Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Μελέτες και Περί Θεού

Ο ανύπαρκτος ειδωλολατρικός "θεός" τής Σκοπιάς στο... χώρο // Η Πανταχού Παρουσία του Θεού // Ο θεός της Σκοπιάς είναι ένας άλλος θεός

Ο θεός της Σκοπιάς: Ένας "θεός δραπέτης"

Θεολογία για αθεολόγητους

Μέρος 1ο

 

 

Όταν συγκρίνει κάποιος τη "θεολογία" της Εταιρίας Σκοπιά με τη Χριστιανική θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, του έρχεται να βαράει το κεφάλι του στον τοίχο, από τα παιδαριώδη πράγματα που διδάσκει αυτή η οργάνωση στους οπαδούς της! Ακόμα και σε ανέκδοτα δεν συναντάει τέτοια πράγματα!

1. Τι γράφει η Σκοπιά για τον θεό της

Έχουμε κατά καιρούς μιλήσει για τα εξωφρενικά χαρακτηριστικά του "θεού" της εταιρίας Σκοπιά, καθώς και για τον Παγανιστικό τρόπο που τον αντιλαμβάνεται η οργάνωση αυτή, ως έναν ΕΝΔΟΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ "θεό", με σώμα και εγκέφαλο! Σε αυτή μάλιστα τη μελέτη, όπου δείχναμε ότι ο θεός των Μαρτύρων του Ιεχωβά μοιάζει με τους ειδωλολατρικούς θεούς που είναι μέσα στο σύμπαν και είναι δέσμιοι του χώρου και του χρόνου, είχαμε κάνει και τη διάκρισή του από τον Πανταχού Παρόντα Χριστιανικό Θεό.

Ας θυμίσουμε τι γράφουν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά για τον "θεό" τους:

"Όπως καταλαβαίνουμε, εκεί που υπάρχει νοημοσύνη, υπάρχει και διάνοια. Και ξέρουμε, ότι εκεί που υπάρχει διάνοια, υπάρχει εγκέφαλος σ' ένα σώμα συγκεκριμένου σχήματος... Επειδή ο θεός είναι ένα πρόσωπο με πνευματικό σώμα, κάπου πρέπει να μένει... ζει σε ορισμένο τόπο στον ουρανό... Για να δημιουργήσει αυτά τα πράγματα, ο θεός δεν χρειάστηκε να είναι σωματικά παρών. Μπορεί να εξαποστείλει το πνεύμα του, την ενεργό δύναμή του, και να κάνει ό,τι θέλει, ακόμη κι όταν βρίσκεται πολύ μακρυά". (Βιβλίο "Μπορείτε να ζείτε για πάντα στον παράδεισο στη γη" σελ. 36,37).

Είχαμε τονίσει σ' εκείνη τη μελέτη, ότι ένας θεός που έχει σώμα, και ζει σε τόπο και χρόνο, και χρειάζεται να σκέφτεται, και να να στέλνει την "ενεργό δύναμή" του όταν είναι "μακριά" από κάτι, και που δεν είναι πανταχού παρών, στην ουσία είναι ΔΕΣΜΙΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Πρόσφατα λοιπόν, κάποιος Μάρτυς του Ιεχωβά μας υπέδειξε, ότι ο Θεός των Μαρτύρων του Ιεχωβά, δεν είναι δέσμιος του χώρου και του χρόνου, και μάλιστα αυτό το ξεκαθαρίζει η εταιρία Σκοπιά στο βιβλίο της: "Το Άγιο Πνεύμα, η δύναμις πίσω από την επικείμενη Νέα Τάξη!", σελ. 8 (Ελληνική έκδοση του 1978).

