Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

ΜΝΚ, Σύντομες Μελέτες

Προσθήκες άρθρων κατά της Θεότητας του Χριστού * Ο "θεός" τής Σκοπιάς: Ένας "θεός" δραπέτης * Οι δικαιολογίες Μαρτύρων του Ιεχωβά για τις παραποιήσεις της Αγίας Γραφής στη ΜΝΚ * Η έννοια τής λέξεως "ειδωλολατρεία"

Διαστρέβλωση τής έννοιας "εν αυτώ" από την εταιρία Σκοπιά

Το συμφραζόμενο δείχνει ότι το "εν" έχει τοπική έννοια

Προσπαθούν να κρύψουν την Πανταχού Παρουσία τού Θεού

Επειδή η εταιρία Σκοπιά διδάσκει τους Μάρτυρες τού Ιεχωβά να πιστεύουν σε έναν "θεό" με σώμα και εγκέφαλο, που ζει κάπου μέσα στον χωροχρόνο, δεν θα μπορούσε να αφήσει στη Μετάφραση Νέου Κόσμου (ΜΝΚ), απείραχτο το εδάφιο Πράξεις 17: 28. Ένα εδάφιο που δείχνει ξεκάθαρα ότι ο Θεός είναι Πανταχού Παρών και όχι περι-ορισμένος σε σώμα. Όμως τα συμφραζόμενα τους διαψεύδουν.

Επειδή το εδάφιο αυτό αναφέρει ξεκάθαρα, ότι ΔΕΝ είναι ο Θεός μέσα στον κόσμο, όπως πιστεύουν οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά, αλλά αντιθέτως, είναι ο κόσμος μέσα στον Θεό, (φυσικά όχι κομμάτι Του, αλλά κτίσμα Του, που περιβάλλεται από τον Θεό), η ΜΝΚ άλλαξε το νόημα. Το εδάφιο λέει σαφώς: "εν αυτώ γαρ ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν".  Δηλαδή: "Επειδή μέσα σ' αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε". Η εταιρία Σκοπιά λοιπόν, μετέφρασε το "εν αυτώ" σε "χάρη σε αυτόν"!

Βεβαίως το "εν" που σημαίνει: "μέσα", έχει και  τροπική έννοια, και θα μπορούσε να σημαίνει και "χάρη σε". Όμως το συμφραζόμενο τού χωρίου που εξετάζουμε, δεν  αφήνει αμφιβολίες, ότι η βασική έννοια τής φράσης είναι ΤΟΠΙΚΗ και όχι "τροπική". Διαβάστε ολόκληρο το απόσπασμα, από το εδάφιο 24 ως και το 28 που εξετάζουμε, και θα καταλάβετε. Προσέξτε ιδιαίτερα τις λέξεις και φράσεις που έχουν τονισθεί με πράσινο χρώμα, οι οποίες δείχνουν ότι τα λόγια τού αποστόλου Παύλου εδώ, έχουν ως θέμα το ΠΟΥ είναι ο Θεός:

Πράξεις 17: 24-28

Αβίαστη μετάφραση Αρχαίο Ελληνικό Κείμενο Ελληνική ΜΝΚ τής Σκοπιάς
24 Ο Θεός, που έκανε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν μέσα σ' αυτόν, Αυτός που είναι Κύριος του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, 25 ούτε υπηρετείται από χέρια ανθρώπων, ωσάν να έχει ανάγκη από κάτι, αφού Αυτός δίνει σε όλους ζωή και πνοή και τα πάντα.

26 Και από ένα αίμα έκανε κάθε έθνος ανθρώπων, για να κατοικούν επάνω σε όλο το πρόσωπο της γης, διορίζοντας τους προσταγμένους καιρούς, και τα καθορισμένα όρια της κατοικίας τους· 27 για να ζητούν τον Κύριο, μήπως Τον ψηλαφήσουν και Τον βρουν· αν και Αυτός δεν είναι μακριά από τον καθένα μας.

28 Επειδή μέσα σ' αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε, όπως και κάποιοι από τους ποιητές σας είπαν, επειδή, και δικό του γένος είμαστε.

 

24 Ο Θεός ο ποιήσας τον κόσμον και πάντα τα εν αυτώ, ούτος ουρανού και γης Κύριος υπάρχων ουκ εν χειροποιήτοις ναοίς κατοικεί, 25 ουδέ υπό χειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενός τινος, αυτός διδούς πάσι ζωήν και πνοήν και τα πάντα·

26 εποίησέ τε εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων κατοικείν επί παν το πρόσωπον της γης, ορίσας προστεταγμένους καιρούς και τας οροθεσίας της κατοικίας αυτών, 27 ζητείν τον Κύριον, ει άρα γε ψηλαφήσειαν αυτόν και εύροιεν, και γε ου μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα.

28 εν αυτώ γαρ ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν, ως και τινες των καθ’ υμάς ποιητών ειρήκασι· του γαρ και γένος εσμέν.

