Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Διαστροφές ΜΝΚ

Η αυλή τών προβάτων * Πολύς όχλος: Στον ουρανό ή στη γη; * Η Χριστιανική κλήση και τα "άλλα πρόβατα"

Τα ΠΡΟ τού Χριστού πρόβατα τής μάνδρας

Η εταιρία Σκοπιά "διορθώνει" την Αγία Γραφή

Τού Γεωργίου Τσιμπιρίδη

 

Μία ακόμα λέξη τής Αγίας Γραφής, που επειδή διαφωνεί με τα ψευδή δόγματα τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά, η εταιρία Σκοπιά την αλλάζει, διορθώνοντας την Αγία Γραφή για να ταιριάζει με τις πλάνες της!

Σε προηγούμενες μελέτες, έχουμε ασχοληθεί με τις παρερμηνείες τής εταιρίας Σκοπιά, επί τής παραβολής τών προβάτων, που υπάρχει στο ευαγγέλιο τού Ιωάννη στο 10ο κεφάλαιο. Την παραβολή αυτή, οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά, (λόγω τού συμβολικού της χαρακτήρα), τη μεταχειρίζονται ως αντικείμενο εκμετάλλευσης, ώστε παρερμηνεύοντάς την, να στηρίξουν πάνω της το αντιχριστιανικό τους "ευαγγέλιο" τών δύο κλήσεων.

Επειδή όμως η παραβολή αυτή, ούτε έτσι δεν χωράει στα διαστρεβλωμένα καλούπια τής δογματικής τους, η εταιρία Σκοπιά προβαίνει σε μια ακόμα βεβήλωση τής Αγίας Γραφής, αλλοιώνοντας φράσεις και λέξεις του. Και μία από αυτές τις διαστρεβλώσεις, θα εκθέσουμε στο παρόν άρθρο.

Ας δούμε όμως πρώτα την επίμαχη λέξη που διαστρεβλώνει η Σκοπιά, μέσα από το εδάφιο τής Αγίας Γραφής:

Ιωάννης 10/ι: 8:

Δική μας Δημοτική μετάφραση Αρχαίο Ελληνικό Κείμενο Ελληνική ΜΝΚ τής Σκοπιάς
Όλοι όσοι ήλθαν πριν από εμένα, κλέφτες είναι και ληστές· αλλά δεν τους άκουσαν τα πρόβατα. Πάντες όσοι ήλθον προ εμού, κλέπται εισί και λησταί· αλλ’ ουκ ήκουσαν αυτών τα πρόβατα Όλοι όσοι ήρθαν αντί για εμένα είναι κλέφτες και λεηλατητές· αλλά τα πρόβατα δεν τούς άκουσαν

 

Τα λόγια αυτά τα λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Με κόκκινο χρώμα, μπορείτε να δείτε την παραχαραγμένη λέξη. Ο Κύριος τα λέει αυτά, μιλώντας για τους ψευδοχρίστους που εμφανίσθηκαν στον λαό Ισραήλ πριν τη δική του φανέρωση, ως του αναμενόμενου Μεσσία. Μιλάει για μια αυλή, στην οποία υπήρχαν πρόβατα πολλών ποιμένων, κάποια από τα οποία ήταν τού Χριστού. Και λέει, ότι πριν από Αυτόν, εμφανίσθηκαν άλλοι ψευδοποιμένες, για να πλανήσουν τα πρόβατά Του, δήθεν ως ποιμένες τους.

Το ότι με την δεικτική αντωνυμία ταύτης’ γίνεται λόγος περί τής ίδιας αυλής με αυτήν τού στίχ.1, (τού ιδίου κεφαλαίου), και μάλιστα όχι περί ΜΕΤΑ Χριστόν αυλής, αλλά περί ΠΡΟ Χριστού αυλής, αυτό γίνεται εμφανές από τον στίχ.8 που αναφέρει τα εξής:

«Πάντες όσοι ήλθον προ εμού, κλέπται εισί και λησταί· αλλ’ ουκ ήκουσαν αυτών τα πρόβατα» (Ιωάν. 10:8 Αρχαίο Κείμενο)

«Όλοι όσοι ήρθαν αντί για εμένα είναι κλέφτες και λεηλατητές· αλλά τα πρόβατα δεν τούς άκουσαν» (Ιωάν. 10:8 Μ.Ν.Κ.)

Εδώ παρατηρούμε τα εξής όσον αφορά εις την Μ.Ν.Κ.: Ενώ το πρωτότυπο αρχαίο κείμενο έχει την πρόθεση ‘προ’ (η οποία έχει την έννοια τού ‘πριν από’), εις την Μ.Ν.Κ. η συγκεκριμένη πρόθεση δείχνει να έχει ΕΣΚΕΜΜΕΝΩΣ αντικατασταθεί από άλλη πρόθεση, την ‘αντί’, η οποία όμως δεν έχει την χρονική έννοια τού ‘πριν από’, αλλά την έννοια τής ‘αντικατάστασης’!