Αναζητήσαμε αυτή τη δήλωση της Σκοπιάς στο εν λόγω βιβλίο, και πράγματι βρήκαμε ότι σε κάποιο σημείο της σελίδας 8, λέει τα εξής: "ο Θεός δεν δεσμεύεται ούτε από χρόνο ούτε από χώρο". Όμως δεν μείναμε εκεί. Διαβάσαμε και τα συμφραζόμενα αυτής της φράσης, ώστε να κατανοήσουμε τι ακριβώς εννοεί η εταιρία Σκοπιά με τα λόγια αυτά. Και όπως θα δείτε, η ανάγνωση αυτών των λόγων είναι ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΑΤΗ, για το πώς αντιλαμβάνονται οι Μάρτυρες του Ιεχωβά τον Θεό τους!

Στην ακόλουθη εικόνα, θα παρουσιάσουμε τις σελίδες 8 και 9 του βιβλίου αυτού, και στη συνέχεια θα το παραθέσουμε σε ψηφιακή μορφή και θα το αναλύσουμε, γιατί περιέχει πολλά ενδιαφέροντα σημεία για τον θεό και τη θεολογία της εταιρίας Σκοπιά!

Το ανωτέρω κείμενο λοιπόν του βιβλίου αυτού της Σκοπιάς, σε μονοτονική μορφή, (για να το μελετήσετε προσεκτικά), είναι το εξής:

Κείμενο Σκοπιάς:

"Όταν είπε ότι ούτε και ο ουρανός των ουρανών ακόμη δεν θα μπορούσε να χωρέση τον Θεό για τον όποιο είχε κτίσει ένα ναό, είπε την επιστημονική αλήθεια. Η γη αποτελεί ένα μικροσκοπικό μέρος του σύμπαντος του οποίου τα όρια δεν μπορούν οι επιστήμονες να φθάσουν η να ιδούν, ακόμη και με τα σημερινά ισχυρότατα τηλεσκόπια. Ωστόσο, αυτό το απέραντο μέχρι σήμερα σύμπαν δεν μπορεί να χωρέση τον αληθινό Θεό. Δεν μπορεί να τον περιορίση ούτε να τον εγκλείση κάπου. Ο αληθινός Θεός μπορεί να υπερβή αυτό που ήδη υπάρχει από το σημερινό σύμπαν, ορατό και αόρατο. Μπορεί να προχωρήση πέρα απ’ αυτό και να δημιουργήση ακόμη και άλλα πράγματα για τη διεύρυνσι του σύμπαντος, πέρα από τα υπάρχοντα όριά του, έξω στο ατέρμον διάστημα. Τι σημαίνει αυτό;

Σημαίνει ότι ο Θεός δεν δεσμεύεται ούτε από χρόνο ούτε από χώρο. Η ζωή του στο παρελθόν δεν έχει όρια. Ο χρόνος της ζωής του στο μέλλον είναι απεριόριστος. Ο Μωυσής, ο πρώτιστος νομοθέτης των προχριστιανικών χρόνων, είπε σ' αυτόν τον χωρίς όρια Θεόν τα έξης: «Από του αιώνος έως του αιώνος, συ είσαι ο Θεός.» (Ψαλμός 90: 2) Αυτός ο Θεός ζη στην αιωνιότητα, για να συνέχιση να παράγη και να δημιουργή πέρα από το παρόν σύμπαν, εκτείνοντας το. Αυτό σημαίνει ότι αυτός είναι η απύθμενη πηγή κάθε ενεργείας. Όλα τα πράγματα του σύμπαντος αποτελούν δέσμες μορίων της ενεργείας του. Αυτές οι δέσμες των μορίων συγκεντρώθηκαν σε μάζες μεγάλες και μικρές. Ο επιστήμων του εικοστού αιώνος Αλβέρτος Αϊνστάιν απεργάσθηκε τον επόμενο τύπο για το σύμπαν: η ενέργεια ισοδυναμεί με τη μάζα επί την ταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο (δηλαδή, Ε = m * C2). Ας μη φαίνεται παράδοξο, λοιπόν, ότι ο Θεός, αυτή η Πηγή πάθε ενεργείας, δεν βρίσκει τίποτε αδύνατο για τον εαυτό του.