 

24 Ο Θεός που έκανε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν σε αυτόν, εφόσον είναι Κύριος του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς· 25  ούτε υπηρετείται από ανθρώπινα χέρια σαν να χρειαζόταν κάτι, επειδή αυτός δίνει σε όλους ζωή και πνοή και τα πάντα.

26  Και έκανε από έναν άνθρωπο κάθε έθνος ανθρώπων για να κατοικούν σε ολόκληρη την επιφάνεια της γης, και όρισε τους προσδιορισμένους καιρούς και τα καθορισμένα όρια της κατοικίας τους, 27  για να αναζητούν τον Θεό, μήπως ψηλαφήσουν και τον βρουν, αν και αυτός δεν είναι μακριά από τον καθέναν μας.

28  Διότι χάρη σε αυτόν ζούμε, κινούμαστε και υπάρχουμε, όπως έχουν πει και μερικοί δικοί σας ποιητές: “Διότι είμαστε και παιδιά του”.

 

Όπως θα παρατηρήσει ο κάθε απροκατάληπτος αναγνώστης, διαβάζοντας τα παραπάνω, ο απόστολος Παύλος λέει στους ειδωλολάτρες που τον ακούνε, ότι ο Θεός, Αυτός που έπλασε ΤΑ ΠΑΝΤΑ, δεν είναι δυνατόν να κατοικεί ΜΕΣΑ σε οτιδήποτε! (στην προκειμένη περίπτωση, σε χειροποίητους ναούς).

Ο Παύλος γνώριζε ότι οι ειδωλολάτρες ήταν Πανθεϊστές, και θεωρούσαν ότι η κτίση είναι μέρος τής θεότητας, και πίστευαν ότι η ύλη από την οποία είναι είναι φτιαγμένη τα είδωλά τους, θεώνεται, και οι "θεοί" τους κατοικούσαν ως αγάλματα μέσα στους ναούς τους. Επιχειρηματολογεί λοιπόν, για να τους εξηγήσει, ότι αν πράγματι ο Θεός έπλασε το σύμπαν, ΔΕΝ μπορεί να κατοικεί μέσα σε οτιδήποτε υλικό, άρα και οι ναοί τους, δεν περιέχουν αληθινούς "θεούς". Συνεπώς το θέμα του, είναι το ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ο Θεός. Πρόκειται για ΤΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ τής επιχειρηματολογίας του!

Καθώς μάλιστα συνεχίζει την επιχειρηματολογία του ο Παύλος, στο 27 εδάφιο, λέει ότι ο καθένας μπορεί να βρει τον Θεό, επειδή Αυτός δεν είναι μακριά από τον καθένα μας! Δεν είναι κάπου στο σύμπαν! Είναι ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ, εκεί που ο καθένας μας μπορεί να τον ψηλαφήσει! Και πάλι δηλαδή κάνει ΤΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ τής επιχειρηματολογίας του, αναφερόμενος ακόμα στο ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ο Θεός.

Ειδικά αυτό το εδάφιο, το 27, είναι σημαντικότατο, επειδή είναι το αμέσως προηγούμενο από το εδάφιο 28 που εξετάζουμε, και αυτό είναι που δίνει ξεκάθαρα το νόημα τού επομένου εδαφίου, τού 28.

Και φθάνουμε στο εδάφιο 28, το οποίο ξεκινάει με τη λέξη: "γαρ" (δηλαδή: "επειδή"). Αυτό σημαίνει, ότι όσα θα πει στη συνέχεια, είναι ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ τών όσων έλεγε στο εδάφιο 27!

Αφού όμως είναι επεξήγηση, τού "πού κατοικεί ο Θεός", κατ' ανάγκην, πρέπει να μεταφράσουμε τη φράση: "εν Αυτώ" ΤΟΠΙΚΑ, ως "ΜΕΣΑ σ' Αυτόν". Διαφορετικά το "γαρ", το "επειδή", δεν θα είχε κανένα νόημα, αν άλλαζε θέμα ο Παύλος.

Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά ακόμα, για την πηγή τών φράσεων που λέει ο Παύλος στο εδάφιο 28, τις οποίες ο ίδιος εξηγεί ότι τις δανείζεται από αρχαίους ειδωλολάτρες ποιητές, τις οποίες ο Παύλος επιβεβαιώνει ως σωστές.

Όμως γι' αυτό το θέμα, δηλαδή για το αν οι αρχαίοι ειδωλολάτρες είχαν χρησιμοποιήσει τη φράση αυτή τοπικά ή τροπικά, αν θέλει ο Θεός, θα πούμε περισσότερα σε άλλο άρθρο, δίνοντας ακόμα περισσότερα ντοκουμέντα, εναντίον τής εσφαλμένης μετάφρασης τής εταιρίας Σκοπιά.

Ν. Μ.

Δημιουργία αρχείου: 30-12-2022.

Τελευταία μορφοποίηση: 31-12-2022.

ΕΠΑΝΩ