Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Σύντομες Μελέτες και Ιστορικά θέματα

Η "ημέρα - έτος" και "οι Καιροί τών Εθνών" * Περίληψη γεγονότων πτώσης Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ. * Χρονολόγηση γεγονότων και βασιλέων κατά το 587 π.Χ. * Χρονολογικοί πίνακες γύρω από το 587 π.Χ. * Η ερήμωση τής Ιερουσαλήμ το 587 * Οι Καιροί των Εθνών Αναθεωρημένοι * Η εσφαλμένη χρονολόγηση τής Σκοπιάς για το αστρονομικό ημερολόγιο VAT 4956 * 18 ανεξάρτητες ιστορικές αποδείξεις, διαψεύδουν την απάτη των Μαρτύρων του Ιεχωβά για το 607 π.Χ. Β΄ Μέρος

Εκδόσεις τής εταιρίας Σκοπιά

που αποδεικνύουν το λάθος τού 607 π.Χ. και τού 1914!!!

Τού Doug Meason

 

Πηγή: Μετάφραση από τα Αγγλικά, από αρχείο PDF με μερικά δικά μας σχόλια

 

Η Σκοπιά επίσημα αρνείται τα ιστορικά ντοκουμέντα τού Βηρωσσού και τού Πτολεμαίου ως εσφαλμένα, επειδή αποδεικνύουν ότι η κεντρική της χρονολογία (το 607 π.Χ.) από το οποίο βγάζει το 1914, είναι λάθος. Όμως, αν ελέγξουμε προσεκτικά τις εκδόσεις τής εταιρίας Σκοπιά, διαπιστώνουμε ότι ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΕΙ με ακρίβεια τα μήκη τών βασιλειών τών βασιλέων τής περιόδου αυτής, όπως ακριβώς τα καταγράφουν οι Βηρωσσός και Πτολεμαίος! Με τις δηλώσεις της ίδιας της Οργάνωσης "Σκοπιά", μας είναι δυνατόν να ξαναφτιάξουμε τον κατάλογο των Βαβυλώνιων βασιλέων και την διάρκεια των βασιλειών τους, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της εναντίον τών ανωτέρω πηγών. Γιατί η εταιρία Σκοπιά αρνείται μεν τις ιστορικές πηγές όταν είναι όλες οι πληροφορίες μαζεμένες, αλλά όταν τις δημοσιεύει ΣΚΟΡΠΙΕΣ, έτσι ώστε οι οπαδοί της να μη μπορούν να τις ελέγξουν συνολικά και να μετρήσουν τα έτη, τότε δεν δείχνει να έχει πρόβλημα να πει την αλήθεια!

Στη συνέχεια, θα δείτε μέσα από βιβλία και περιοδικά τής ίδιας τής εταιρίας Σκοπιά, να καταγράφονται με ακρίβεια τα έτη τών βασιλέων, όπως τα μαρτυρεί ο Βηρωσσός και ο Πτολεμαίος, τους οποίους όμως η Σκοπιά αρνείται (!!!) επειδή τής χαλάνε το 607 και το 1914!

Οι παρακάτω παραπομπές από τα έντυπα τής οργάνωσης, είναι από τις Αγγλικές της εκδόσεις, γι' αυτό και σε αρκετά παλαιά της έντυπα, ίσως να υπάρχει διαφορά λίγων μηνών από τα ίδια άρθρα τής Ελληνικής έκδοσης.

Οι συντομογραφίες που ακολουθούν από έντυπα τής Σκοπιάς, είναι οι εξής:

W= Περιοδικό "Σκοπιά"

dp = Βιβλίο: "Δώστε Προσοχή στην Προφητεία του Δανιήλ"

it-1 = 2008    - Ενόραση στις Γραφές, Τόμος 1
it-2 = 2008    - Ενόραση στις Γραφές, Τόμος 2

si = Βιβλίο: "Όλη η Γραφή είναι Θεόπνευστη και Ωφέλιμη"