Παραδείγματος χάριν, σημειώστε τη σχεδόν απίστευτη αξίωσι που κάνει ο Θεός για τον εαυτό Του, καθώς μας λέγει να υψώσωμε τους οφθαλμούς μας στους ουρανούς τη νύχτα και να θαυμάσωμε τα άστρα. Λέγει: «Σηκώσατε υψηλά τους οφθαλμούς σας και ιδέτε, τις εποίησε ταύτα; Ο εξάγων το στράτευμα αυτών κατά αριθμόν ο ονομαστί καλών ταύτα πάντα εν τη μεγαλειότητι της δυνάμεως αυτού, διότι είναι ισχυρός εις εξουσίαν δεν λείπει ουδέν».—Ησαϊας μ' 26.

Οι σημερινοί αστρονόμοι, με τα πολύ διεισδυτικά τηλεσκόπιά τους, μπορούν απλώς να υπολογίσουν τον αριθμό των άστρων που μπορούν να φέρουν σε ακτίνα οράσεως. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τον Δημιουργό των ουρανών και της γης. «Αριθμεί τα πλήθη των άστρων καλεί τα πάντα ονομαστί!» (Ψαλμός ρμζ' 4) Παρομοιάζει όλα τα άστρα του ουρανού μ' ένα στράτευμα αχανούς μεγέθους. Γνωρίζει πόσα είναι μέσα στο στράτευμά του. Γνωρίζει κάθε μέλος αυτού του στρατεύματος με το όνομά του. Με τη μνήμη μπορεί να διεξέλθη τον κατάλογο αυτών. Όταν εκφωνεί τον κατάλογο, κανένα μέλος αυτής της στρατιάς των άστρων δεν παραλείπει ν’ απάντηση. Το καθένα απαντά στο όνομά του και δίνει λογαριασμό των πράξεων του. Ο Θεός βρίσκει το καθένα να εκπληρώνη τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Κανένα δεν λείπει.

Η 'μεγαλειότης της δυνάμεώς του' (η «αφθονία της δυναμικής ενεργείας» ΜΝΚ) που έχει ο Θεός είναι αμέτρητη. Είναι ανεξάντλητη". (Η υπογράμμιση δική μας).

Ας δούμε λοιπόν πιο προσεκτικά τα παραπάνω:

 

2. Μήπως πρόκειται για "Νέο Φως";

Κατ' αρχήν, ακόμα και ο αναγνώστης που έχει μια στοιχειώδη αντίληψη αυτών που διαβάζει, δεν μπορεί παρά να διαπιστώσει ξεκάθαρα, την ΑΝΤΙΦΑΣΗ που υπάρχει, μεταξύ ενός θεού με σώμα, που ζει κάπου στο σύμπαν, και σκέφτεται σε χρόνο, (όπως  γράφει το βιβλίο της Σκοπιάς "Μπορείτε να Ζείτε"), σε αντιπαράθεση με έναν Θεό που δεν δεσμεύεται από τον χώρο και τον χρόνο, (όπως γράφει επί λέξει το βιβλιαράκι της Σκοπιάς για το Άγιο Πνεύμα). Ή θα έχει σώμα και θα δεσμεύεται από το τον χώρο και τον χρόνο, ή θα είναι Πανταχού Παρών, και δεν θα δεσμεύεται από τον χώρο. Τι συμβαίνει λοιπόν; Έχουμε αντίφαση μεταξύ αυτών των δύο βιβλίων της Σκοπιάς; Πώς εξηγείται η διαφορά αυτή;

