Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Θυγατρικός ιστότοπος τής

Ορθόδοξης Ομάδας Δογματικής Έρευνας

Κεντρική σελίδα τού Παρατηρητή

 

Γνωστή και άγνωστη ιστορία της Σκοπιάς

Και συγκρίσεις με την αληθινή ιστορία, τού αληθινού λαού τού Θεού

 

Εδώ θα βρείτε γνωστά και άγνωστα ντοκουμέντα τής ιστορίας τής Εταιρίας Σκοπιά. Όχι μόνο αυτά που η ίδια η Σκοπιά δημοσιεύει μισά, αλλά και αυτά που θέλει να ξεχάσουμε.

Θα δημοσιεύουμε επίσης με ντοκουμέντα, τις πραγματικές διαστάσεις τών γεγονότων αυτών, και όχι την παραποιημένη εκδοχή τους, που παρουσιάζεται στα έντυπα τής οργάνωσης, για να συγκαλύψει ή να αποκρύψει τις ευθύνες της και τις κηλίδες της.

Παράλληλα, θα παρουσιάζουμε την αληθινή ιστορία, τού αληθινού λαού τού Θεού, την οποία η Σκοπιά παραποιεί για να συκοφαντήσει την αλήθινή Εκκλησία, και έτσι να στηρίξει τον ισχυρισμό της ότι δήθεν είναι "η οργάνωση τού Θεού".

Για όσους γνωρίζουν μόνο την παραποιημένη ή "λογοκριμένη" εκδοχή τής Σκοπιάς, θα υπάρξουν πολλές εκπλήξεις!

 

Προγονικοί θρησκευτικοί κλάδοι που γέννησαν τη Σκοπιά

Παπισμός

Λουθηρανισμός

Καλβινισμός

Αγγλικανισμός

Βαπτιστές

Αντβεντιστές

Σπουδαστές τής Γραφής

 

Η άγνωστη προϊστορία της Σκοπιάς

 

Η Αληθινή ιστορία της Σκοπιάς

 

Το αποκρυφιστικό ξεκίνημα της Σκοπιάς

 

Είχε ο Θεός "πάντοτε μια οργάνωση";

 

Ντοκουμέντα από την ιστορία της Σκοπιάς

 

Εγκληματικά ντοκουμέντα με ευθύνη αίματος τής Σκοπιάς

 

Ντοκουμέντα για αποστατικά κινήματα από τη Σκοπιά

Δημιουργία αρχείου: 14-5-2002.

Τελευταία μορφοποίηση: 20-1-2023.

ΕΠΑΝΩ