ΤΑ  ΟΝΟΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΒΑΣΙΛΕΩΝ  ΤΗΣ  ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ
  Ναβουχοδονόσωρ a Εβίλ Μεροδάχ a Νεριγκλισάρ  a Λαμπσί - Μαρδούκ  a Ναβονίδης
Επισήμανση a "Βασίλευσε επί 43 χρόνια" "Διάδοχος του Ναβουχοδονόσσωρα" και "βασίλευσε δύο χρόνια" "Αντικατέστησε τον Εβίλ Μεροδάχ και "βασίλευσε 4 χρόνια" "Διαδέχθηκε τον Νεριγκλισάρ και  "βασίλευσε 9 μήνες" "Ακολούθησε τον Λαμπσί Μαρδούκ" και "πιστεύεται πως είχε βασιλεύσει 17 χρόνια, 556-539 π.Χ.
  Πού αναφέρεται Πού αναφέρεται Πού αναφέρεται Πού αναφέρεται Πού αναφέρεται
Σημ.1 dp κεφ.4 σελ.50 παρ.9 "The Rise and Fall of an Immense Image"  (Η άνοδος και πτώση μιας μεγάλης μορφής)        
Σημ.2 w.86 11/1 σελ.5 "A Dream Reveals How Late It Is" (Ένα όνειρο αποκαλύπτει πόσο αργά είναι)        
Σημ.3 it-2 σελ.480 "Nebuchadnezzar"  (Ναβουχοδονόσωρ)        
Σημ.4 dp. Κεφ.7 σελ.99 παραγρ.2 "Four Words That Changed the World"   (τέσσερις λέξεις που άλλαξαν τον κόσμο)        
Σημ.5 w00 5/15 σελ.12 "Pay attention to God's Prophetic Word for our Day"  (Να προσέχετε τον Προφητικό Λόγο του Θεού για τις Μέρες μας)        
Σημ.6 it-1 σελ.238-239 "Babylon" (Βαβυλών)        
Σημ.7   it-1 σελ.147  "Archaeology" (Αρχαιολογία)      
Σημ.8   it-1 σελ.238-239 "Babylon" (Βαβυλών)      
Σημ.9   w65 1/1 σελ.29 "The Rejoicing of the Wicked is Short-lived"  (Η χαρά των πονηρών είναι βραχυπρόθεσμη)      
Σημ.10   Σελ.183 "Babylon the Great Has Fallen" (Η Μεγάλη Βαβυλών έπεσε) 1963 WTBTS      
Σημ.11   w65 1/1 σελ.29 "The Rejoicing of the Wicked is Short-lived"  (Η χαρά των πονηρών είναι βραχυπρόθεσμη)      
Σημ.12   Σελ.183 "Babylon the Great Has Fallen" (Η Μεγάλη Βαβυλών έπεσε) 1963 WTBTS      
Σημ.13   it-1 σελ.773  "Evil-Merodach" (Εβίλ Μεροδάχ)    
Σημ.14   w65 1/1 σελ.29 "The Rejoicing of the Wicked is Short-lived"  (Η χαρά των πονηρών είναι βραχυπρόθεσμη)    
Σημ.15   Σελ.184 "Babylon the Great Has Fallen" (Η Μεγάλη Βαβυλών έπεσε) 1963 WTBTS    
Σημ.16       w65 1/1 σελ.29 "The Rejoicing of the Wicked is Short-lived"  (Η χαρά των πονηρών είναι βραχυπρόθεσμη)  
Σημ.17       Σελ.184 "Babylon the Great Has Fallen" (Η Μεγάλη Βαβυλών έπεσε) 1963 WTBTS  
Σημ.18       Σελ.184 "Babylon the Great Has Fallen" (Η Μεγάλη Βαβυλών έπεσε) 1963 WTBTS  
Σημ.19       w65 1/1 σελ.29 "The Rejoicing of the Wicked is Short-lived"  (Η χαρά των πονηρών είναι βραχυπρόθεσμη)  
Σημ.20         it-2 σελ.458 "Nabonidus"
Σημ.21         Σελ.184 "Babylon the Great Has Fallen" (Η Μεγάλη Βαβυλών έπεσε) 1963 WTBTS
Σημ.22         si σελ.139 "Bible Book Number 27" (Βιβλίο Αγίας Γραφής Νο.27)
Σημ.23         it-2 σελ.457 "Nabonidus"
           
Αριθ. Σημ. Πηγή της Αναφοράς Ακριβές κείμενο της αναφοράς
1 dp κεφ.4 σελ.50 παρ.9 "The Rise and Fall of an Immense Image"  (Η άνοδος και πτώση μιας μεγάλης μορφής)

Ο Ναβουχοδονόσσωρ, που βασίλευσε επί 43 έτη, ηγήθηκε μιάς δυναστείας που κυριάρχησε πάνω στην Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία.