Το πρώτο που μπορεί κάποιος να σκεφθεί, είναι ότι ίσως (κατά τη συνήθειά της), η Σκοπιά έχει αλλάξει τις απόψεις της, και στο ένα της βιβλίο γράφει ότι ο Θεός δεν δεσμεύεται, ενώ στο άλλο τον παρουσιάζει δέσμιο του χώρου και του χρόνου. Μήπως δηλαδή η Σκοπιά, κατάλαβε ότι τελικά ο Θεός δεν είναι δυνατόν να δεσμεύεται σε ένα σώμα, κάπου στο σύμπαν και σε χρόνο, και το διόρθωσε;

Όμως όχι! αυτό δεν είναι δυνατόν να ισχύει. Και ο πρώτος λόγος είναι, ότι το βιβλιαράκι για το Άγιο Πνεύμα, που λέει ότι ο Θεός δεν δεσμεύεται, εκδόθηκε στα Ελληνικά τέσσερα χρόνια ΠΡΙΝ εκδοθεί το άλλο βιβλίο, που τον παρουσιάζει σκλάβο του χωροχρόνου. Εάν λοιπόν είχαμε εδώ "νέο φως", δηλαδή μια καλύτερη κατανόηση του θέματος από την πλευρά της Σκοπιάς, τότε το "νέο φως", θα ήταν το πιο πρόσφατο βιβλίο, δηλαδή αυτό που παρουσιάζει έναν θεό - σκλάβο του χωροχρόνου, και όχι εκείνο που γράφει ότι δεν δεσμεύεται! Αυτό όμως, ακόμα και η Σκοπιά δεν θα το διανοείτο, να αντικαταστήσει έναν αδέσμευτο Θεό με έναν θεό που δεσμεύεται στον χώρο και στον χρόνο.

Και υπάρχει άλλος ένας λόγος που μας κάνει σίγουρους ότι εδώ δεν πρόκειται για "νέο φως". Και ο λόγος είναι ότι τα δύο αυτά βιβλία, κυκλοφορούσαν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ. Συνεπώς, δεν μπορούμε να μιλάμε για "νέο φως".

Κάτι άλλο πρέπει να συμβαίνει, για να εξηγηθεί η αντίφαση αυτή, μεταξύ δύο βιβλίων που βρίσκονταν σε χρήση από τη Σκοπιά στην ίδια περίοδο! Και πράγματι, μια προσεκτικότερη μελέτη, μας αποκαλύπτει το ΣΠΑΡΤΑΡΙΣΤΟ "μυστικό" της Σκοπιάς!

 

3. Τι εννοεί όταν μιλάει η Σκοπιά για θεό που δεν δεσμεύεται;

Δείτε πάλι το κείμενο του βιβλίου "Το Άγιο Πνεύμα...", που παραθέσαμε πιο πάνω. Και προσπαθήστε να καταλάβετε τι εννοεί η Σκοπιά, όταν μιλάει για έναν Θεό που δεν δεσμεύεται στον χώρο και τον χρόνο, και τότε θα εκπλαγείτε!

Παραθέτουμε τα σημεία που μας ενδιαφέρουν:

Λέει η Σκοπιά: "αυτό το απέραντο μέχρι σήμερα σύμπαν δεν μπορεί να χωρέση τον αληθινό Θεό. Δεν μπορεί να τον περιορίση ούτε να τον εγκλείση κάπου. Ο αληθινός Θεός μπορεί να υπερβή αυτό που ήδη υπάρχει από το σημερινό σύμπαν, ορατό και αόρατο. Μπορεί να προχώρηση πέρα απ’ αυτό και να δημιουργήση ακόμη και άλλα πράγματα για τη διεύρυνσι του σύμπαντος, πέρα από τα υπάρχοντα όριά του, έξω στο ατέρμον διάστημα. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι ο Θεός δεν δεσμεύεται ούτε από χρόνο ούτε από χώρο. Η ζωή του στο παρελθόν δεν έχει όρια."

