Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

ΜΝΚ

Πλάσθηκε τέλειος ο Αδάμ; * Η σημασία του αντιλύτρου * Η Επίγνωση * Οι δικαιολογίες Μαρτύρων του Ιεχωβά για τις παραποιήσεις της Αγίας Γραφής στη ΜΝΚ * Η ενοχλητική λεξούλα: "άμα"

Η Σκοπιά αποκρύπτει τη λέξη "τέλειος"

Τι προσπαθούν να κρύψουν;

Όταν η λέξη: "τέλειος", για τη Σκοπιά μεταφράζεται "πλήρως ανεπτυγμένος", αλλά όχι πάντα!

 

Η εταιρία Σκοπιά κατά τη συνήθειά της να... διορθώνει την Αγία Γραφή στη διαστρεβλωμένη Μετάφραση Νέου Κόσμου (ΜΝΚ), θεώρησε ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ να διατηρήσει τη λέξη: "τέλειος" σε διάφορα εδάφια τής Αγίας Γραφής, μήπως καταλάβουν οι οπαδοί της, ότι η βάση τής σωτηριολογίας τους είναι λάθος!

Αφορμή για το άρθρο αυτό, υπήρξε η ερώτηση μίας κοπέλας προερχόμενης από τους Μάρτυρες τού Ιεχωβά, η οποία με ρώτησε: "Γιατί στο εδάφιο Εφεσίους 4: 13, η ΜΝΚ μετέφρασε τη λέξη: "τέλειος" τού αρχαίου κειμένου, με διαφορετικό τρόπο; Δεν αποτελεί αυτό διαστρέβλωση;"

Αυτή ήταν μια καλή ερώτηση. Επειδή η λέξη: "τέλειος", είναι μεν μια λέξη αρχαία, αλλά ΔΕΝ έχει πάψει να χρησιμοποιείται και στην απλή Δημοτική τής Ελληνικής γλώσσας. Μάλιστα ακόμα και η Σκοπιά τη χρησιμοποιεί συχνότατα για τον Χριστό και τον Αδάμ! Για ποιο λόγο λοιπόν η Σκοπιά θέλησε να την εξαφανίσει από το εν λόγω εδάφιο, (καθώς και άλλα σχετικά με αυτό);

Η απάντηση ήταν προφανής. Αλλά πριν την εξετάσουμε εδώ, ας δούμε κατ' αρχήν το επίμαχο εδάφιο, πώς είναι στο αρχαίο Ελληνικό κείμενο, και πώς το διαστρεβλώνει η Σκοπιά στην προκατειλημμένη και κάκιστη μετάφρασή της:

Εφεσίους 4: 13:

Αρχαίο Ελληνικό Κείμενο Ελληνική ΜΝΚ τής Σκοπιάς
Μέχρι καταντήσωμεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Μέχρι να φτάσουμε όλοι στην ενότητα της πίστης και της ακριβούς γνώσης του Γιου του Θεού, στο επίπεδο ενός πλήρως αναπτυγμένου άντρα, φτάνοντας στο μέτρο του αναστήματος που αντιστοιχεί στην πληρότητα του Χριστού.

Εδώ δεν θα αναλύσουμε την άλλη κακή μετάφραση τής λέξης: "επίγνωση", που ΔΕΝ σημαίνει "ακριβή γνώση", αλλά αποτελεί έναν τεχνικό όρο τής Αγίας Γραφής, αναφερόμενου στη Θέωση και την Τελειότητα τών αγίων. Αυτό το έχουμε ήδη αναπτύξει σε άλλο άρθρο.

Εδώ θα δούμε ειδικά το θέμα τής λέξης "τέλειος".

Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι η μετάφραση τής λέξης "τέλειος" με το: "πλήρως αναπτυγμένος", δεν είναι λάθος. Είναι μία σωστή μετάφραση. Όμως αφού η λέξη: "τέλειος" χρησιμοποιείται ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ με την ίδια ακριβώς έννοια, όπως και στην αρχαία Ελληνική, τίθεται το ερώτημα: "Γιατί η Σκοπιά θεώρησε σκόπιμο να μεταφράσει μία σύγχρονη λέξη, με μία άλλη επίσης σύγχρονη; Γιατί δεν κράτησε την πρωτότυπη λέξη τής Αγίας Γραφής, αφού σήμαινε το ίδιο πράγμα;"

Μία μετάφραση, σκοπό έχει τη ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ τού αναγνώστη, να κατανοήσει μία ΑΓΝΩΣΤΗ λέξη, με μία γνωστή. Όμως η λέξη "τέλειος", όχι μόνο ΔΕΝ είναι άγνωστη, αλλά χρησιμοποιείται κατά κόρον από την εταιρία Σκοπιά στη σύγχρονη γλώσσα! Γιατί να την αλλάξει στο εξεταζόμενο εδάφιο;

Και αν θεωρήσουμε ότι η λέξη: "τέλειος" είναι ακατανόητη για τον μεταφραστή τής ΜΝΚ, τότε ΓΙΑΤΙ τη διατήρησε σε άλλα διαφορετικά εδάφια τής Αγίας Γραφής, και δεν την άλλαξε και εκεί; Αν είναι ακατανόητη εδώ, τι θα την έκανε κατανοητή εκεί;

Ας δούμε κάποια παραδείγματα άλλων εδαφίων τής Αγίας Γραφής, πώς τα έχει μεταφράσει η Σκοπιά στη ΜΝΚ, για να πάρουμε μία ιδέα:

Εβραίους 5: 14:

Αρχαίο Ελληνικό Κείμενο

Ελληνική ΜΝΚ τής Σκοπιάς

Τελείων δε εστιν η στερεά τροφή, των δια την έξιν τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εχόντων προς διάκρισιν καλού τε και κακού. Αλλά η στερεή τροφή είναι για ώριμους ανθρώπους, για εκείνους που μέσω χρήσης έχουν τις δυνάμεις διάκρισης γυμνασμένες για να ξεχωρίζουν το ορθό από το εσφαλμένο.
Και εδώ παρατηρούμε ότι η Σκοπιά έχει αλλάξει τη λέξη: "τέλειος" με το: "ώριμος άνθρωπος". Όμως δεν δείχνει την ίδια συνέπεια αλλαγής και στο επόμενο εδάφιο:

Ιάκωβος 3: 2:

Αρχαίο Ελληνικό Κείμενο

Ελληνική ΜΝΚ τής Σκοπιάς

Πολλά γαρ πταίομεν άπαντες. Ει τις εν λόγω ου πταίει, ούτος τέλειος ανήρ, δυνατός χαλιναγωγήσαι και όλον το σώμα. Διότι όλοι σφάλλουμε πολλές φορές. Αν κάποιος δεν σφάλλει σε λόγο, είναι τέλειος άνθρωπος, ικανός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα του.
Κι όμως, εδώ η Σκοπιά στη ΜΝΚ της, ΔΙΑΤΗΡΕΙ τη λέξη: "τέλειος"! Άρα ΔΕΝ τη θεωρεί "ακατανόητη". Γιατί όμως εδώ ΔΕΝ το έκανε "ώριμος" ή "πλήρως ανεπτυγμένος"; Ποια σκοπιμότητα υπάρχει πίσω από αυτή τη μεταφραστική ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ;

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και άλλα εδάφια, όπου σε άλλα η Σκοπιά διατηρεί τη λέξη, και σε άλλα την αλλάζει. Όμως νομίζω ότι τα παραπάνω είναι αρκετά για να βγάλουμε συμπέρασμα.

Ας θυμηθούμε πώς χρησιμοποιεί η Σκοπιά τη λέξη: "τέλειος" στη δογματική της, και θα καταλάβουμε αμέσως την παγίδα που στήνει στους οπαδούς της, με αυτές τις αλλαγές.