2 w.86 11/1 σελ.5 "A Dream Reveals How Late It Is" (Ένα όνειρο αποκαλύπτει πόσο αργά είναι)

Ο Ναβουχοδονόσσωρ βασίλευσε επί 43 έτη

3 it-2 σελ.480 "Nebuchadnezzar"  (Ναβουχοδονόσωρ)

Ο Ναβουχοδονόσσωρ κυβέρνησε ως βασιλέας επί 43 έτη

4 dp. Κεφ.7 σελ.99 παραγρ.2 "Four Words That Changed the World"   (τέσσερις λέξεις που άλλαξαν τον κόσμο)

Του υπερήφανου Βασιλέα Ναβουχοδονόσσωρα η 43χρονη βασιλεία…

5 w00 5/15 σελ.12 "Pay attention to God's Prophetic Word for our Day"  (Να προσέχετε τον Προφητικό Λόγο του Θεού για τις Μέρες μας)

Ο Ναβουχοδονόσσωρ […] κατά την 43χρονη βασιλεά του […]

6 it-1 σελ.238-239 "Babylon" (Βαβυλών)

Μετά από μια 43χρονη βασιλεία, […] ο Ναβουχοδονόσσωρ Β απέθανε […] και διαδέχθηκε από τον Εβίλ Μεροδάχ […] Ο Νεριγκλισάρ, προφανώς ο διάδοχος του Εβίλ Μεροδάχ, και του Λαμπσί Μαρδούκ

7 it-1 σελ.147  "Archaeology" (Αρχαιολογία)

Ο Εβίλ Μεροδάχ, διάδοχος του Ναβουχοδονόσσορα.

8 it-1 σελ.238-239 "Babylon" (Βαβυλών)

Μετά από μια 43χρονη βασιλεία, […] ο Ναβουχοδονόσσωρ Β απέθανε… και διαδέχθηκε από τον Εβίλ Μεροδάχ […] Ο Νεριγκλισάρ, προφανώς ο διάδοχος του Εβίλ Μεροδάχ, και του Λαμπσί - Μαρδούκ

9 w65 1/1 σελ.29 "The Rejoicing of the Wicked is Short-lived"  (Η χαρά των πονηρών είναι βραχυπρόθεσμη)

Ο Εβίλ Μεροδάχ, ως ο μεγαλύτερος υιός, διαδέχθηκε τον Ναβουχοδονόσσορα… Ο Εβίλ Μεροδάχ βασίλευσε δύο χρόνια και δολοφονήθηκε από τον σύζυγο της αδελφής του, τον Νεριγκλισάρ, ο οποίος βασίλευσε επί τέσσερα χρόνια, τα οποία ξόδεψε κυρίως σε κατασκευαστικά έργα.  Ο ανήλικος υιός του, ο Λαμπσί Μαρδούκ, ένα άγριο αγόρι, τον διαδέχθηκε και δολοφονήθηκε μέσα σε εννέα μήνες.  Ο Ναβονίδης, ο οποίος υπηρέτησε ως κυβερνήτης της Βαβυλώνος και που ήταν ο αγαπημένος γαμπρός (σύζυγος της κόρης) του, πήρε τον θρόνο και απόλαυσε μια σχετικά ένδοξη βασιλεία, μέχρι την πτώση της Βαβυλώνος το 539 π.Χ..

11 w65 1/1 σελ.29 "The Rejoicing of the Wicked is Short-lived"  (Η χαρά των πονηρών είναι βραχυπρόθεσμη)
14 w65 1/1 σελ.29 "The Rejoicing of the Wicked is Short-lived"  (Η χαρά των πονηρών είναι βραχυπρόθεσμη)
16 w65 1/1 σελ.29 "The Rejoicing of the Wicked is Short-lived"  (Η χαρά των πονηρών είναι βραχυπρόθεσμη)
19 w65 1/1 σελ.29 "The Rejoicing of the Wicked is Short-lived"  (Η χαρά των πονηρών είναι βραχυπρόθεσμη)
10 Σελ.183 "Babylon the Great Has Fallen" (Η Μεγάλη Βαβυλών έπεσε) 1963 WTBTS

Ο Amel-Marduk (Εβίλ Μεροδάχ), ως μεγαλύτερος υιός, διαδέχθηκε τον Ναβουχοδονόσσορα.