Καταλάβατε τώρα; Ο λόγος που η Σκοπιά μιλάει για έναν Θεό "αδέσμευτο", δεν είναι το ότι ο "θεός" της είναι Πανταχού Παρών, αλλά επειδή δεν μπορεί να "εγκλεισθεί" κάπου χωρίς να... δραπετεύσει! Με μια τέτοια λογική, καταρρέει ο μύθος της ανθρώπινης νοημοσύνης!

Δείτε την αιτιολόγηση της Σκοπιάς, και θα το κατανοήσετε αυτό σαφέστατα!

Δεν λέει ότι ο Θεός είναι Υπερβατικός. Λέει ότι "μπορεί να υπερβεί" αυτό που υπάρχει στο σημερινό σύμπαν. Και πώς μπορεί να το κάνει αυτό; Η Σκοπιά απαντάει: "Μπορεί να προχώρηση πέρα απ’ αυτό και να δημιουργήση ακόμη και άλλα πράγματα για τη διεύρυνσι του σύμπαντος, πέρα από τα υπάρχοντα όριά του, έξω στο ατέρμον διάστημα"!!!!! Με άλλα λόγια, ο Θεός, ΔΕΝ είναι Πανταχού Παρών, αλλά δεν δεσμεύεται από τον χώρο και τον χρόνο, επειδή πάντοτε έχει τη δυνατότητα να... δραπετεύσει σε κάτι πιο πέρα, απ' αυτό που ήδη υπάρχει!!!! Και αυτό ακριβώς εννοεί όταν μιλάει για "Θεό που δεν δεσμεύεται", όπως η ίδια η Σκοπιά το παραδέχεται, γράφοντας αμέσως μετά: "Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι ο Θεός δεν δεσμεύεται ούτε από χρόνο ούτε από χώρο". Είναι αδέσμευτος, επειδή... μπορεί να διαφύγει πιο πέρα από όσα δημιούργησε στο σύμπαν, δημιουργώντας και άλλα για να μένει εκεί!!!!

Εάν ακόμα δεν έχετε τηλεφωνήσει στον ψυχίατρό σας μετά απ' αυτό, ας δούμε μερικά ακόμα σημεία από το εν λόγω κειμενάκι:

Προσέξτε αυτό που λέει η εταιρία Σκοπιά: "να δημιουργήση ακόμη και άλλα πράγματα για τη διεύρυνσι του σύμπαντος, πέρα από τα υπάρχοντα όριά του, έξω στο ατέρμον διάστημα". Αυτή η φράση, μας βοηθάει, "να μπούμε στη σκέψη της Σκοπιάς", και να αντιληφθούμε πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται τον Θεό και το σύμπαν:

Η Σκοπιά, αντιλαμβάνεται έναν ΑΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟ, που ΔΕΝ πλάσθηκε από τον Θεό. Πάει πίσω στο παρελθόν άπειρα, και εκτείνεται στο μέλλον άπειρα. Ομοίως, και ο χώρος, (Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ), εκτείνεται σε όλες τις κατευθύνσεις άπειρα. Και κάπου εκεί, υπήρχε άπειρα και ο "θεός" της Σκοπιάς, ο οποίος "κάποτε" έπλασε την ύλη του σύμπαντος, (δηλαδή κατ' αυτούς) δημιούργησε το σύμπαν!

Κατά τη Σκοπιά λοιπόν, ο Θεός ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΑΠΕΙΡΟ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟ, αλλά ζούσε ΜΕΣΑ Σ' ΑΥΤΟΝ πάντοτε! Ο χωροχρόνος για τη Σκοπιά ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΤΙΣΜΑ (σε αντίθεση με τον Χριστό τον οποίο ως γνωστόν η Σκοπιά θεωρεί κτίσμα!) Κατά τη Σκοπιά ο (άκτιστος) χωροχρόνος είναι το "περιβάλλον" στο οποίο ζούσε ο άκτιστος Θεός!