Αυτό δηλαδή που ήθελαν να επιτύχουν οι μεταφραστές τής Σκοπιάς δια τής συγκεκριμένης αλλοιώσεως, είναι να μην καταλάβουν οι αναγνώστες, ότι εδώ γίνεται λόγος περί ΠΡΟ Χριστού ποιμένων, άρα ΚΑΙ ΑΥΛΗΣ, αλλά να παροδηγηθούν και να εννοήσουν ότι γίνεται λόγος απλώς περί ανθρώπων ΑΝΤΙ τού Χριστού, δηλαδή ‘Αντιχρίστων’, ‘Ψευδοπροφητών’ κ.ά., όπως εμφανώς αναγράφεται στη Σκοπιά, 15.06.1984, σελ.12, παρ.12: «Εκείνους τους Ισραηλίτες που ήρθαν και αξίωσαν ότι είναι ο υποσχεμένος Μεσσίας ή Χριστός, ο Ιησούς τους αποκάλεσε ξένους».

Ο απώτερος δηλαδή σκοπός τής συγκεκριμένης παραποίησης τού κειμένου, φαίνεται να είναι να μην εννοήσουν οι αναγνώστες, ότι εφόσον εδώ γίνεται λόγος περί ΠΡΟ Χριστού ποιμένων, άρα εννοείται ότι ταυτοχρόνως γίνεται λόγος και περί ΠΟΙΜΝΙΟΥ, άρα περί ΠΡΟΒΑΤΩΝ και άρα περί ΑΥΛΗΣ, στην οποία η παραβολή ανέφερε εξ αρχής, ότι βρίσκονταν αυτά τα πρόβατα. Εφ' όσον όμως η αυλή και τα πρόβατα αυτά υπήρχαν ήδη πριν από τον Κύριο Ιησού Χριστό, δεν θα μπορούσαν να είναι οι 144.000 άγιοι τής Σκοπιάς, οι οποίοι εμφανίζονται ΜΕΤΑ από τον Χριστό! Κάτι τέτοιο, χαλάει εντελώς την αλχημεία τής Σκοπιάς και τα ψευδή της δόγματα!

Η συγκεκριμένη αυλή ή στάνη, εφόσον ευρίσκεται εις την Παλαιά Διαθήκη, [διότι γίνεται λόγος περί ΠΡΟ Χριστού ποιμένων («Πάντες όσοι ήλθον ΠΡΟ εμού»)], άρα ΚΑΙ η αυλή τού στίχ.16, δια τής δεικτικής αντωνυμίας ‘ταύτης’, είναι η ίδια αυλή που ΗΔΗ προαναφέρθηκε, αυτή τού στίχ.1, δηλαδή η αυλή τής Παλαιάς Διαθήκης, εφόσον έχει ΠΡΟ Χριστού ποιμένες! Αλλά ακόμη κι αν δεν υπονοείτο η αυλή τού στίχ.1, πάλι ο Χριστός την Ιουδαϊκή μάνδρα θα εννοούσε, δηλαδή το Ισραηλιτικό έθνος, εφόσον εις αυτό απευθύνεται και αυτό έχει ως ακροατήριό Του, και σε αυτό το έθνος ήλθε και κήρυξε και κάλεσε πρόβατα!

Εφόσον λοιπόν εδώ γίνεται λόγος περί προϋπάρχουσας αυλής με πρόβατα, ΠΡΟ δηλαδή τής ελεύσεως τού Καλού Ποιμένος, άρα δεν εννοεί το κείμενο την Χριστιανική Εκκλησία τού 33 μ.Χ., με τους 144.000, όπως θέλουν να διδάσκουν οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά, αλλά την Ιουδαϊκή ή κατά την ορολογία τής Σκοπιάς την ‘Ιουδαϊκή στάνη’! Συνεπώς, στην παραβολή αυτή δεν γίνεται λόγος περί δύο διαφορετικών αυλών Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, αλλά περί ΜΙΑΣ Παλαιοδιαθηκικής αυλής, με ΠΡΟ Χριστού ποιμένες (στίχ.8)!

Άρα τα ‘άλλα πρόβατα’, δεν διαχωρίζονται από τούς δήθεν χρισμένους τής Καινής Διαθήκης, αλλά από την Ιουδαϊκή Εκκλησία τής Παλαιάς Διαθήκης! Τα ‘άλλα πρόβατα’, δηλαδή, είναι οι πιστοί τής Καινής Διαθήκης, (ιδιαίτερα οι Εθνικοί), που αντιπαραβάλλονται ως ξεχωριστό ποίμνιο από τούς Ιουδαίους πιστούς τής Παλαιάς Διαθήκης!

Αυτή την αλήθεια τής παραβολής όμως, η εταιρία Σκοπιά αποπειράθηκε να την αλλοιώσει και να την αποκρύψει από τους οπαδούς της, αλλάζοντας την επίμαχη λέξη, για να τους εξαπατήσει για μια φορά ακόμα, και σε αυτό το σημείο, και να συνεχίσει να κηρύττει το ψευδές ευαγγέλιο τών δύο κλίσεων!

Δημιουργία αρχείου: 31-5-2012.

Τελευταία μορφοποίηση: 28-4-2022.

ΕΠΑΝΩ