12 Σελ.184 "Babylon the Great Has Fallen" (Η Μεγάλη Βαβυλών έπεσε) 1963 WTBTS

Αφού βασίλευσε μόλις δύο χρόνια, ο Βασιλέας Evil-Merodach δολοφονήθηκε από τον σύζυγο της αδελφής του, τον Neriglissar [...]  Αυτός ο σφετεριστής του θρόνου […] βασίλευσε τέσσερα χρόνια […] ο Labashi-Marduk τον διαδέχθηκε […] Εντός εννέα μηνών έβαλαν να του κόψει τον λαιμό του ένας δολοφόνος. Ο Nabonidus τώρα πήρε τον θρόνο, και είχε μια σχετικά ένδοξη βασιλεία, μέχρι που έπεσε η Βαβυλών το 539 π.Χ..

15 Σελ.184 "Babylon the Great Has Fallen" (Η Μεγάλη Βαβυλών έπεσε) 1963 WTBTS
17 Σελ.184 "Babylon the Great Has Fallen" (Η Μεγάλη Βαβυλών έπεσε) 1963 WTBTS
18 Σελ.184 "Babylon the Great Has Fallen" (Η Μεγάλη Βαβυλών έπεσε) 1963 WTBTS
21 Σελ.184 "Babylon the Great Has Fallen" (Η Μεγάλη Βαβυλών έπεσε) 1963 WTBTS
13 it-1 σελ.773  "Evil-Merodach"

Ο Εβίλ Μεροδάχ αντικαταστάθηκε από τον Νεριγλισσάρ (Nergal-Sharezer)

20 it-2 σελ.458 "Nabonidus"

Η άνοδος του Ναβονίδη στον θρόνο ακολούθησε την δολοφονία του Λαμπσί Μαρδούκ

22 si σελ.139 "Bible Book Number 27" (Βιβλίο Αγίας Γραφής Νο.27)

(Εκδόσεις 1963, 1983):  Σύμφωνα με το λεξικό Westminster Dictionary of the Bible (Λεξικό Westminster της Βίβλου), 1944, σελίδα 64, και το "Babylonian Chronology" (Βαβυλωνιακό Χρονολόγιο), 1956, Parker & Dubberstein, σελίδες 13, 29, ο Βαλτάσσαρ άρχισε να βασιλεύει ως συμβασιλέας κατά το τρίτο έτος της βασιλείας του Ναβονίδη, η οποία ήταν το 553 π.Χ..     (Έκδοση 1990): ο Βαλτάσσαρ προφανώς άρχισε να βασιλεύει ως συμβασιλέας, από το τρίτο έτος του Ναβονίδη και μετά.  Εφ' όσον πιστεύεται πως ο Ναβονίδης άρχισε την βασιλεία του το 556 π.Χ., το τρίτο έτος της βασιλείας του και "το πρώτο έτος του Βαλτάσσαρ" ήταν προφανώς το 553 π.Χ.. --  Δανιήλ 7/ζ: 1. (όρα "Insight on the Scriptures" (Ενόραση εις τις Γραφές), Τομ.1, σελ.283 και Τομ.2, σελ.457.)

23 it-2 σελ.457 "Nabonidus"

Με βάση τα σφηνοειδή κείμενα, πιστεύεται πως (αυτός) βασίλευσε περίπου 17 χρόνια (556-539 π.Χ.)

           
ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΩΣΗΠΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΛΕΕΙ ΠΩΣ Ο ΝΑΒΟΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣΕ ΕΠΙ 17 ΧΡΟΝΙΑ
 

ΣΚΟΠΙΑ - 15 Μαϊου 1971, σελ.316 - Μαρτυρία του Χρονικού του Ναβονίδη:

"…Μπορεί επίσης να σημειωθεί πως ο Εβραίος ιστορικός Ιώσηπος (αναφερόμενος στα λόγια του Βαβυλώνιου ιερέα Βηρωσσού  του 3ου αι. π.Χ.) αναφέρει πως ο Κύρος πήρε την Βαβυλώνα κατά το 17ο έτος της βασιλείας του Ναβονίδη. --- Κατ' Απίωνος, Βιβλίο 1, παρ.20..."