Όπως είδατε στη συνέχεια του κειμένου αυτού που παραθέσαμε από το βιβλίο της Σκοπιάς για το Άγιο Πνεύμα, η Σκοπιά κάνει αναφορά στην εξίσωση του Αϊνστάιν, για να φανεί "επιστημονική". Αλλά παρά τον μισό αιώνα που χωρίζει το βιβλίο αυτό της Σκοπιάς από τον μεγάλο Φυσικό Αϊνστάιν, η Σκοπιά ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΤΙΠΟΤΑ από τη θεωρία του! Γιατί ο Αϊνστάιν με τη θεωρία του, την οποία επικαλείται η Σκοπιά, δίδαξε ακριβώς αντίθετα πράγματα από αυτά που λέει η Σκοπιά! Ο Αϊνστάιν, δίδαξε ότι ο χωροχρόνος, ΔΕΝ είναι αιώνιος και άπειρος (όπως ισχυρίζεται η Σκοπιά), αλλά ότι είναι πεπερασμένος, και έχει ΟΡΙΑ και στον χώρο και στον χρόνο. Όρια, τα οποία ορίζονται από την ίδια την ύλη που περιέχει! Η Γενική θεωρία της Σχετικότητας του Αϊνστάιν τελικά επιβεβαιώθηκε και πειραματικά, (πολύ ΠΡΙΝ η Σκοπιά γράψει το εν λόγω κειμενάκι), και η θεωρία αυτή διδάσκει ότι "πριν" υπάρξει η ύλη του σύμπαντος, απλούστατα ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΟΥΤΕ ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΥΤΕ ΠΡΙΝ!!! Δεν υπήρχε κανένας χωροχρόνος πριν την ύλη του σύμπαντος, στον οποίο δήθεν να "διαμένει" ο Θεός! Χωρίς τη δημιουργία του χωροχρόνου από τον Θεό, το "τίποτα" είναι κυριολεκτικό!

Κι όμως, κατά τη Σκοπιά, ο θεός της ήταν αναγκασμένος "να μένει κάπου", όπως γράφει πολύ καθαρά στο άλλο της βιβλίο, (το "Μπορείτε να ζείτε"), για το οποίο μιλήσαμε στην αρχή. Ο θεός της ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ τον χώρο και τον χρόνο για να υπάρξει και να δημιουργήσει την ύλη! Είναι δημιουργός ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΥΛΗΣ, αλλά ΟΧΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΥ!

Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αντίφαση μεταξύ των δύο βιβλίων! Και τα δύο μιλούν για τον ΕΝΔΟΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ δούλο - θεό του χωροχρόνου, που το μόνο που μπορεί, είναι να δημιουργεί ΜΕΣΑ στον χωροχρόνο, ή να δραπετεύει από το ένα σημείο του χωροχρόνου στο άλλο! Και η φράση της Σκοπιάς: "χωρίς όρια Θεό", αναφέρεται μόνο στο ότι ο θεός της δεν έχει αρχή, και δεν έχει και τέλος. Στον χώρο όμως, έχει συγκεκριμένο σώμα!!!

 

4. Η Πανθεϊστική διδασκαλία της Σκοπιάς

Όμως το κειμενάκι που προαναφέραμε, από το βιβλίο "Το Άγιο Πνεύμα" της Σκοπιάς, γράφει πολλύ περισσότερα, για να κατανοήσουμε το πώς η Σκοπιά κατανοεί τον θεό της. Και παρά την παραφροσύνη τών όσων ήδη αναφέραμε ως εδώ, αυτά που θα πούμε στη συνέχεια, είναι πολύ πιο σοβαρά, και πολύ αιρετικότερα!

