς ορολογία με τον ιδρυτή τής αποκρυφιστικής Τάξεως τών Illuminati!

   Όλα αυτά μαρτυρούν ότι ο Russell ήταν Μασόνος ή ότι τού άρεσε να υιοθετεί σκέψεις, ιδέες και ορολογίες άλλων και να τις αναπτύσσει συμφώνως προς τις δικές του σκέψεις και τα δικά του κριτήρια; Μήπως τελικά έχουν δίκιο οι Σπουδαστές τής Γραφής όταν γράφουν για τον Russell ότι «His was a remarkable ability to adapt to his own uses all the knowledge of others. In pursuing this method, he was not peculiar; for it is the method of many of earth's brightest minds» [The Laodicean Messenger (Ο Άγγελος τής Λαοδικείας), έκδ. Γ΄ 1923, Bible Students Book Store, Chicago, Illinois, U.S.A., σελ.58] δηλαδή «Είχε την αξιοσημείωτη ικανότητα να προσαρμόζει στις δικές του χρήσεις όλες τις γνώσεις τών άλλων.  Δεν ήταν ιδιάζουσα περίπτωση - ακολουθώντας αυτή την μέθοδο – καθ’ ότι είναι η μέθοδος πολλών φωτεινών μυαλών τής γης».

 

6. MARY BAKER EDDY - HELENA PETROVNA ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ CHARLES RUSSELL

   Ο Charles Russell, εις τα εξώφυλλα τών Γραφικών Μελετών καθώς και εις το περιοδικό «Σκοπιά» (από τον Ιανουάριο τού 1891 έως και την 1η Οκτωβρίου 1931), υιοθέτησε κάποια αποκρυφιστικά σύμβολα (Σταυρός με Στέμμα, Φτερωτός Ηλιακός Δίσκος, Οπλισμένος Ιππότης με ποιμαντική ράβδο), κίνηση η οποία, έως τώρα, ερμηνεύεται ως εμφανέστατη ένδειξη τής Μασονικής του ιδιότητος! Όσον αφορά τα δύο πρώτα, για τα οποία έχουν γραφεί πολλά, θα τα σχολιάσουμε κατωτέρω. Όσον αφορά το τελευταίο, τον οπλισμένο ιππότη, το οποίο ερμηνεύεται ως το λογότυπο τών Μασόνων Ιπποτών τής Μάλτας, η έρευνα δεν μάς οδήγησε σε κάποια συγκεκριμένη αποκρυφιστική ομάδα που να το έχει ως σύμβολό της. Οι δε Μασόνοι Ιππότες τής Μάλτας δεν έχουν κάποια σχέση με αυτό, εφόσον έχουν εντελώς διαφορετικό σύμβολο. Άλλωστε μία ποιμαντική ράβδος (όπως αυτή που φέρει ο οπλισμένος ιππότης), τί σχέση θα μπορούσε να έχει με τον Μασονία ώστε κάποιοι να την συμπεριλάβουν εις τα σύμβολά τους;   

   Φρονούμε δε, ότι η περίπτωση τού Charles Russell (ο οποίος, αν και ήτο φίλα προσκείμενος προς την Μασονία, την ορολογία και τις διδασκαλίες της, εν τούτοις δεν ευρέθη να ήτο καταγεγραμμένο μέλος εις κάποιαν Μασονική Στοά), ομοιάζει με την περίπτωση τής Mary Baker Eddy, τής ιδρύτριας τής «Χριστιανικής Επιστήμης» καθώς και με αυτήν τής Helena Petrovna Blavatsky, τής ιδρύτριας τής «Θεοσοφικής Εταιρίας».

   Η πρώτη (Mary Baker Eddy), αν και ήτο φίλα προσκείμενη προς την Μασονία [υιοθέτησε και αυτή (όπως ο Russell), εις τις εκδόσεις της τον σταυρό με το στέμμα, ο πρώτος της σύζυγος, George Washington Glover, ήταν Ελευθεροτέκτων και Oddfellow κι όταν έμεινε χήρα την φρόντιζαν οι Μασόνοι (εις το μηνιαίο περιοδικό τών οποίων δημοσίευε άρθρα της), η οποία, εκτός από την ομάδα της, μόνον εις τον Ελευθεροτεκτονισμό επέτρεπε εις τούς οπαδούς της να ήσαν επίσης μέλη] εν τούτοις (τουλάχιστον έως το ογδοηκοστό δεύτερο έτος της), ήτο αδύνατον να ήτο μέλος εις κάποιαν Στοά τού Ελευθεροτεκτονισμού, για τον απλούστατο λόγο, ότι η πρώτη μικτή Στοά στην Αμερική (Alpha No301) ιδρύθηκε εις το Charleroi τής Pennsylvania το 1903, επτά δηλαδή έτη προ τού θανάτου της!!!