Κατ' Απίωνος, Βιβλίο 1, παράγραφος 20

" Ο Ναβουχοδονόσσωρ, αφού είχε αρχίσει να χτίζει το προαναφερόμενο τείχος, αρρώστησε και αναχώρησε από αυτή τη ζωή, αφού είχε βασιλεύσει επί σαραντατρία χρόνια.  Οπότε, ο υιός του Εβίλ Μεροδάχ πήρε το βασίλειο. Διεύθυνε τις δημόσιες σχέσεις με ένα παράνομο και ακάθαρτο τρόπο, και υπέκυψε στο σχέδιο που είχε οργανώσει εναντίον του ο Νεριγκλισσάρ, ο σύζυγος της αδελφής του, και εσφάγη από αυτόν, όταν είχε βασιλεύσει μόλις δύο χρόνια.  Μετά την σφαγή του, ο Νεριγκλισσάρ, ο άνθρωπος που σχεδίασε εναντίον του, τον διαδέχθηκε στον θρόνο και βασίλευσε τέσσερα χρόνια˙ ο δε υιός του ο Laborosoarchod απέκτησε το βασίλειο, αν και δεν ήταν παρά ένα παιδί, και το κράτησε εννέα μήνες.

Όμως, λόγω εκείνης της δυστροπίας του και τις κακές πρακτικές που επιδείκνυε στον κόσμο, συστήθηκε σχέδιο εναντίον του και από τους φίλους του, και βασανίσθηκε μέχρι θανάτου.  Μετά τον θάνατό του, οι συνομώτες συνήλθαν και με κοινή συμφωνία έβαλαν το στέμμα επάνω στο κεφάλι του Ναβονίδη, έναν άνδρα της Βαβυλώνος, και έναν από εκείνους που ανήκε σε εκείνη την εξέγερση.  Στην διάρκεια της δικής του βασιλείας συνέβη τα τείχη της Βαβυλώνος να χτίσθηκαν περιέργως με καμένα τούβλα και άσφαλτο. Όμως όταν έφτασε στο 17ο έτος της βασιλείας του, εξήλθε ο Κύρος από την Περσία με μεγάλο στρατό, και, έχοντας ήδη κατακτήσει όλη την υπόλοιπη Ασία, ήρθε βιαστικά στην Βαβυλωνία. Όταν ο Ναβονίδης αντιλήφθηκε πως ερχόταν να του επιτεθεί, τον συνάντησε με τις δυνάμεις του, και, εμπλεκόμενος μαζί του στην μάχη ηττήθηκε, και, δέσμιος μαζί με λίγα από τα στρατεύματά του, κλείσθηκε μέσα στην πόλη Borsippus. Κατόπιν αυτών, ο Κύρος πήρε την Βαβυλώνα..." 
Όταν ολοκλήρωσε την πιο πάνω αναφορά του Βηρωσσού, ο Ιώσηπος έγραψε:
"Αυτές οι αφηγήσεις συμφωνούν με την αληθινή ιστορία μέσα στα δικά μας βιβλία, καθ' όσον μέσα σε αυτά γράφεται πως ο Ναβουχοδονόσσωρ, κατά το 19ο  έτος της βασιλείας του, ερήμωσε τον Ναό μας, και έτσι παρέμεινε, σε εκείνη την κατάσταση αφάνειας, επί πενήντα έτη..."    (Κατ' Απίωνος, Βιβλίο 1, παράγραφος 21)
Αυτό το απόσπασμα από τον Ιώσηπο όχι μόνο δηλώνει σαφώς πως ο Nabonidus βασίλευσε επί 17 χρόνια, αλλά επίσης επιβεβαιώνει τον αποδεκτό κατάλογο των Βαβυλώνιων βασιλέων και την διάρκεια των βασιλειών τους.
Η Σκοπιά αποκρύπτει όλα εκείνα τα κομματάκια που δεν θέλει οι άνθρωποί της να γνωρίζουν.    
           