Πριν προχωρήσουμε όμως σ' αυτό, θυμηθείτε τι πιστεύει η Σκοπιά για τη σχέση Θεού και Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με το βιβλίο της "Μπορείτε να ζείτε...":

"ζει σε ορισμένο τόπο στον ουρανό... Για να δημιουργήσει αυτά τα πράγματα, ο θεός δεν χρειάστηκε να είναι σωματικά παρών. Μπορεί να εξαποστείλει το πνεύμα του, την ενεργό δύναμή του, και να κάνει ό,τι θέλει, ακόμη κι όταν βρίσκεται πολύ μακρυά".

Δηλαδή, ο θεός της Σκοπιάς, "χαμένος" κάπου στο σύμπαν, στέλνει το Άγιο Πνεύμα, που είναι μια απρόσωπη δύναμη, και πλάθει τα πάντα.

Τώρα, δείτε πάλι προσεκτικά, τι λέει για το "ΠΩΣ" έπλασε ο Θεός (κατά τη γνώμη της) το σύμπαν:

"Αυτό σημαίνει ότι αυτός είναι η απύθμενη πηγή κάθε ενεργείας. Όλα τα πράγματα του σύμπαντος αποτελούν δέσμες μορίων της ενεργείας του. Αυτές οι δέσμες των μορίων συγκεντρώθηκαν σε μάζες μεγάλες και μικρές".

Δηλαδή, τα πάντα στο υλικό σύμπαν, αποτελούνται από "μόρια του Αγίου Πνεύματος", της δυνάμεως ή ενεργείας του θεού (κατά τη Σκοπιά)! Δεν πλάσθηκαν από το μηδέν, όπως πιστεύουμε εμείς οι Χριστιανοί, αλλά κατά τη Σκοπιά, είναι "δέσμες" Αγίου Πνεύματος!

Στο ίδιο κείμενο, η Σκοπιά μιλάει για την περίφημη εξίσωση του Αϊνστάιν: "η ενέργεια ισοδυναμεί με τη μάζα επί την ταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο (δηλαδή, Ε = m * C2). Ας μη φαίνεται παράδοξο, λοιπόν, ότι ο Θεός, αυτή η Πηγή πάθε ενεργείας, δεν βρίσκει τίποτε αδύνατο για τον εαυτό του". Με άλλα λόγια, από τον Θεό "εκπορεύεται" το Άγιο Πνεύμα, και αυτό "συμπυκνώνεται" σε ύλη και ενέργεια, δημιουργώντας το σύμπαν!

Σύμφωνα με τη Σκοπιά λοιπόν, το σύμπαν, δεν είναι πλασμένο από το μηδέν, αλλά ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΡΡΟΗ του Θεού!

Προσέξτε! Αυτό ακριβώς το σημείο, είναι μια καθαρά ειδωλολατρική διδασκαλία, την οποία πίστευαν όλα τα ειδωλολατρικά έθνη, και ακόμα την πιστεύουν! Η ειδωλολατρική αυτή διδασκαλία, η οποία διδάσκει ότι τα πάντα αποτελούν "απορροή του Θεού", έχει καταδικασθεί από την αρχή από την Εκκλησία του Χριστού, και ονομάζεται ΠΑΝΘΕΪΣΜΟΣ!

Η διδασκαλία αυτή της Σκοπιάς ονομάζεται Πανθεϊσμός, και είναι ειδωλολατρική, επειδή εάν τα πάντα αποτελούν "απορροή" του Θεού, και όχι μια εκ του μηδενός δημιουργία, όπως πιστεύουμε εμείς οι Χριστιανοί, τότε:

α. Το κάθε τι, είναι μέρος του Θεού.

β. Η ουσία του Θεού και των κτισμάτων συγχέεται, και ο Θεός δεν είναι ανόμοιος με τα κτίσματα, αλλά έχουν κοινή ουσία.

γ. Εάν το κάθε τι υλικό είναι απορροή της ουσίας του Θεού, τότε μπορούμε να το ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ, λατρεύοντας έτσι τη Θεία ουσία.