Λέει η Σκοπιά:

"Ο Αδάμ πλάσθηκε σωματικά ΤΕΛΕΙΟΣ, και αμάρτησε. (Γι' αυτό και δεν θα έχει ανάσταση, επειδή αμάρτησε ενώ ήταν τέλειος). Όμως, για να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη τού Θεού, αφού όλοι κληρονομήσαμε τον θάνατο από τον Αδάμ, έπρεπε να πεθάνει στη θέση μας κάποιος ΤΕΛΕΙΟΣ. Και αφού δεν υπήρχε ΤΕΛΕΙΟΣ άνθρωπος, ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό, που ως ΤΕΛΕΙΟΣ πέθανε στη δική μας θέση, αφού η αξία του ως ΤΕΛΕΙΟΥ ανθρώπου, ήταν ίση με τού ΤΕΛΕΙΟΥ Αδάμ".

Εδώ βρίσκεται όλη η απάτη! Επειδή η Σκοπιά διαστρεβλώνει την έννοια τής λέξης: "τέλειος", και τη θέλει να έχει την έννοια τής ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑΣ, δεν θέλει σε καμία περίπτωση, να δουν οι οπαδοί της στην Αγία Γραφή, αυτή τη λέξη, (τη λέξη: "τέλειος"), να εφαρμόζεται τόσο ξεκάθαρα στην ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ και ΟΧΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ!

Φοβούμενη λοιπόν η Σκοπιά, ότι οι οπαδοί της, διαβάζοντας περί ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑΣ, η οποία γίνεται εφικτή σε αυτή τη ζωή, θα κάνουν τον προφανή συνειρμό, ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ αλλά ΜΟΝΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, προχώρησε στην εξαφάνιση τής λέξης "τέλειος", αντικαθιστώντας την με άλλες λέξεις, παροδηγώντας τους αναγνώστες τής ΜΝΚ σε λάθος συνειρμούς!

Όμως, στο εδάφιο Ιάκωβος 3: 2, όπως είδαμε, ΔΙΑΤΗΡΕΙ τη λέξη "τέλειος", επειδή ο αναγνώστης μπορεί να τη συνδυάσει με το δόγμα τής Σκοπιάς, ότι "μόνο ένας τέλειος είναι ικανός να μην αμαρτήσει". Εκεί ο αναγνώστης που είναι οπαδός της, δεν αντιλαμβάνεται ότι μιλάει για πνευματική τελειότητα, αλλά φαντάζεται κάτι σαν τον αναμάρτητο Ιησού, και όχι κάποιον που "με τη χρήση έχει τα αισθητήρια γυμνασμένα" ώστε να μπορεί να γίνει (πνευματικά) τέλειος ήδη από αυτή τη ζωή!

Δεν θα αναπτύξουμε εδώ το θέμα τής υποτιθέμενης τελειότητας τού Αδάμ, μια και το έχουμε αναπτύξει σε άλλη μας μελέτη, όπου δείξαμε ότι η λέξη: "τελειότητα" δεν έχει ΠΟΤΕ σωματική έννοια στην Αγία Γραφή, παρά μόνο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ. Ούτε θα αναπτύξουμε εδώ το θέμα τού Αντιλύτρου, που και αυτό το έχουμε αναπτύξει σε άλλο σχετικό μας άρθρο, δείχνοντας και εκεί την πλάνη τής Σκοπιάς.

Εδώ απλώς θέλησα να δείξω για μια φορά ακόμα τη δόλια τακτική τής Σκοπιάς, να παροδηγεί τους οπαδούς της, αλλάζοντας κατά βούλησιν και χωρίς καμία συνέπεια, λέξεις στην Αγία Γραφή, για να καλύψει τα δογματικά της σφάλματα.

Ν. Μ.

Δημιουργία αρχείου: 26-1-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 26-1-2021.

ΕΠΑΝΩ