   Η δευτέρα (Helena Petrovna Blavatsky), παρόλο που είχε υιοθετήσει και αυτή, όπως ο Charles Russell, τον Φτερωτό Ηλιακό Δίσκο (όπως αυτός εμφανέστατα είναι αποτυπωμένος εις ευχετήρια κάρτα, που σχεδιάστηκε από την ίδια, για το νέον έτος 1891, κι εστάλη εις την Στοά τού Δουβλίνου εις Άγγλους. Σκωτσέζους, Ιρλανδούς και Ρώσους οπαδούς της), θεωρούμε αδύνατο να ήτο μέλος εις κάποιαν Στοά τού Ελευθεροτεκτονισμού, για τον απλούστατο λόγο, ότι η διασύνδεση, η συσχέτιση ή αλλιώς το «πάντρεμα» Μασονίας-Θεοσοφίας δεν έγινε από την ιδρύτριά της, αλλά έγινε 11 ολόκληρα έτη μετά από τον θάνατό της (1891) από την μετέπειτα πρόεδρο τής Θεοσοφικής Εταιρίας Annie Besant, η οποία το 1902 ίδρυσε την πρώτη Διεθνή Μικτή Στοά τού Ελευθεροτεκτονισμού εις την Αγγλία. Αυτή δε η ενέργειά της, να θεωρήσει δηλαδή την προσχώρησή της στον Ελευθεροτεκτονισμό ως μέρους τής Θεοσοφικής Εταιρίας, σήμερα θεωρείται από τα μέλη αυτής τής Εταιρίας ως ΠΛΑΝΗ και ΕΝΑ από τα ΛΑΘΗ που έκανε κατά την διάρκεια τής ηγεσίας της!

   Με βάση λοιπόν τις ανωτέρω περιπτώσεις διαπιστώνουμε, ότι και άλλοι έχουν υιοθετήσει ή έχουν κάνει χρήση τών συμβόλων που υιοθέτησε ο Charles Russell, χωρίς όμως αυτό να συνεπάγεται, ότι αυτοί ήταν και μέλη τού Ελευθεροτεκτονισμού.

 

7. Η ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ RUSSELL ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΑΣΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ

   Μετά από επίπονη έρευνα, αγαπητοί αναγνώστες, θεωρούμε ότι μάλλον εντοπίσαμε τον λόγο που ο πνευματικός πατήρ τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά είχε πολλές ομοιότητες και κοινά πιστεύω με αρκετές διδασκαλίες τών Ελευθεροτεκτόνων. Μετά από προσεκτική εξέταση τής περίφημης ομιλίας που έκανε εις το Masonic Hall τού San Francisco τον Ιούνιο τού 1913, διεπιστώσαμε, ότι μεταξύ άλλων είπε τα εξής σημαντικά, τα οποία έχουμε κατωτέρω υπογραμμίσει:

«Ως χριστιανοί, Σπουδαστές τής Γραφής από όλα τα θρησκευτικά δόγματα, φαίνεται ότι έχουμε κάτι εις την πίστιν μας το οποίο είναι σε αλληλεγγύη και αρμονία με κάθε θρησκευτικό δόγμα, παγκοσμίως. Ομιλούν οι φίλοι μας οι Πρεσβυτεριανοί περί εκλογής; Εμείς, ναι. Έχουν οι φίλοι μας οι Μεθοδιστές το δόγμα τής δωρεάν σωτηρίας; Εμείς, ναι. Καταλαβαίνουν οι φίλοι μας οι Βαπτιστές την σπουδαιότητα τού βαπτίσματος, σε κάποια έκταση; Εμείς, ναι. Εκτιμούν οι φίλοι μας τών Χριστιανικών δογμάτων, και οι Κονγκρεγκασιοναλιστές φίλοι μας, τα μεγάλα προνόμια τής ατομικότητος εις την εκκλησιαστικήν διακυβέρνησιν; Εμείς, ναι. Καταλαβαίνουν οι Μασόνοι φίλοι μας κάτι περί τού Ναού, με το να είναι Ιππότες τού Ναού, κ.τ.λ.; Εμείς, ναι. Πιστεύουν οι Ρωμαιοκαθολικοί φίλοι μας καθώς και η Εκκλησία τής Αγγλίας εις μίαν Παγκόσμιον εκκλησίαν; Εμείς, ναι. Με άλλα λόγια φαίνεται ότι το μήνυμα τού Λόγου τού Θεού έχει κατά το μάλλον ή ήττον κατατμηθεί και κάθε θρησκευτικό δόγμα έχει κατακρατήσει ένα κομμάτι τής αληθείας, και γύρω από αυτό το κομμάτι τής αληθείας έχει συσσωρεύσει αρκετά πράγματα τα οποία εμείς πιστεύουμε είναι ότι εσφαλμένα Όμως εμείς είμαστε χαρούμενοι που κατέχουν αυτό το μικρό κομμάτι τής αληθείας. Εάν δεν κατείχαν κάποιο ποσοστό αλήθειας δεν θα είχαν ούτε καν ύπαρξη ποτέ τους. Έτσι ο καθένας πήρε μία μικρή δόση αληθείας, και την περιβάλλει με θεωρίες και έκανε μία χωριστή εκκλησία».... Είμαι πολύ χαρούμενος, που μου έτυχε αυτή η ειδική ευκαιρία να πω δυο λόγια για μερικά από τα πράγματα που συμφωνούμε με τους Τέκτονες φίλους μας..... Δεν έχουμε λόγους να τους αντιμαχόμαστε. Δεν πρόκειται να πω ούτε λέξη εναντίον των Ελεύθερων Τεκτόνων. Εις την πραγματικότητα, κάποιοι από τούς πολύ αγαπητούς μου φίλους είναι Τέκτονες, και μπορώ να εκτιμήσω ότι υπάρχουν ορισμένες πολυτιμότατες αλήθειες που εν μέρει κατέχονται από τούς Τέκτονες φίλους μας».

   Εις την ανωτέρω ομιλία τού ιδρυτού τής «Σκοπιάς», αγαπητοί αναγνώστες, έχουμε υπογραμμίσει ορισμένες εκφράσεις τις οποίες θεωρούμε «κλειδιά» όσον αφορά την κατανόηση και την πιθανή λύση τού αινίγματος τών πολλών κοινών σημείων και διδασκαλιών μεταξύ Charles Russell και Ελευθεροτεκτονισμού. Το ανωτέρω σημείο τής ομιλίας «προδίδει» - φανερώνει, ότι ο ομιλητής ουδένα πρόβλημα έχει να υιοθετήσει ή να αποδεχθεί οποιαδήποτε διδασκαλία, απ’ όπου κι αν προέρχεται, εφόσον κατά την γνώμη του «το μήνυμα τού Λόγου τού Θεού έχει κατά το μάλλον ή ήττον κατατμηθεί και κάθε θρησκευτικό δόγμα έχει κατακρατήσει ένα κομμάτι τής αληθείας».

   Γι’ αυτόν δε τον λόγο, κατά την ταπεινή μας άποψη, ο Charles Russell παρατηρήθηκε να έχει πάρα πολλές ομοιότητες και κοινά πιστεύω και διδασκαλίες με τούς Ελευθεροτέκτονες, διότι, όπως ο ίδιος ομολογεί, «ο καθένας πήρε μία μικρή δόση αληθείας» κι έτσι «για μερικά από τα πράγματα συμφωνούμε με τους Τέκτονες φίλους μας.....Δεν έχουμε λόγους να τους αντιμαχόμαστε» γι’ αυτό άλλωστε και «μπορώ να εκτιμήσω ότι υπάρχουν ορισμένες πολυτιμότατες αλήθειες που εν μέρει κατέχονται από τούς Τέκτονες φίλους μας»!!!  

   Τι ισχυροτέρα μαρτυρία θέλουμε για να εννοήσουμε, ότι η νοοτροπία που εμφορείτο ο Charles Russell (ότι δηλαδή «από όλα τα θρησκευτικά δόγματα, φαίνεται ότι έχουμε κάτι εις την πίστιν μας το οποίο είναι σε αλληλεγγύη και αρμονία με κάθε θρησκευτικό δόγμα, παγκοσμίως») τον οδήγησε εις το να υιοθετήσει ό, τι εκείνος θεωρούσε ορθό και αληθές, ανεξαρτήτως από την πηγή προέλευσής του; Αυτή είναι, κατά την γνώμη μας, μία δήλωση που δύναται να εξηγήσει τις πολλές του ομοιότητες με τα πιστεύω τής Μασονίας, αλλά και την βαθιά γνώση που είχε γι’ αυτήν.