Κατά συνέπειαν, η έννοια της "ειδωλολατρίας" γίνεται για τους Πανθεϊστές όχι μόνο επιτρεπτή, αλλά και αναγκαία, έτσι ώστε μέσω της ύλης που είναι ομοούσια με τον Θεό, να λατρεύεται ο Θεός, που είναι η πηγή της ύλης αυτής!

Και τότε κακώς ο Θεός απαγορεύει την ειδωλολατρία! Γιατί δεν υπάρχει τίποτα που να μην μετέχει Αγίου Πνεύματος, το οποίο απορρέει από τον Θεό (κατά τη διδασκαλία της Σκοπιάς), και συμπυκνώνεται πλάθοντας τα πάντα! Τότε οι αρχαίοι Έλληνες ειδωλολάτρες, καλά έκαναν και λάτρευαν τον θεό τους μέσω των υλικών αγαλμάτων, τα οποία κατ' αυτούς μετείχαν της "Θείας Ουσίας"!

 

5. Επιλεγόμενα

Ολοκληρώνοντας αυτή την περιληπτική ανάλυση στα δύο αυτά "φριχτά και βλάσφημα" κειμενάκια της εταιρίας Σκοπιά, καταλήγουμε στο ότι ο θεός της Σκοπιάς

1. Γνωρίζει όσα γνωρίζει καταγράφοντάς τα  "Με τη μνήμη" του, όπως χαρακτηριστικά λέει η Σκοπιά στο βιβλίο της "Άγιο Πνεύμα", συνεπώς δεν τα γνωρίζει από πάντα. Αλλά σύμφωνα με το άλλο της βιβλίο, το συμπηρωματικό στη βλασφημία του Θεού, "έχει εγκέφαλο" και πρέπει να σκέφτεται για να γνωρίσει κάτι.

2. Σκέφτεται και ενεργεί, υπάρχοντας σε έναν αιώνιο και άναρχο χωροχρόνο, που εκτείνεται άπειρα παντού, και τον οποίο χωροχρόνο ποτέ δεν έπλασε ο ίδιος, αλλά υπάρχει πάντοτε μαζί του, και τον χρειάζεται, γιατί κατά τη Σκοπιά "κάπου πρέπει να μένει".

3. Ο μόνος τρόπος για να υπερβεί ο θεός της Σκοπιάς τον χωροχρόνο, είναι να δημιουργήσει "πιο πέρα" και άλλα αντικείμενα, και να "πάει" εκεί.

4. Δεν είναι πανταχού παρών, αλλά ό,τι θέλει, στέλνει το Άγιο Πνεύμα, που κατά τη Σκοπιά είναι η ενεργός του δύναμη.

5. Αυτό το Άγιο Πνεύμα που εκπορεύεται από τον Θεό (κατά την Αγία Γραφή), σύμφωνα με τη Σκοπιά είναι μια ενέργεια, η οποία "συμπυκνώνεται" σε ύλη, και δημιουργεί όλα τα υλικά αντικείμενα, που αποτελούν το σύμπαν.

6. Η ουσία του θεού της Σκοπιάς λοιπόν, δεν είναι καθόλου ξένη προς το σύμπαν που δημιούργησε, αλλά το σύμπαν δημιουργήθηκε από την απορροή αυτού του θεού.

7. Έτσι λοιπόν, κατά συνέπειαν, εάν η Σκοπιά έχει δίκιο σε όλα αυτά, ας πάμε να ΛΑΤΡΕΨΟΥΜΕ το κάθε πετραδάκι αυτού του σύμπαντος, γιατί δεν είναι παρά "συμπύκνωμα" του Αγίου Πνεύματος, και έτσι λατρεύουμε αυτόν τον καταπληκτικό αδέσμευτο... δραπέτη θεό!

Ν. Μ.

Δημιουργία αρχείου: 16-5-2007.

Τελευταία μορφοποίηση: 30-4-2016.

ΕΠΑΝΩ