Η ΣΚΟΠΙΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΤΙΣ ΑΥΘΕΝΤΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΛΕΓΟΥΝ ΠΩΣ Ο ΝΑΒΟΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣΕ ΕΠΙ 17 ΧΡΟΝΙΑ

ΣΚΟΠΙΑ - 15 Αυγούστου 1968, σελ.491-492 - Το Βιβλίο των Ειλικρινών Ιστορικών Χρονολογιών:

Επιβεβαιώνοντας την χρονολογία του 539, σημειώστε τι λέει ο καθηγητής Jack Finegan, στο "Light from the Ancient Past" (Φως από το Αρχαίο Παρελθόν) (1959), σελ.227-229:

"Εις το 17ο έτος του Βασιλέα Ναβονίδη, η Βαβυλών έπεσε στον Κύρο τον Πέρση.  Το Χρονικό του Ναβονίδη δίνει ακριβείς χρονολογίες. Κατά τον μήνα Tashritu, την 14η ημέρα, (10 Οκτωβρίου 539 π.Χ.), οι Περσικές δυνάμεις πήραν την Sippar. Την 16η ημέρα, (12 Οκτωβρίου 539 π.Χ.), ο στρατός του Κύρου μπήκε στην Βαβυλώνα αμαχητί, και κατά τον μήνα Arahsamnu, την τρίτη ημέρα, (29 Οκτωβρίου), ο ίδιος ο Κύρος ήλθε στην πόλη."
Άλλοι ερευνητές λένε αυτό:  "Το Χρονικό του Ναβονίδη […] δηλώνει πως η Sippar έπεσε στις Περσικές δυνάμεις VII/14/17 (10 Οκτωβρίου, 539 π.Χ.), πως η Βαβυλών έπεσε  VII/16/17 [Υποσημείωση της Σκοπιάς: "VII/14/17": κατά τον 7ο Εβραϊκό μήνα Tishri, την 14η ημέρα, 17ο έτος της βασιλείας του Nabonidus.] (12 Οκτωβρίου), και πως ο Κύρος μπήκε στην Βαβυλώνα VIII/3/17 [Υποσημείωση της Σκοπιάς: O 8ος Εβραϊκός μήνας Heshvan] (29 Οκτωβρίου). Αυτό καθορίζει το τέλος της βασιλείας του Ναβονίδη και την αρχή της βασιλείας του Κύρου.  Έχει αρκετό ενδιαφέρον, πως η τελευταία πλάκα που έχει χρονολογηθεί από τον Uruk προς τον Ναβονίδη έχει ημερομηνία την ημέρα μετά την παράδοση της Βαβυλώνος στον Κύρο.  Τα νέα της κατάκτησής της δεν είχαν φτάσει ακόμα στην πόλη του Νότου, κάπου 125 μίλια σε απόσταση." -- Μελέτες Πανεπιστημίου Brown, Τομ.ΧΙΧ (19), "Babylonian Chronology" (Βαβυλωνιακό Χρονολόγιο) 626 π.Χ. - 75 μ.Χ., Parker & Dubberstein, 1956, sel. 13."

Κατά το 17ο έτος του Ναβονίδη (539 π.Χ.), ο Κύρος κατέκτησε την Βαβυλώνα."  -- The Popular & Critical Bible Encyclopedia and Scriptural Dictionary (Λαϊκή και Κριτική Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια και Αγιογραφικό Λεξικό), Fallows, 1913, Τομ.1, σελ.207

 

Για άλλη μια φορά εκτίθεται η διπροσωπία της Οργάνωσης της Σκοπιάς.  Όλες οι αυθεντίες που αναγνωρίζει και επικαλείται η Σκοπιά ομόφωνα συμφωνούν πως η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε το 576/586 π.Χ..  Όλες οι αυθεντίες που αναφέρει η Σκοπιά συμφωνούν μεταξύ τους, και εξ ίσου ομόφωνα διαφωνούν με εκείνες τις χρονολογίες που είναι κρίσιμες για την Σκοπιά. Και συμφωνούν και με την Αγία Γραφή που βγάζει ακριβώς 587 π.Χ. ως τη χρονιά πτώσης τής Ιερουσαλήμ, και όχι 607 π.Χ. που θέλει η Σκοπιά, για να φθάνει στο 1914. Μόνο η Σκοπιά διαφωνεί με όλους και με όλα, προκειμένου να μην καταλάβουν οι οπαδοί της ότι τους εξαπατά, και ότι αφού ο Χριστός δεν ήρθε ακόμα στην παρουσία του, η Σκοπιά δεν είναι ο "πιστός και φρόνιμος δούλος" όπως ισχυρίζεται!

Μετάφραση από τα Αγγλικά: Κ. Ν.

Δημιουργία αρχείου: 4-11-2010.

Τελευταία μορφοποίηση: 13-12-2019.

ΕΠΑΝΩ