   Φρονούμε λοιπόν, ότι αυτή η δήλωση είναι προτιμωτέρα, προκειμένου να εξηγήσει τις ομοιότητές του με την Μασονία, παρά να θεωρήσουμε τον Charles Russell ως δήθεν κρυφό και ανώτατο μέλος αυτής, προκειμένου να δικαιολογήσουμε τα κοινά του σημεία με αυτήν, από την στιγμή που απουσιάζουν παντελώς ατράνταχτα αποδεικτικά στοιχεία που να στοιχειωθετούν ή να αποδεικνύουν αυτόν ως ανώτατο μέλος της.

 

Συμπερασματικά λοιπόν, φαίνεται ότι ο Ρώσσελ αν και δεν υπήρξε ποτέ αληθινός Μασόνος, χρησιμοποιούσε εκφράσεις, σύμβολα και διδασκαλίες τών Μασόνων. Όχι μόνο επειδή αντλούσε πληροφορίες και ιδέες από τις ίδιες με αυτούς αποκρυφιστικές πηγές τού Μπρούκλιν τών τελών τού 19ου αιώνα, αλλά και με έναν απώτερο σκοπό: Να βρει κοινά σημεία και να γίνει συμπαθής προς αυτούς, έτσι ώστε να προσελκύσει όσους από αυτούς μπορούσε προς τη δική του νεόκοπη θρησκεία.

 

* Σημείωση:


Το απόσπασμα τής ομιλίας τού Ρώσσελ στη Μασονική Στοά το 1913, που είχε μπερδέψει εμάς αλλά και άλλους να θεωρήσουμε τα λόγια αυτά τού Ρώσσελ ως δημόσια αποκάλυψη τής Μασονικής του ιδιότητας, λέει τα εξής:

Αγγλικά:

"So I am glad to address delegates especially here from the Bay cities, and also including some thirty-five states represented in the excursion party. I am very glad to have this particular opportunity of saying a word about some of the things in which we agree with our Masonic friends, because we are speaking in a building dedicated to Masonry, and we also are Masons. I am a Free Mason. I am a free and accepted Mason, if I may carry the matter to its full length, because that is what our Masonic brethren like to tell us, that they are free and accepted Masons. That is their style of putting it. Now I am a free and accepted Mason. I trust we all are. But not just after the style of our Masonic brethren."

 

Ελληνικά:

"Λοιπόν, είμαι ευτυχής που απευθύνομαι εις εκπροσώπους, ειδικά αυτούς από την περιφέρεια των πόλεων του Κόλπου (του San Francisco), συμπεριλαμβανομένων και των περίπου 35 Πολιτειών οι οποίες εκπροσωπούνται  από την ομάδα των εκδρομέων. Είμαι πολύ χαρούμενος, που μου έτυχε αυτή η ειδική ευκαιρία να πω δυο λόγια για μερικά από τα πράγματα που συμφωνούμε με τους Τέκτονες φίλους μας, αφού μιλάμε μέσα σε ένα κτίριο που είναι αφιερωμένο στην Μασονία, και είμαστε και εμείς επίσης «Τέκτονες». Είμαι ένας «Ελεύθεροτέκτων». Είμαι ένας «ελεύθερος και αποδεδεγμένος Τέκτων» (σημ. δηλ. που έχει γίνει επίσημα δεκτός), ας μου επιτραπεί να το παρουσιάσω το πράγμα με την πλήρη του μορφή, μιας και έτσι θέλουν οι Τέκτονες αδελφοί μας να μάς το λένε: δηλαδή, ότι είναι ελεύθεροι και αποδεδεγμένοι Τέκτονες. Έτσι είναι ο τίτλος με τον οποίον οι ίδιοι δηλώνονται.  Λοιπόν, είμαι και εγώ ένας «ελεύθερος και αποδεδεγμένος Τέκτων». Πιστεύω πως όλοι μας (εδώ μέσα) είμαστε.  Αλλά όχι μόνο κατά τον τίτλο των Τεκτόνων αδελφών μας."

 

(Η ομιλία αυτή έγινε τον Ιούνιο τού 1913 στο Masonic Hall τού San Francisco. Η συγκεκριμένη ομιλία έχει καταγραφεί στο Convention Report 1913 εις τις σελ. 120-127 κι έχει τίτλοThe Temple of God).

Δημιουργία αρχείου: 14-3-2014.

Τελευταία μορφοποίηση: 29-6-2019.

ΕΠΑΝΩ